Gezinsblad
Gerrit Jakobs Bos, alias: Gerrit Jacobs Nijken, geb. te Veendam, #Verklaring d.d. 25-11-1795: "de gedetineerde verklaard in't 24 jaar oud en te Veendam geboren te zijn."#, ged. te Veendam 17 jun 1770, ovl. te Stadskanaal gem. Nieuwe Pekela 26 nov 1835, #Stadskanaal nr. 5 gem. Nieuwe Pekela 26-11-1835: overleden Gerrit Jacobs Bos, arbeider, "eheman van Grietje Hansens, nalatende drie kinderen."

Zijn erfgenamen deden geen aangifte van successie; de burgemeester tekende een certificaat van onvermogen.#, beroep(en): arbeider, woonplaats(en): Wildervank (Gn), Borgercompagnie onder Veendam (Gn), Emden (D), Wildervank (Gn), Stadskanaal (Gn), zoon van (?) Jacob Roelfs en Immigje Roelfs
Gehuwd te Veendam 05 mei 1793, #Verklaring d.d. 25-11-1795: "de gedetineerde verklaard getrouwd te zijn met Grietje Hanssen. ... de gedetineerde verklaard een kind te hebben."# met:
Grietje Hanssens, ovl. te Stadskanaal gem. Wildervank 09 okt 1847, #Stadskanaal no. 37 gem. Wildervank 9-10-1847: overleden Grietje Hansens, 79, laatst gewoond hebbende in Stadskanaal gem. Wildervank, weduwe van Gerrit Jacobs Bos, "de geboorteplaats en de namen van de ouders der overledene bij de aangevers onbekend.#, woonplaats(en): Borgercompagnie onder Veendam (Gn), Emden (D), Wildervank (Gn), Stadskanaal (Gn)
Gerrit Jakobs Niken woonde in 1793 in Borgercompagnie onder Veendam. Nadat hij in de bloeitijd van de boekweit enkele bijenvolken had gestolen, verhuisde hij met zijn vrouw naar Emden in Oost-Friesland, waar hun oudste dochter geboren werd. Hij verdiende daar de kost als blokmaker op een scheepshelling. Laat in 1795 ging hij naar Wildervank om zijn moeder op te zoeken, en werd hij voor het vergrijp uit 1793 alsnog in de kraag gepakt. Het vonnis van de drost d.d. 29-12-1795 bepaalde dat hij: "gecondemneerd word om geduirende de tijd van 2 agtereenvolgende jaren in het provinciale Tuchthuis te worden gecontineerd en aldaar met zijn handenarbeid de kost te verdienen en na expiratie van dien tijd voor nog vier agtereenvolgende jaaren gebannen te worden buiten deeze Provincie beneevens de Heerlijkheid van Wedde en Westerwoldingeland Bellingwolde en Blijham.." In 1800 woonde hij in Drenthe en in 1807 in Oost-Friesland. Later woonde hij aan het Stadskanaal onder de naam Gerrit Jakobs Bos. In 1814 werd hij wegens diefstal veroordeeld tot te pronkstelling en acht jaar opsluiting in een tuchthuis. Hiervan werden later 2 jaren kwijtgescholden; in 1819 werd hij uit het tuchthuis ontslagen. Op 24 augustus 1816 kon hij dus niet aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking van zijn dochter Immigje met Albert Smid. Zijn vrouw Grietje Hansens gaf namens hem toestemming.#De veroordeling uit 1795: RAG, Toegang 731, Archief Gerichten Oldambt inv. nr. 5498 (dossier Gerrit Jakobs Nieken).

De veroordeling uit 1814: RAG, Registers Gedetineerden, inv. 11 nr. 101. No. 101 & 102: Heeden den 10 juny 1814 op requisitie van den Heer officier bij de rechtbank van eerste aanleg zitting houdende te Assen, hebben wij ondergetekenden de personen van Hendrik Koerts Windmulder en Gerrit Jacobs Bos getransporteerd van Assen naar het huis van Justitie te Groningen, en hebben wij de opgemelde persoonen in bewaaring gelaten ... In margine: Op heeden den 20 Augustus 1814: De gevangenen Hindrik Koerts Windmulder en Gerrit Jacobs Bos uit de gevangenis gehaald om .. te pronk te worden gesteld en vandaar overgebracht naar het tuchthuis.

Inv. 5.452 nr. 109: Gerrit Jakobs Bos, geboren te Veendam, 48 jaren ingekomen 20 Augustus 1814, wegens dieverij veroordeeld tot pronken en 8 jaar in het tuchthuis door het hof van assises te Groningen, waarvan op 26 augustus 1817 een jaar werd kwijtgescholden evenals op 16 juli 1818, ontslagen bij besluijt van Z.M. de Koning der Nederland. van den 26 Meij 1819 no. 91.

Inv. 5.457 nr. 3: Gerrit Jakobs Bos, geboren Veendam, ingekomen 10-6-1814, vertrokken 30-8-1814, ontslagen.

Volkstelling Nieuwe Pekela 1829: Stadskanaal 64: Gerrit Jacobs Bos, oud 58, geboren te Veendam, Grietje Hansens, 61, geboren te Borgercompagnie.#

1) Immigje Gerrits Nijken, alias: Immigje Gerrits Bos, geb. te Emden 06 nov 1793, ged. te Emden 14 nov 1793, ovl. te Stadskanaal gem. Onstwedde 31 aug 1858, #Stadskanaal gem. Onstwedde 31-8-1858: overleden Imke Nieken, "oud zeventig jaren (sic), van beroep geen, laatst gewoond hebbende te Stadskanaal, geboren te Emmen (sic), dochter van Gerrit Bos Nieken (sic) van beroep arbeider in leven, en van deszelfs echtgenoote Grietjen Hanssens in leven zonder beroep beide laatst gewoond hebbende te Emmen (sic), echtgenoote van Meindert van der Laan.#
Gehuwd te Nieuwe Pekela 24 aug 1816 met:
Albert Tjades Smit, geb. te Wagenborgen 16 nov 1787, ged. te Wagenborgen 25 nov 1787 (religie: ndg), ovl. te Stadskanaal gem. Onstwedde 10 nov 1823, beroep(en): smidsknecht, arbeider, woonplaats(en): Stadskanaal (Gn), zoon van Tjade Alberts Smit en Aafke Jans
2) Ilco Gerrits Bos, ged. te Anloo 06 jul 1800
Gehuwd te Nieuwe Pekela 28 mrt 1829 met:
Hindrik Pieters Zwier, geb. te Oostwold [O] 14 jan 1800, beroep(en): arbeider, woonplaats(en): Stadskanaal gem. Nieuwe Pekela (Gn), zoon van Pieter Kaspers Zwier en Antje Harms
#Volstelling Nieuwe Pekela 1829: Stadskanaal nr. 73: Hendrik Pieters Zwiers, 28, geboren Oostwold, Antje Hendriks Zwiers, 5, geboren te Stadskanaal, Gerrit Hendriks Zwiers, 7, geboren te Stadskanaal, Ilko Gerrits Bos, 29, geboren te Kielsterkanaal.#
3) Berend Gerrits Bos, geb. te Harrel(t) in Oost-Friesland 15 sep 1807, #De huwelijkse bijlagen van Berend Gerrits Bos en Grietje Folkerts Kaman bevatten geen uittreksel uit de geboorte-akte van de bruidegom of een extract uit een doopboek; de huwelijksakte vermeldt als geboorteplaats Harrelt. Het certificaat van voldoening aan de nationale militie geeft: geboren te Harrel op 15 september 1807; volgens zijn overlijdensakte geboren te Emden.#, ovl. te Gasselternijveenschemond 07 aug 1871, beroep(en): arbeider
#Berend Gerrits Bos bhoorde tot de lichting 1826 van de gemeente Nieuwe Pekela en diende 5 jaar bij de 8e afdeling infanterie.#

Gehuwd te Wildervank 31 dec 1840 met:
Grietje Folkerts Kaman, geb. te Wedde 09 nov 1810, ged. te Wedde 18 nov 1810, dochter van Folkert Folkerts Kaman en Marieke Jochems Mein
Hoofdindex A-Z