Gezinsblad
Mense Jans, ged. te Beerta 01 nov 1722, #Beerta 1722: Den 1 Nov. hebben Jan Igges en Anke Menses haar nieuwgeboren soon laten dopen en is genaamd Mense.#, ovl. tussen 20 mei 1762 en 13 jun 1774, zoon van Jan Igges en Anke Menses
Gehuwd te Beerta 10 mei 1750, #Beerta 1750: Den 10 maij gecopuleerd Mense Jans en Nantje Warntjes.# met:
Nantje Warntjes, ged. te Winschoten 08 mrt 1726, ovl. tussen 13 jun 1774 en 12 mei 1778, dochter van Warntje Hendriks en Trijntje Peters
#RA Vee-11, Beerta. Op 20 juni 1750 verklaren Mense Jans en Nantje Warntjes, echtelieden te Beerta, dat zij ingaande 1 mei 1750 schuldig zijn aan Lammert Derks en zijn vrouw Teetje Tonnis 200 Car. Gld. à 5%, maandelijks te verrenten, met een opzegtermijn van een maand.#
1) Trijntje Menses, ged. te Beerta 11 jul 1751, ovl. na 14 sep 1808
Gehuwd 1779
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Beerta 13 aug 1779 #RAG, RA V-ee-13, Beerta 13-8-1779. Hc Jans Warrenties van de Beerta x Trijntje Menses J.D. van de Beerta. Aan bruidegomszijde Warrentje Jans zoon, Grietje Jans dochter, Jurjen Jans zoon, Redmer Jans zoon, Geert Geutjes x Zwaantje Warrentjes aangehuwde broer x volle zuster, Berent Borcherts x Moeder Hiddes aangehuwde halfbroer x halfzuster, Derk Jurjens aangehuwde broer en voormond over bruidegoms voorkinderen, Trijntje Elses aangehuwde moei, Tamme Jans volle neef en sibbevoogd over de voorkinderen. Aan bruidszijde Pieter Warntjes volle oom, Tjakke Jans x Pieterke Warntjes aangehuwde oom x volle moei, trijntje Tjakkes volle nicht, Leena Tjakkes volle nicht.#
met:
Jannes Warntjes, geb. te Beerta ± 1728, ovl. te Beerta 14 sep 1808, #Beerta september 1808: No. 26 d. 17 dito: op d. 14 september is alhier gestorven Jans Warntjes oud 80 jaren nalatende eene weduwe met drie kinderen uit zijn eerste, en een meerderjarige zoon uit zijn tweede huwelijk. (was. get.) W.J. de Boer als zoon.#, zoon van Warntje Jans en Jantje Redmers
2) Anke Menses, ged. te Beerta 07 nov 1756, ovl. voor 12 mei 1778
3) Warntje Menses, ged. te Beerta 30 dec 1759, ovl. te Finsterwolde 18 aug 1815
Hij liet zeven kinderen na.

Gehuwd te Oostwold [O] 25 apr 1784, #Oostwold 25-4-1784: Warntje Menses van de Beerta en Grietje Jans van Oostwold.# met:
Grietje Jans, ged. te Oostwold [O] 09 aug 1766, #Oostwold Ndg-diaconie 10-8-1766: doe Jan Hindriks kind (Griete) doopt uit de Buile en Bekken ontfangen f 2-16-1.#, ovl. na 29 apr 1826, #Op 29-4-1826 was zij nog aanwezig bij het huwelijk van haar zoon Mense; zij was toen arbeidster en woonde in Finsterwolde.#, dochter van Jan Hindriks en Wupke Juirts
Hoofdindex A-Z