Gezinsblad
Everardus Harms Cok, geb. voor 1744, ovl. te Schildwolde, #Appingedam (rk) 9-5-1788: Omnibus ecclesiae sacramentis munitus est Everardus Kok a Schetwolda. N.B. Hic pagus pertinit qdem ad stationem vulgo Sapmeer sed ex specialis licentia Rev. D. Pastoris Papink cista administra sacramenta. obiit 15 Junii.#, begr. te Schildwolde 13 jun 1788, #Zie HB Hermannus Kok x Anna Ruding Hoogezand 25-11-1826.#, beroep(en): koopman, woonplaats(en): Schildwolde (Gn), zoon van Harm Everts en Elsien Kok
Gehuwd te Schildwolde 08 mei 1774, #Schildolde 1774: Everhardus Kok v. Schildwolda en Aaltje Jakobs v. Windeweer nae drie voorafgaande attestatien gecopuleert den 8 Maij.#
Gehuwd (kerk) te Kleinemeer 08 mei 1774 (religie: rooms-katholiek), #Kleinemeer (rk) 8-5-1774: Everardus Coks et Aeltje Jacobs, Schildwolde, testes Rev. Dns. J. Scholtens et Dorothea Michels.# met:
Aaltje Jacobs Bontdrager, geb. te Lula ± 1750, ovl. te Martenshoek gem. Hoogezand 20 apr 1825 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Jacob Berends Bontdrager en Catharina Freerks Zijlman
#Successiekantoor Groningen: Martenshoek 24-10-1825, Memorie van Aangifte der Nalatenschap van Aaltje Jacobs Bonddrager. Aangevers zijn Elisabeth Kok, gehuwd met Mattheus Meijer, koopman te Delfzijl; Aaltje Jans Masker, weduwe van wijlen Jacob Everardus Kok, in leven koopman te Schildwolde, thans gehuwd aan Hendericus Savenije, koopman te Veendam, namens haar vier minderjarige kinderen Alegonda, Gezina, Everardus en Jacob Kok; Harmannus Kok, winkelier te Martenshoek. Nalatenschap: 1o. Eene behuizinge geteekend Lett. A. no. 10, staande te Martenshoek voormeld, door de erflatersche in gemeenschap met haar eheman Lucas Jurriens Swart meergemeld, bezeten geweest, Stadsgrond. (In margine: No. 1&2 op de Tafel Deel 2 fol. 148 no. 164). 2o. Een behuizinge geteekend Lett. A. no. 18 staande te Martenshoek meergemeld, Stadsgrond. 3o. Een huis en heem staande en gelegen te Schildwolde gem. Slochteren, eigen grond. (In margine: voor no. 3 tot 7 renvooy naar Appingedam.) 4o. Een huis en heem staande en gelegen tot Schildwolde voormeld, eigen grond. 5o. Een stuk bouwland groot ongeveer twee bunder, gelegen te Schildwolde opgemeld. 6o. Een stuk hooiland groot ongeveer twee en een ... bunder, gelegen te Schildwolde meergemeld. 7o. Een eigendom van een heemstede gelegen te Schildwolde .... bij de weduwe Reinder Harmannus .... voor eene jaarlijksche op Martini verschijnende huur van drie guldens in gebruik.#

RAG, Toegang 733 (RA Fivelingo) Inv. nr. 473. Ter instantie van Aaltje Jacobs als voorneemens zijnde tot een volgende Huiwelijk over te gaan heeft het E.E. Gerichte aangesteld over de drie minderjaarige kinderen van haar bij Everhardus Kok in Echte verwekt de E. Harm Jurjens in de Kyl voormond, Harmannus Harms in Sapmeer sibbe en Harm Jans te Schildwolda woonagtig vreemde voogd, en denzelven den Eed naar Landrechte gepraesteert. Actum bij het E.E. Gerichte van Hellem den 2 Julii 1789.

Denzelven tot het opmaaken van het inventaris als meede tot de afhandeling onder approbatie van't E.E. gerichte geautoriseert. Actum ut supra.

Compareerden voor mij in Judicio Harrem Jurjens voormond, Harmannus Harms sibbe en Harm Jans vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van Aaltje Jacobs bij wijlen Everhardus Kok in Echte verwekt staat en Inventaris overgeevende van de boedel hebben van't E.E. Gerichte verzogt na de overgegeeven Inventaris scheiding en deeling te maaken welke onder approbatie van't EE. gerichte daartoe zijn geauthoriseert. Actum den 9 juli 1789.

Voorenstaande Pupillen zullen genieten ten Eersten de halfscheid van een Kamer met desselfs Heemstede mandelig met Harrem Jurjens staande en gelegen te Martenshoek. Ten tweeden den eigendom van een heemstede gelegen te Siddebuiren wordende door de weduwe van Hindrik Jans Meijer gebruikt, doende 3 gulds 's jaarlijks Huir. Ten derden Een Tuin zijnde eigen grond met het Huisje daarop staande en gelegen te Schiltwolda wordende door Lazarus Jacobs, zullende de voor en nadeelen zijn en blijven ten voordeel en laste van Aaltje Jacobs. Ten vierde zal de behuisinge staande op kerkegrond gelegen te Schiltwolde door des Pupillen moeder wordende bewoond voor de getaxeerde somma van 700 Guldens aan haar behouden, met nog 400 Guldens zo aangeërft zijn en ten inventaris zijn gespecificeert. De pupillen zullen genieten 200 guldens en het overige aan deszelfs moeder verblijven, zijnde haar ten huwelijk aangebragte goederen daar op getaxeert. Zullende nog eenige dubieuze schulden waar van een afzonderling inventaris is opgemaakt mandeelig zijn half en half. Het lijfstoebehooren ten Inventaris voor de pupillen. Actum ut supra.

1) Elisabeth Everardus Kok, geb. te Schildwolde, ged. te Kleinemeer 16 jun 1774, #Ged. Kleinemeer (rk) 16-6-1774: Elisabeth, parentes Everardus Cok et Aeltje Jacobs. Suscepit Catharina Freriks. Schildwolde.# (religie: rooms-katholiek), get. Catharina~Freerks Zijlman, ovl. te Delfzijl 01 okt 1830
Gehuwd te Delfzijl 20 apr 1800
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Delfzijl 19 apr 1800
met:
Mathias Meijer, alias: Mattheus Meijer, geb. te Wehe 16 jul 1756, #Burgerlijk Register van het Arrondissement Appingedam 1811: Mattheus Meijer, woont Delfzijl gem. Delfzijl, geboren 16 juli 1756, beroep koopman.#, ged. te Den Hoorn 18 jul 1756 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Delfzijl 23 jan 1837, beroep(en): koopman, woonplaats(en): Delfzijl (Gn), zoon van Geert Meijer en Susanna Kok
2) Jacobus Everardus Kok, geb. te Schildwolde, #Burgerlijk Register van het Arrondissement Appingedam 1811: Jacobus Everardus Kok, w. Schildwolde gem. Slochteren, geb. 31 (sic) sept. 1775, koopman.#, ged. te Kleinemeer 30 sep 1775, #Kleinemeer (rk) 30-9-1775: Jacobus, parentes Everardus Kok et Aeltje Jacobs. Suscepit Catharina Freriks. Schildwolde.# (religie: rooms-katholiek), get. Catharina~Freerks Zijlman, ovl. te Schildwolde 26 apr 1816, beroep(en): koopman
Gehuwd te Kleinemeer 05 mei 1806
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 29 apr 1806 #Veendam 29-4-1806 (RA XXVIII i-1, f. 158). Hc Jacob Kock en Aaltjen J. Masker. Vermogensklasse tussen 1000 en 5000 gulden. Aan bruidegomszijde: Aaltjen Jacobs Bondrager moeder, Harmannus E. Kock broer, Elisabeth Kock x Math. Meijer zuster en zwager. Aan bruidszijde: Jan Harms Masker en Geesje Jans Bruins vader en moeder, Geertruida Jans Masker x Jurryen Roskam zuster en zwager.#
met:
Aaltje Jans Masker, geb. te Borgercompagnie, ged. te Kleinemeer 01 sep 1784, als Aleidis, ovl. te Stadskanaal gem. Onstwedde 29 jan 1866 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jan Harms Masker en Geesjen Jans Bruins
#Gedoopt als Aleidis. Overleden als Alida.#
3) Hermannus Everardus Kok, geb. te Schildwolde, ged. te Kleinemeer 08 dec 1780, #Ged. Kleinemeer (rk) 8-12-1780: Harmannus, parentes Everardus Cok et Aeltje Jacobs Bondrager, suscepit Sara Cok, Schildwolde.# (religie: rooms-katholiek), get. Sara~Harms Kok, ovl. te Hoogezand 26 sep 1835, beroep(en): winkelier
Gehuwd te Sappemeer 13 jun 1812
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 09 jun 1812 #Not. standplaats 31, inv. nr. 10, aktenr. 121 d.d. 9-6-1812: akte van huwelijkse voorwaarden tussen Harmannus Kok, koopman, wonende te Martenshoek, en Bauwina Wijnants, wonende te Sappemeer.#
met:
Bouwina Joanna Lodewijks Wijnants, ged. te Kleinemeer 02 jan 1786 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Martenshoek 24 nov 1822, dochter van Lodewijk Wijnants en Elizabeth Sladood
Hoofdindex A-Z