Gezinsblad
Daniël Daniëls van Barenborg
Ondertrouwd te Finsterwolde 07 jan 1748
Gehuwd 1748
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 24 jan 1748 #Finsterwolde (V-gg-4; 731/7099; kd 304) 24-1-1748: Hc Daniël Daniëls van Barenborg en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Wilhelmus Haaijen volle neef. Aan bruidszijde Jan Geerds vader Trijntje Berends moeder, Geert Jans broer, Hindrik Jans broer. Dedigslieden en getuigen Hans Berends en Mr. Claas Vriesenborg.#
met:
Antje Jans, ged. te Finsterwolde 30 mrt 1721 (religie: ndg), dochter van Jan Geerts Stuut en Trijntje Berends
#731/6119 Requesten Woldoldambt 11-7-1754: Op den ingediende requeste van Jan Geerts en conss. in qlt. als voorstanderen over de kinderen van Daniel Daniels bij Antie Jans in egte verwect (sic), dat hunne pupillen vader ad secunda vota sullende overgaan, derhalven nodig dat met denselven een afkoop werde ingegaan wegens moeders nalatenschap waartoe verzogten authorisatie, is geapostillert (sic) de rem. worden ten fine verzogt geauthoriseert. Actum Finserwolda den 11 Julij 1754.#

Gezinsblad
Daniël Daniëls van Barenborg
Gehuwd 1754
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 26 jul 1754 #Finsterwolde (V-gg-5; kd 305) 26-7-1754: Hc Daniël Daniëls weduwnaar van wijlen Antje Jans, en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Wilhelmus Heijes volle neef, Jan Geerts en Trijntje Berents schoonvader en schoonmoeder, Geert Jans zwager, Hindrik Jans zwager, Imke Jans zwagerse. Aan bruidszijde Jan Derks en Geeske Egberts vader en moeder, Egbert Jans, Derk Jans en Hindrik Jans volle broers, Aaltjen Jans volle zuster, Willem Jurriens en Geertruijt Lupkes als halve neef en volle nicht. Getuigen Jan Roelfs en Jurrien Philips.#
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z