Gezinsblad
Jacob Jans Blaak, geb. , ged. 19 nov 1699, ovl. na 14 dec 1772, zoon van Jan Jacobs Blaak en Geertruid Arpes
Veendam 19 november 1699: gedoopt Jacob, soon van Jan Jacobs Blaekjen en Geertruidt Arpen. W(ildervank).

RA Vll-21 Veendam 14-12-1772. Huwelijkscontract Albert Harms Backer en Aafjen Jacobs Blaak. Aan bruidszijde: Jakob Jans Blaak, vader, Jan Jakobs Blaak, broeder, Egbert Jakobs Blaak, broeder, Hindrik Jakobs Blaak x Meertgen Tonnis, broeder en aangehuwde zuster, Marten Jakobs Blaak x Grietgen Jakobs, broeder en aangehuwde zuster, Geertruid Jakobs, zuster, Annigjen Jakobs, zuster, Marten Jans Blaak, oom.

Gehuwd Wildervank in januari 1725: Jacob Jans, uijt de Wilderv. en Grietien Egberts uijt Veendam.

Bijzonderheden:

Wildervank 3-3-1725. Jacob Jans en Grietien Egberts lenen f80,-- van Dr. J. Venema à 4% {Vmm-5 p. 286}.

Wildervank 2-3-1750. Wedman Evert van der Veen draagt q.q. en voorzien van een schriftelijke volmacht van Burgemeester S. Gockinga d.d. 5-3-1749 in erfpacht over aan Jan Jacobs Blaak twee blokplaatsen (genummerd 2 en 4) "met de behuisinge daarop staande gelegen in de Wildervank op nummer 25, ... en voorheen door Hindrik Jurjens in pacht gebruikt is..". De jaarpacht zal f40 bedragen, "dog sal pagtenaar vrieheid hebben gemelde pagt af te lossen na vijve ten hondert tot op 30 of 35 gl. toe." Voor overdracht dient ditmaal f100 aan Gockinga betaald te worden {RA Vmm-7}.
Gehuwd jan 1725
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 07 jan 1725 #RA Vmm-5 270, Wildervank 7-1-1725: Hc Jacob Jans x Grietien Egberts. Aan bruidegomszijde Jan Jacobs Blaek en Annigjen (tekent Antijen) Jans, vader en stiefmoeder, Marten Jans, broer, Ebel Jacobs en Geesjen Jans, oom en moei. Aan bruidszijde Beerent Pieters en Claasjen Egberts, zwager en zuster, Remke Garrels en Aefjen Egberts, zwager en zuster.#
met:
Grietien Egberts, ged. te Veendam 20 aug 1699, dochter van Egbert Lubberts en Annigjen Martens

1) Egbert Jacobs Blaak, ged. te Veendam 30 nov 1725, ovl. voor 09 feb 1727
2) Egbert Jacobs Blaak, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 09 feb 1727, ovl. voor 01 mei 1729
3) Jan Jacobs Blaak, ged. te Veendam 12 mrt 1728, begr. te Wildervank 01 aug 1787, #HB Wildervank 1823 nr. 2: Berend Hendriks Schuur x Wichertje Derks Bleeker.#, beroep(en): schipper
Gehuwd jan 1754 met:
Luitjen Jans Fekken, alias: Luitjen Jans Feks, ovl. te Wildervank 25 apr 1812, #HB Wildervank 1823 nr. 2: Berend Hendriks Schuur x Wichertje Derks Bleeker.#
#Wildervank januari 1754: Jan Jacobs en Luitjen Jans, beijde uijt de Wildervank.

RA V-mm-8: op 25-1-1760 verkopen Jan Jacobs Blaak x Luitje Jans aan hun broer en zwager Egbert Jacobs Blaak hun "tassche schuute".

Veendam 5-1-1767: Jan Jakobs Blaak en Luitje Jans (ehel) verkopen aan Hindrik Jans Geugies en Roelfjen Harms (ehel) hun tjalkschuite, voor f 2900.

RA Vmm-10, 9-10-1774: Jan Jacobs Blaak mede caverende voor zijne huisvrouwLuitje Jans, welke verklaarde verkogt en in waren eigendom overgedragen te hebben, zulks doende kragt deses an d'E Egbert Jacobs Blaak en zijne huisvrouw Lisabeth Hendriks mede comparerende en desen koop accepterende, verkopers huis en tuin, staande en gelegen in de Wildervank aan't Oosterdiep op Num. 19 hebbende tot naesten swetten ten N. Albert de Smit, ten O. de weg, ten Z. Hendrik Peters en ten westen de scheidsloot.#

4) Egbert Jacobs Blaak, ged. te Veendam 01 mei 1729, beroep(en): schipper
Gehuwd 17 mei 1758 met:
Elizabeth Hendriks, geb. 1739
#Wildervank 25-1-1760. Egbert Jacobs Blaak koopt van zijn broer en schoonzuster Jan Jacobs Blaak x Luitjen Jans "haar tassche schuute met seijlen, treijlen, ankers, touwen en al sijn toebehoren, uitgesondert koxgereedschap en kooijgoed, zijnde reets tot genoegen angeveert, sulx voor de somma van een duisent car. gld." Verkopers behouden zich alle eigendomsrechten voor totdat de volledige koopprijs betaald zal zijn: f400 is reeds betaald en de rest zal worden betaald in 5 gelijke jaartermijnen à f120. Die f600 zijn inmiddels aan verkopers betaald door Jacob Everts, aan wie verkopers bij deze hun voorbehouden rechten cederen {RA Vmm-8}.

Egbert en Elizabeth leenden op 25-2-1760 f200,-- à 4% van het echtpaar Hemmo Nauta en Hijleke Venema, waarvoor Jacob Jans Blaak en Jan Jacobs Blaak borgen bleven (RA Vll-15 Veendam 25-2-1760). Getuigen Marten Jans Blaak en Albert Folkerts.#

5) Hindrik Jacobs Blaak, geb. , ged. mrt 1731, ovl. voor 1812
Gehuwd 31 mei 1767 met:
Margjen Tonnis, geb. te Hellum ± 1737, ovl. 06 dec 1807, #Wildervank 6-12-1807: Overleden Marchien Tonnis huisvrouw van H.J. Bla(ak) laatst gewoond alhier in de ouderdom van p.m. 70 jaren nalatende 3 (sic) kinderen en 5 (sic) kindskinderen.#, begr. te Wildervank 11 dec 1807, #HB Hendrik Hendriks Blaak x Jantje Davids Nieuwe Pekela 31-3-1823.# 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Tonnis Hindriks Houwing en Martien Derks
#Wildervank maart 1731: Hindrik, zoon van Jacob Jans Blaek en Grietien Egberts.

RA Vll-19 Veendam 29-5-1767, huwelijkscontract Hindrik Jacobs Blaak en Martjen Tonnis, weduwe van Evert Jans. Aan bruidegomszijde Jakob Jans Blaak, vader, Jan Jakobs Blaak x Luitje Jans, broeder en aangehuwde zuster, Lijzabeth Hindriks (x Egbert Jakobs Blaak), aangehuwde zuster. Aan bruidszijde Hindrik Tonnis, broeder, Derk Tonnis x Moeder Remkes, broeder en aangehuwde zuster, Jan Tonnis, broeder, Hindrik Nannes en Lauwe Tonnis, aangehuwde broeder en zuster, Pieter Leenderts en Hieltje Tonnis, aangehuwde broeder en zuster.

V-oo-25 (1765-1768) 3674 toegang 731: 26-5-1767 Inv. goederen Mattje Tonnis zoals wijlen haar man Evert Jans op zijn dodelijk deces heeft nagelate. Copia aan Jacob Everts Mulder en Eijsso Roelfs.#

6) Marten Jacobs Blaak, ged. dec 1732, #Wildervank december 1732: Marten, zoon van Jacob Jans Blaek en Grietien Egbers.#, beroep(en): schipper
Gehuwd 30 dec 1764
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 19 dec 1764 #Belangrijkste bepalingen uit het hc van 19-12-1764: de bruidegom brengt in zevenhonderd car. guldens, de bruid driehonderd car. guldens. De goederen zullen ongemeen blijven, winst en verlies staande huwelijk zal gelijk verdeeld worden, zoons en dochters zullen gelijk behandeld worden en het recht van representatie hebben. Het recht van representatie wordt tevens toegekend aan de kinderen van Jan Jacobs en Luitjen Jans en van Egbert Jacobs en Lisebeth Hindrix. Aan bruidegomszijde Jacob Jans Blaak als vader, Jan Jacobs en Luitjen Jans, Hindrik Jacobs, Geteruit Jacobs en Annichjen Jacobs als broeders en zusters, Marten Jacobs Blaak als halve oom. Aan bruidszijde Jacob Everts en Annichjen Geerts als vader en moeder, Gerrit Jacobs en Trijntje Daniels, Harmen Jacobs en Geesjen Eijses als broeders en zusters, Jacob Geerts en Claasjen Jacobs, Harmen Everts en Metjen Ockes en Jan Everts als ooms en angetroude moijs.#
met:
Grietje Jacobs, ged. te Wildervank okt 1743, dochter van Jacob Everts en Annichjen Geerts
#RA V-ll-21, 21-12-1772: Marten Jakobs Blaak mede caverende voor zijn vrouw Grietje Jakobs ontfangen van Jan Geerts Smit en vrouw 315 gld. zijnde een restant koopschat..

RA V-mm-13, 15-12-1794: Marten Jacobs Blaak en huisvrouw Grietje Jakobs verkogt aan Jan Jakobs en huisvrouw Zwaantje Jans verkopers welbevaren Tassche Schuit voor eene somma van 1550 gld.#

7) Geertruijt Jacobs Blaak, ged. dec 1733, #Wildervank december 1733: Geertruijt d. à Jacob Jans Blaek en Grietien Egbers.#, ovl. 16 dec 1815
Gehuwd 11 nov 1782 met:
Klamer Geerts Blaak, geb. te Nieuwe Pekela 1740 (religie: luthers), ovl. 17 mrt 1820, beroep(en): landbouwer
Geertruit en Klamer hadden geen kinderen. Zij woonden in Wildervank op no 426, aan het Westerdiep. Volgens de memorie van successie liet Klamer aan onroerende goederen na dit huis, met 16 deimten land en 11 deimten dalgrond, ter waarde van f2500. De opbrengst van de roerende goederen bedroeg f110. Daar stond een bedrag van f6199 aan schulden tegenover. De belangrijkste schuldeiser was schoonzuster Aafien Jacobs Blaak weduwe Albert Harms Boon, met een vordering van f3318. Het negatief saldo bedroeg derhalve f3589. Er wierpen zich geen erfgenamen op.
8) Wijndelt Jacobs Blaak, ged. 1735, #Wildervank 1735: Wijndell, zoon van Jac. Jans Blaek en Grietien Egberts.#
9) Annigien Jacobs Blaak, ged. 1737, #Wildervank 1737: Annigien, dochter van Jacob Jans Blaek en Grietien Egberts.#, ovl. voor 1740
10) Annigien Jacobs Blaak, ged. 1740, #Wildervank 1740: Annigien, dochter van Jacob Jans Blaek en Grietien Egberts.#, ovl. voor 11 nov 1792
Gehuwd 19 jan 1772 met:
Frederik Jans Zomer, geb. te Wildervank 01 feb 1746, ovl. te Wildervank 29 okt 1822, zoon van Jan Jans Somer en Hillegien Oltums
RA Vmm-13 30-11-1792 Wildervank. Hc Fredrik Jans Zomer, weduwnaar van Annigje Jacobs Blaak, x Auke Derks Pik. Aan bruidegomszijde Jan Jans Boon, aangetrouwde oom, Hindrik Jacobs Blaak, aangetrouwde (sic) oom en principale voormond, Geuchien Koops, vreemde voogd der minderjarige kinderen. Aan bruidszijde "geene vriende aanwesig".

#RA V-mm-10 28-1-1772: Frerik Jans van Someren en Annigje Jakobs El. hebben een bedrag ontvangen van Jakob Jans Blaak en Grietien Egberts, met als borgen Jan Jakobs Blaak, Egbert Jakobs Blaak, Hindrik Jakobs Blaak, Geertruid Jakobs Blaak en Aafje Jakobs Blaak.

RA V-mm-10, 28-12-1774: Fredrik Jans Somer en Annigje Jacobs Blaak kopen huis en tuin staande en gelegen in de Wildervank op't Westerdiep beneden het verlaat. van Annigje Hendriks weduwe van Hendrik Hendriks Stijkel.#

11) Aefjen Jacobs Blaak, ged. te Wildervank 30 apr 1741, ovl. 02 feb 1822
Wildervank 1741: Aefjen, dochter van Jacob Blaek en Grietien Egberts.

Ondertrouwd te Veendam 29 nov 1772
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 14 dec 1772 #RA Vll-21 Veendam 14-12-1772. Huwelijkscontract Albert Harms Backer en Aafjen Jacobs Blaak. Aan bruidszijde: Jakob Jans Blaak, vader, Jan Jakobs Blaak, broeder, Egbert Jakobs Blaak, broeder, Hindrik Jakobs Blaak x Meertgen Tonnis, broeder en aangehuwde zuster, Marten Jakobs Blaak x Grietgen Jakobs, broeder en aangehuwde zuster, Geertruid Jakobs, zuster, Annigjen Jakobs, zuster, Marten Jans Blaak, oom.#
met:
Albert Harms Boon, ged. te Wildervank 09 mrt 1740, ovl. te Wildervank 20 jul 1807, beroep(en): tjalkschipper, zoon van Harmen Alberts en Swaantje Harmens
Zij hadden geen kinderen.#RA-V-mm 13, 14-12-1793: koopman G. Smeengh en huisvrouw Titia Adriani verklaarden ontvangen te hebben van Albert Harms Boon en zijne huisvrouw Aafjen Jacobs Blaak 168 gld. als hem competeerde van Hendrik Harms Venekes en zijn huisvrouw Lisebeth Sijmons ingevolge een verzegelde cessie over een nieuw bewoond huis, staande in de Wildervank aan't oosterdiep op no. 45.

RA V-mm-13, 6-2-1798: Albert Harms Boon.

RA V-mm-14, 12-1-1801: Albert HArms Boon en Aafijn Jacobs Blaak Ehluiden verkogt en overgedragen aan Otto Geuchies en huisvrouw Hindrikje Pieters Boer verkopers Tjalkschuite, zoals door verkoper is bevaren voor een somma van f 3410. Zelfschuldige borgen de coopman Douwe Jans en Harmina Harms, wed. Addeke Berents.

RA V-mm-15, 13-5-1805: Albert Harms Boon getuige.#

Hoofdindex A-Z