Gezinsblad
Hindrik N.N. met:
Aaltjen? Willems 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem N.N. en N.N.
1) Hindrik Hindriks Schulten
Gehuwd te Wildervank 26 dec 1681 met:
Marchien Claessen, geb. tussen 1653 en 1665, dochter van Claes Hendrix en Jacobjen Willems
2) Jan Hindriks Schulten, geb. voor 1667, ovl. voor 18 jan 1738 met:
Aaltjen Jans, ovl. na 18 jan 1738
#Wildervank 27-9-1694: "sijn persoonlijck gecompareert Bartoljen Jans suster van wijlen Welmer Willems, Hindrick en Jan Schulten susters kinderen, caveerende de rato voor Jantjen Willems haer suster en moy en Bartolt Jans, des eersten comparants neve, en der twee andere comparanten halve broeder; welke bekenden en verklaerden wegens haer broeders en ooms nalatenschap met desselfs weduwe Geesjen Otten in der minne geaccordeert te sijn in dier voege dat" de comparanten de lijfstoebehoren en f 300 ontvangen hebben, en derhalve verklaren van alle verdere aanspraken af te zien.

16-12-1696: sijn personlijck gecompareert de Edele Jan Arents en desselfshuisvr. Trijnjen Jans, welcke bekenden steedevast en onwederroepelijke verkoft te hebben aen de Edele Jannes Hannes en desselfs huisvr. Aeltien Hindricks, neefens Jan Hindricks en desselfs huisvr. Aeltien Jans, seekeren huysplaets op num. 8 aan 't Oosterdiep in de Wildervanck gelegen.#

3) (?) Aaltien Hindriks, geb. voor 1671
Gehuwd te Wildervank 06 nov 1687 met:
(?) Jannes Hannes
Hoofdindex A-Z