Gezinsblad
Jacob Derks, geb. voor 1747, ovl. te Aduard ± 1778, zoon van Derk N.N. en Trijntje N.N.
De sleutel van zijn afstamming ligt in zijn huwelijkscontract: aanwezig was 'Ekke Jans, halve oom'. Was dit Ekke Jans van Zuidhorn, zoon van Jan Rienders en Ebeltje Sjabbes, of Ecke Jans van Houwerzijl, vermoedelijk zoon van Jan Eckes en Barber Heerkes? Barber Heerkes had uit haar eerder of later huwelijk met Jacob Haykes twee kinderen. Zie RA XLIII-a-2** (1019): Ulrum 27-5-1701 hebben aangezworen "Peter Haeijckes als voormont, Jurrien Tjaerts sibbe ende Cornelis Jacobs vreemde vooght over Jacob Haeijckes twie onmondige kinderen bij Barber Heerckes in echte verweckt." Overigens weten wij niet eens of Ekke Jans een halfbroer van Jacobs vader of van zijn moeder was. Uit andere huwelijkscontracten blijkt dat Jacob broer was van Trijntje Derks gehuwd met Jacob Reinders, en van Derk Derks gehuwd met Trijntje Hendriks. Alle drie hadden zij een dochter Trijntje, waaruit wij voorlopig voorzichtig afleiden dat hun moeder Trijntje heeft geheten.

Ondertrouwd te Leegkerk 25 mrt 1765
Gehuwd te Den Horn
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Aduard 18 mrt 1765
met:
Zwaantje Reinders, geb. ± 1743 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden gem. Aduard 04 jan 1821, begr. te Lagemeeden 11 jan 1821, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 11-1-1821 Onfangen uit de bekken tot Leegemeeden bij de begraffenisse van Swaanje Rieners zomma f 4-4-0. 13-1-1821 Ontfangen voor het swarte laken van de kender van Swaanje Rieners f 6-0-0# 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
#RA LXXI-d-10, fol. 491. Leegkerk 18-3-1765. Huwelijkscontract Jacob Derks en Zwaantje Rienders. Aan bruidegomszijde: Derk Derks, volle broeder, Ekke Jans, halve oom. Aan bruidszijde: Sijbenije IJacobs, weduwe van Reinder Derks, volle moeder, Jacob Reinders, volle broeder, Jan Roelfs, zwager.

RA LXXI-c-3, fol. 21: Op 17-2-1779 werden er voogden benoemd over de kinderen van wijlen Jacob Derks bij Zwaantje Rienders in echte verwekt, Trijntje in't 12e, Siebge in't elfde, Derk in't 8e, Anje in't 5e en Geertje in't 3den jaar tot volle 18 jaren: Derk Derks als voormond, Jan Roelfs sibbe en Jacob Cornelis als vreemde voogd.#

1) Trijntje Jacobs Poelman, geb. ± 1767 (religie: doopsgezind), ovl. te Leegkerk gem. Hoogkerk 10 sep 1816
RA LXXIV-d-3, fol. 180. Legemeden 16 maart 1785. Huwelijkscontract Jan Jans x Trijntje Jacobs.

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Lagemeeden 16 mrt 1785 met:
Jan Jans Muller (religie: doopsgezind), ovl. te Leegkerk 05 jul 1801, zoon van Jan Willems en Aafke Jans
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
2) Sijbge Jacobs Poelman, geb. ± 1768, ged. 1792 (religie: doopsgezind), ovl. te Wierum 02 aug 1806
Sijbge is samen met een kraamkindje begraven.

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Wetsinge 30 jun 1792 met:
Reinder Derks van Til, geb. te Obergum 24 aug 1758 (religie: doopsgezind), ovl. te Aduard 21 okt 1837, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Wierum (Gn), zoon van Derk Cornelis en Aafke Reinders
Reinder Derks en Sijbge Jacobs kopen in 1792 de boerderij van hun tante Kunje Reinders, op welke hun grootouders Reinder Derks en Sijbge Jacobs indertijd hun eerste huwelijksjaren hadden doorgebracht. {RA LXI-d-14, fol. 123r}. "Jan Jans, Hindrik Geerts, Benjamin Jacobs, Willem Tibbes en Jan Cornellis als gevolmachtigde van Jan Geerts van Wierum ingevolge procuratie van den 30 Dec. 1792 bij mij richter gezien "verkopen aan "de E. Reinder Derks en Syboltje Jacobs Ehel. zo mede compareerden en deze koop accepteerden hunne mandelige boerenplaatze staande en gelegen op Gaikemadijk onder Wierum, bestaande in een behuisinge, binnenhuis, middenhuis, met een Friesche schuure met de karnmolen en de vaste beklemminge van zes en zestig grasen groen en bouwland alwaer de behuisinge op staat, doende jaarlijks an de Lieutenant Hindrik Jeypes in Groningen tot een vaste huire een somma van f120..met zijn lusten en lasten, en alles zo en in dier voege als door de verkopers kan worden verdedigt en ingevolge conditien bij publique uitveilinge is verkogt voor een somma van ...f5325". Ite Klasen op de Legemeeden stelt zich borg voor de betaling van de eerste termijn, Jan Jans van Leegkerk en Jan Jans van Wierum voor de tweede termijn.

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
3) Derk Jacobs Poelman, geb. 05 apr 1771, ged. 1792 (religie: doopsgezind), ovl. te Aduard 27 dec 1846
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Gehuwd 1792 met:
Anje Jans Boersema, geb. te Niehove 28 sep 1770, ged. 1792 (religie: doopsgezind), ovl. te Aduard 26 nov 1851, dochter van Jan Ekkes Boersema en Klaaske Ekkes
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
4) Antje Jacobs Poelman, geb. 20 mrt 1774, ged. 1794 (religie: doopsgezind), ovl. te Oostwold 27 dec 1839
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1795
met:
Harm Aries Kooistra, geb. 01 mei 1773 (religie: doopsgezind), ovl. te Aduard 30 apr 1868, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Oostwold (Gn), zoon van Arijs Cornelis Kooistra en Wiske Reinders
Harm Arijs en Anje Jacobs woonden op "Holland" te Oostwold.

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794
5) Geertje Jacobs Poelman, geb. te Aduard 25 jul 1776, ged. 1794 (religie: doopsgezind), ovl. te Ezinge 21 okt 1842
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Gehuwd jul 1794
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Kostverloren onder Hoogkerk 18 jun 1794 #RA Groningen RA LXI-d14, fol. 148v (Kostverloren onder Hoogkerk, 18-6-1794) huwelijkscontract Ecke IJtes en Geertje Jacobs. Belangrijkste bepalingen: alle goederen zullen in gemeenschap bezeten worden, alle kinderen krijgen het recht van representatie; indien bruid of bruidegom zonder kinderen overlijdt, zal de langst levende de gehele boedel behouden zolang hij of zij niet hertrouwt. In geval van een tweede huwelijk moet de langstlevende een vijfde gedeelte van de gehele boedel uitkeren aan de erfgenamen van de vooroverledene. Het lijfstoebehoren van de overledene zal na zes weken aan de erfgenamen worden overgedragen. Wanneer de langstlevende niet hertrouwt zal na zijn of haar overlijden de gehele boedel in gelijke delen vererven naar de erfgenamen van beide zijden. Aan bruidegomszijde: IJte Klasen x Swaantje Rienders, volle vader en stiefmoeder, Klaas IJtes, broeder, Tjesse Tibbes x Louwke IJtes, zwager en zuster, Jacob Loijes, zwager. Aan bruidszijde: IJte Klasen x Swaantje Rienders, stiefvader en volle moeder, Derk Jacobs, broeder, Jan Jans x Trijnje Jacobs, zwager en zuster, Riender Derks, zwager, Jan Roelfs, aangehuwde oom en sibbevoogd, Jacob Cornellis, vreemde voogd.#
met:
Ekke Ites Zuidema, geb. te Oldekerk 28 aug 1767, ged. 1794 (religie: doopsgezind), ovl. te Ezinge 23 sep 1839, zoon van Ite Klaassen en Ebeltje Ekkes
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

#Zij woonden onder Ezinge, in 1821 op behuizinge no. 45#
Hoofdindex A-Z