Gezinsblad
Ite Klaassen, geb. te Oldehove ± 1736 (religie: doopsgezind), ovl. te Lagemeeden 22 jan 1801, begr. te Lagemeeden 29 jan 1801, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr 85 (kasboek diaconie): 29-1-1801 Ontfangen uit de bekken te Legemieden van de begraaffenisse van Ite Claassen f 7-16-0. 30-1-1801 Ontfangen van Swanje Rienders voor het zwarte laken somme f 1-10-03.#, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Faan (Gn), Feerwerd (Gn), Lagemeeden (Gn), zoon van (?) Klaas Alderts en Louwke Ites
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Oldehove 04 mrt 1759
Gehuwd te Zuidhorn 25 mrt 1759 (religie: doopsgezind) met:
Ebeltje Ekkes, geb. te Zuidhorn tussen 1726 en 1741, ovl. te Feerwerd 13 mrt 1782, dochter van Ekke Jans en Boukje Klaassen
#Feerwerd 9-6-1784. Jan Eckes 'op de Legemeden' wordt voormond, Pieter Claassen te Zuidhorn sibbevoogd en Wolther Claassen vreemde voogd over de kinderen van wijlen Ebelje Eckes en Ite Claassen. De voorstanderen willen een afkoop en vragen om inventaris. {RA LXII-a-3}.

Feerwerd 22-7-1784 De voorstanderen leggen een inventaris over d.d. 22-7-1784. Het onroerend goed bestaat uit "een behuisinge met een vriesche schuire met hovinge en geboomte planten en plantagien benevens de beklemminge van viertig graasen land benevens de dijkstal en quelder staande en gelegen toot Feerwerdt en doende 's jaarlijks tot huire aan de Hooggeboren Heer de Raadsheer A.H. van Swinderen een summa van eenhondert en twintig car. gulden en wordt getaxeert voor f2800." De totale activa belopen f4180-18. De passiva bedragen f1189-11-1. Bovendien is "nog an de kinderen debet volgens erfportie van haar grootvader" f3214-1-1. Derhalve is het saldo f966-6-7, zodat aan Ite Klaassen resteert f483-3-3.

Feerwerd 20-5-1787 {RA LXII-c-1}. Ite Klaassen x Zwaantje Reinders "op de Legemeeden" verkopen aan Pieter Tijmens x Riemke Ejes voor f 3200 hun boerenplaats te Feerwerd met de beklemming van 40 grazen land, deels onder Feerwerd, deels onder Ezinge gelegen, waarvan de jaarlijks huur aan der raadsheer A.N. van Swinderen f120 bedraagt.#

1) Louwke Ites Zuidema, geb. te Faan ± 1761 (religie: doopsgezind), ovl. te Lagemeeden gem. Aduard 01 mrt 1827
Aduard 9-6-1797. Willem Tibbes, voormond, Ekke IJtes, sibbevoogd, Gerrit Klaassen, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Louke IJtes en wijlen Tjesse Tibbes maken een boedelscheiding met Louke IJtes. Zij behoudt de boerenplaats met 52 grazen beklemd land te Fransum. De kinderen krijgen f1640-.

RA Groningen RA LIX-b1 fol. 49 (Leegkerk) 17-6-1797 huwelijkscontract Klaas Pieters en Louke Ites. Aan bruidegomszijde: Pieter Klaassen, vader, Jan Ekkes, voormond, Ite Klaassen, sibbevoogd over bruidegoms minderjarige broeders en zusters. Aan bruidszijde: Ite Klaassen x Zwaantje Rienders, vader en stiefmoeder, Klaas Ites, broeder, Willem Tibbes, voormond, Ekke Ites sibbevoogd, Gerrit Klaassen, vreemde voogd over des bruids minderjarige kinderen bij wijlen Tjeske Tibbes in echte verwekt.
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Den Ham 09 apr 1786 met:
Tjesse Tibbes, geb. te Lettelbert 29 dec 1753, ged. te Lettelbert 08 jan 1754, ovl. te Fransum 27 apr 1796, begr. te Fransum 04 mei 1796, zoon van Tibbe Tjesses en Anje Willems

2) Klaas Ites Zuidema, geb. te Faan aug 1762, ovl. te Den Ham gem. Aduard 21 jan 1825, beroep(en): arbeider, inlandse kramer
#Op 5 oktober 1820 waren bij zijn tweede huwelijk onder andere getuige Jan Eyes Wiersema, landbouwer te Oldehove, aangehuwde neef van de bruidegom en Derk Benedictus Vegter, 39, dagloner te Noordhorn, aangehuwde zoon van de bruidegom.#

Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Gehuwd te Oldehove 25 jul 1788 (religie: doopsgezind) met:
Tonniske Jannes, geb. te Ezinge, ovl. te Den Ham gem. Aduard 05 apr 1818, dochter van Jannes Jannes en Lizebet Tonnis
Zuidhorn 21-4-1788 {RA LXX-c-3, 88r.} Huwelijkscontract Claas Ites x Tonniske Jannes. Aan bruidegomszijde Ite Claaszen vader x Zwaantje Reinders stiefmoeder, Jan Eckes voormond, Pieter Claaszen sibevoogd over de minderjarige kinderen van Ite Claaszen en wijlen Ebeltje Ekkes. Aan bruidszijde Jannes Jannes vader x Lijsebeth Tonnis moeder.

#Successiememorie Klaas Ites Zuidema: "een huis no. 44 op de Hamsteroldedijk onder Den Ham, waar door de aangevers domicilie word gekozen; noch 3/4 grasen beklemd land gelegen te Oldehove, swettende ten noorden en oosten aan Jan Ejes Wiersema ten zuiden aan de dijk en ten westen aan de weg."
3) Ekke Ites Zuidema, geb. te Oldekerk 28 aug 1767, ged. 1794 (religie: doopsgezind), ovl. te Ezinge 23 sep 1839
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Gehuwd jul 1794
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Kostverloren onder Hoogkerk 18 jun 1794 #RA Groningen RA LXI-d14, fol. 148v (Kostverloren onder Hoogkerk, 18-6-1794) huwelijkscontract Ecke IJtes en Geertje Jacobs. Belangrijkste bepalingen: alle goederen zullen in gemeenschap bezeten worden, alle kinderen krijgen het recht van representatie; indien bruid of bruidegom zonder kinderen overlijdt, zal de langst levende de gehele boedel behouden zolang hij of zij niet hertrouwt. In geval van een tweede huwelijk moet de langstlevende een vijfde gedeelte van de gehele boedel uitkeren aan de erfgenamen van de vooroverledene. Het lijfstoebehoren van de overledene zal na zes weken aan de erfgenamen worden overgedragen. Wanneer de langstlevende niet hertrouwt zal na zijn of haar overlijden de gehele boedel in gelijke delen vererven naar de erfgenamen van beide zijden. Aan bruidegomszijde: IJte Klasen x Swaantje Rienders, volle vader en stiefmoeder, Klaas IJtes, broeder, Tjesse Tibbes x Louwke IJtes, zwager en zuster, Jacob Loijes, zwager. Aan bruidszijde: IJte Klasen x Swaantje Rienders, stiefvader en volle moeder, Derk Jacobs, broeder, Jan Jans x Trijnje Jacobs, zwager en zuster, Riender Derks, zwager, Jan Roelfs, aangehuwde oom en sibbevoogd, Jacob Cornellis, vreemde voogd.#
met:
Geertje Jacobs Poelman, geb. te Aduard 25 jul 1776, ged. 1794 (religie: doopsgezind), ovl. te Ezinge 21 okt 1842, dochter van Jacob Derks en Zwaantje Reinders
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

#Zij woonden onder Ezinge, in 1821 op behuizinge no. 45#
4) Trijntje Ites Zuidema, geb. te Faan ± 1771
Gebeurtenis: gebeurtenis ± 1794

Ondertrouwd te Feerwerd 13 apr 1794
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Aduard 07 mei 1794 #RA Groningen RA LXI-d-14 fol. 140, Aduard 7-5-1794: hc Jacob Luijes en Trijntje IJtes. Aan bruidegomszijde: Jacob Cornellis en Roelf Jans van de Hooge Meden, hiertoe speciaal verzocht. Aan bruidszijde: IJte Klasen, vader, Swaantje Rienders, stiefmoeder, Tjeske Tibbes x Louke IJtes, zwager en zuster, Ecke IJtes, broeder.#
met:
Jacob Luijes Hekkema, geb. ± 1759, ovl. te Lagemeeden gem. Aduard 06 dec 1814, zoon van Luije Tijssens en Eltje Jacobs

Gezinsblad
Ite Klaassen
Ondertrouwd 05 sep 1784 met:
Zwaantje Reinders, geb. ± 1743 (religie: doopsgezind), ovl. te Hoogemeeden gem. Aduard 04 jan 1821, begr. te Lagemeeden 11 jan 1821, #RAG, 361-Archief doopsgezinde gemeente Den Horn, inv. nr. 86 (Kasboek diaconie 1817-1835): 11-1-1821 Onfangen uit de bekken tot Leegemeeden bij de begraffenisse van Swaanje Rieners zomma f 4-4-0. 13-1-1821 Ontfangen voor het swarte laken van de kender van Swaanje Rieners f 6-0-0# 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Reinder Derks en Sijbge Jacobs
RA LXXI-c-3, f. 127 (Vredewold) 31-8-1784. Huwelijkscontract Ite Clasen en Swaanje Rienders. Aan bruidegomszijde Pieter Klaassen en Allert Klaassen, broeders, Jan Eckes als voormond, genoemde Pieter Klaassen als sibbevoogd en Wolter Claassen als vreemde voogd over bruidegoms minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Ebeltje Eckes. Aan bruidszijde Jacob Rienders en Derk Rienders, broeders, Jan Jans en Kunje Rienders, Jan Roelfs x Jantje Rienders, Arijs Cornellis x Wiske Rienders, Jan Cornellis x Euweltje Rienders, schoonbroers en eigen zusters, genoemde Jan Roelfs en Jacob Cornellis als voorstanderen over bruids minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Jacob Derks, Derk Hendriks, voormond, genoemde Derk Reinders, sibbevoogd en Jacob Hanssen, vreemde voogd over bruids minderjarige zoon bij wijlen Alef Hindriks in echte verwekt.
Hoofdindex A-Z