Gezinsblad
Jan Hindriks Schulten, geb. voor 1667, ovl. voor 18 jan 1738, zoon van Hindrik N.N. en Aaltjen? Willems met:
Aaltjen Jans, ovl. na 18 jan 1738
#Wildervank 27-9-1694: "sijn persoonlijck gecompareert Bartoljen Jans suster van wijlen Welmer Willems, Hindrick en Jan Schulten susters kinderen, caveerende de rato voor Jantjen Willems haer suster en moy en Bartolt Jans, des eersten comparants neve, en der twee andere comparanten halve broeder; welke bekenden en verklaerden wegens haer broeders en ooms nalatenschap met desselfs weduwe Geesjen Otten in der minne geaccordeert te sijn in dier voege dat" de comparanten de lijfstoebehoren en f 300 ontvangen hebben, en derhalve verklaren van alle verdere aanspraken af te zien.

16-12-1696: sijn personlijck gecompareert de Edele Jan Arents en desselfshuisvr. Trijnjen Jans, welcke bekenden steedevast en onwederroepelijke verkoft te hebben aen de Edele Jannes Hannes en desselfs huisvr. Aeltien Hindricks, neefens Jan Hindricks en desselfs huisvr. Aeltien Jans, seekeren huysplaets op num. 8 aan 't Oosterdiep in de Wildervanck gelegen.#

1) Aeltjen Jans, ged. te Wildervank 17 jan 1686 (religie: ndg), ovl. voor 25 dec 1692
2) Jan Jans, ged. te Wildervank 03 jul 1687 (religie: ndg), ovl. voor 05 aug 1688
3) Jan Jans, ged. te Wildervank 05 aug 1688 (religie: ndg), ovl. voor 09 sep 1698
4) Hindrick Jans, ged. te Wildervank 27 sep 1691 (religie: ndg), ovl. voor 19 jan 1696
5) Aeltjen Jans, ged. te Wildervank 25 dec 1692 (religie: ndg)
6) Hindrick Jans, ged. te Wildervank 19 jan 1696 (religie: ndg)
7) Jan Jans, ged. te Wildervank 09 sep 1698 (religie: ndg)
8) Harm Jans Schutte, alias: Harm Jans Schulte
Gehuwd te Wildervank 19 feb 1736 met:
Swaentien Hindriks
#731/5618 (V-pp-1) 20-8-1737: Berent Harms, Gerrit Harms en Hindrik Anthonij voormond en voogden over het minderjarige kind van Harm Jans bij wijlen Swaantje Hindriks in egte verwekt Veendam.#
Hoofdindex A-Z