Gezinsblad
Hendrik Jans
Gehuwd te Wildervank 17 mrt 1726, #Wildervank 17-3-1726: Hindr. Jans uijt Oostvrieslant en Maria Wijbes uijt de Wilderv.# met:
Maria Wybes 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Wijbe Beerents en Sara Tobias
#731/5618 (V-pp-1) 1-3-1735: Jan Pieters, Ariaan Everts en Willem Liefers voormond en voogden over de kinder van Hindrik Jans bij Maria Wijpkes in egte verwekt. Vide request eodem dato.

731/6117, Requesten Wold-Oldambt: Op den ingediende requeste van Jan Pieters en consorten te zamen als voormond en voogden over de minderjarige kinder van Hindrik Jans bij Maria Wijbes in egte verwekt, hoe der pupillen moeder ad secunda vota zullende overgaan, wel noodzakelijk een afhandelinge met dezelve diende te worden gemaakt, dog de moeder in een seer sobere en armelijke staat zijnde, zelfs zover dat ingevolge nevensgaande hand reets alle goederen an de creditoren heeft getransporteert, zodat geen de minste penning an de kinderen zal konnen uitwijzen, moetede de kinderen egter door de moeder zo veel doenlijk worden op de been gebragt, zo is der remonstranten submis en ootmoedig verzoek dat bij deezen de moeder van de pupillen gemelt mag worden geordonneert om de kinderen zo veel doenlijk op te voeden en verders de voormonderen in haar angesworen bedieninge zonder ontfang of uitgave te laten verblijven om reden ten requeste vermelt. (Dit werd toegestaan).#

1) Wybe Hendriks, ged. 22 jul 1731, ovl. na 15 feb 1802
Gehuwd 13 jan 1765 met:
Aaltje Harms, ged. 18 jun 1741, #Wildervank 18-6-1741: Aeltien, Harmen Jans Schülte, Swaentien Gerrits.#, ovl. voor 1802, dochter van Harm Jans Schutte en Swaentien Gerrits
Hoofdindex A-Z