Gezinsblad
Jacob Reinders, geb. te Hoogemeeden 1723 (religie: doopsgezind), ovl. te Leegkerk 17 jun 1809, beroep(en): landbouwer bij de Nieuwe Brug, woonplaats(en): Hoogemeeden (Gn), zoon van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
Hij predikte bij de Doopsgezinden van Den Horn. Huizinga: "Volgens het domineesboekje begon hij daarmede in 1756. Doch hij maakte er niet veel van, zoo als men zegt. Zonderling waren zijne preeken, gelijk de man zelf over het geheel een zonderling was." Hij legde deze post in 1782 geheel neer.

RA LXI-d-10 (Aduard), 38v. 25 mei 1758. Cornellis Jacobs, Jacob Rienders x Trijntje Derks kopen van de diaconie van Hooge- en Lagemeeden een boerenplaats op de Munnekedijk, inclusief de beklemming van 26 grazen provincieland.

November 1797: Jacob Rienders, 73, boer, Hoogemeeden, gv Dorkwerd. {O.A. 1040}.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Lagemeeden 05 mrt 1752
Gehuwd te Den Horn 26 mrt 1752 met:
Trijntje Derks, geb. ± 1725 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden 1781, dochter van Derk N.N. en Trijntje N.N.

Gezinsblad
Jacob Reinders
Gehuwd 1783 met:
Geeske Garmts, geb. ± 1750, ovl. voor 05 dec 1804, dochter van Garmt Hindriks en Kunje Cornelis
Aduard 10 februari 1783 {RA LXI-d-13}. Huwelijkscontract Jacob Rienders en Geeske Garmts. Het recht van representatie wordt ook verleend aan de eventuele kinderen van bruids halfbroeder Cornelis Pieters. Aan bruidegomszijde Derk Jacobs, zoon, Reinder Jacobs, zoon, Harmen Jacobs, zoon, Willem Bartels, schoonzoon. Aan bruidszijde Cornelis Pieters, halfbroeder, Abel Berends, aangehuwde oom halfsibbe én aangehuwde volle neef.

5-12-1804 {RA LXXII-x-1, 164}. Geeven met schuldige eerbied te kennen Jan Sybrands en Reinder Cornellis als voorstanderen over de kinderen van Sybge Cornellis bij wijlen Cornellis Pieters in echte verwekt, hoe onlangs kinderloos is overleden Geeske Garmts, huisvrouw van Jacob Reinders op de Hogemeeden, zijnde een halfzuster van pupillen vader, tot welke nalatenschap remonstranten mede gerechtigd zijn, als doende zich er geen andere erfgenamen op als halfbroeders en halfzusters kinderen en volle nigten van de overledene, tusschen welke en remonstranten eenig geschil over de verdeling van voors. nalatenschap zijnde ontstaan, welke onderling niet kunnen vereffenen maar egter gaarne in der minne willende uit de weg geruimd zien, zoo wenden remonstranten zig tot deese E.E. gerichte met gedienstig verzoek ten einde het E.E. Gerichte de remonstranten nevens de verdere personen welke op voors. nalatenschap aanspraak maken, zijnde Jan Aljes op de Legemeeden, Pieterke Hindriks huisvrouw van Abel Berends te Zuidhorn en Dieuwerke Jans te Niezijl, in commissie te worden verstaan en zo doenlijk gereguleerd.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794 als Gijske Pieters

Hoofdindex A-Z