Gezinsblad
Jan Harms Hove, geb. te Lastrup, begr. te Vlagtwedde 21 mei 1800, beroep(en): uurwerkmaker
Huwelijksbijlage Trijntje Jans Hove x Willem Hindriks Slosser (Ulrum 17-10-1817): begraven te Vlagtwedde op 21 mei 1800 Jan Harms Sledier
met:
Gezina Berends, geb. te Löningen ± 1746, ovl. te Wedde 31 okt 1806, begr. te Wedde 05 nov 1806
Heede: ..wird hierdurch bescheiniget dass Margaretha Tochter des Joan Herm aus Lastrup und der Gesina Ekarsbergen Kirchespiels Löningen am zwei und zwanzigsten Julius des jahrs eintausend siebenhundert sieben und achtzich getaufet..
Hervormd gedoopt te Vlagtwedde op 23 mei 1790: Jan de zoon van Jan Harms en Sina Berends beiden Roomsch.
Hervormd gedoopt te Vlagtwedde op 1 april 1793: Trijntje de dogter van Jan Harmens en van Gesina Berends beide van Roomschen Godsdienst.
Hervormd gedoopt te Vlagtwedde op 9 augustus 1795: In navolging van de voorbeelden den 23 maij 1790 en de 1 april 1793 is gedoopt de dogter van Jan Harmens en Gesina Berends beide van de Catholijke Godsdienst en is het kind geboren den 7den Augusti te Vlagtwedde, Stijntje.
Jan Harms Hoeve overleed volgens verschillende akten van bekendheid in 1799 te Vlagtwedde; volgens de huwelijksakte van zijn dochter Trijntje overleed hij op 21 mei 1800 te Vlagtwedde. Op die datum werd aldaar begraven Jan Harms Sledier.
Wedde 1806: Den 31ste October is overleden Gesina Berents, oud 60 jaar, weduwe, nalatende 5 kinderen, gewoont hebbende in Hoorn bij Hindrik Geerts, zijnde gealimenteerd.
1) Engelina Hove, geb. te Werlte 23 sep 1784, ovl. te Oude Pekela 08 mrt 1866, #Oude Pekela 8-3-1866: overleden Engelina Hove, oud 81 jaar, zonder beroep, wonende in Oude Pekela, geboren te Weerlte in Hannover, gehuw met Engelke Scholte, schoenmaker wonende te Oude Pekela, nalatende 3 kinderen, dochter van wijlen Jan Hove en van Geziena (familienaam onbekend), in leven gewoond hebbende te Weerlte voormeld.#, begr. 12 mrt 1866
#RK Winschoten 2 mei 1807: Matrimonio juncti sunt Engelke Engelberts en Engeltje Jans, testes fuerunt Wolbert Korte et Joanna Geerts Broeijer. Repertorium Successiememories Winschoten: 3-6-1866 Engelke Scholten, geboren te Stapelmoor in Hanover in december 1782, kinderen, geen onroerende goederen dus geen successiememorie.

Repertorium Successiememories Winschoten: 8-3-1866 Engelina Hove, geboren te Weerlte in Hanover op 23-9-1784, gehuwd met Engelke Scholten, kinderen, geen onroerende goederen dus geen successiememorie.#
Gehuwd (kerk) te Winschoten 02 mei 1807 (religie: rooms-katholiek) met:
Engelke Scholte, geb. te Stapelmoor 14 dec 1783, ged. te Stapelmoor 14 dec 1783, ovl. te Oude Pekela 03 jun 1866, begr. 07 jun 1866, beroep(en): schoenmaker, kramer, woonplaats(en): Beerta (Gn), Oude Pekela (Gn), zoon van Engelbart Henricus en Fentje Engelkes
#Fol.257 - Beerta 3 juli 1807 - H.V. Harm Kristiaans, in de Beerta, en Anna Kristiaans Kaater, van Asschendorp in Munsterland. Brg.: Hindrik Harms, principaal, Berend Freerks Landegge, sibbe, en Hindrik Jans Olling, vreemde voogd over de voorkinderen van de bruidegom; Br.: Ebo Boeles en Engelke Engelberts, bij afwezigheid van familieleden. Getuigen: Albert Hindriks Buiskool en Jan Eerenst.
Fol.345 - Beerta 2 maart 1809 - H.V. Konraad Kaspers, van Winschoten, en Jantjen Oltmans, weduwe van Ebo Boeles, van de Ekamp. Brg.: Kasper K. Blaauwpot en Eppijn Harms Bak (ehel.), zusters zoon; Br.: Harmke Jans, halfzuster; Jan Dideriks en Frouke Jans (ehel.), sibbevoogd en halfzuster; Eltjo Jans en Aaltjen Jakobs (ehel.), halfbroer; Leendert Eppes, pr.vmd., Albert H. Buiskool, vreemde voogd; Getuigen: Harm Kristiaans en Engelke Engelberts.
Fol.69 - Beerta 15 februari 1810 - Douwo Harms, getrouwd met Anje Jans Haken, te Noordbroek, Woltje Jans Haken, geassisteerd door haar man Albert Hindriks Buiskool, in de Beerta, Harmannus Wiarda Dijken, getrouwd met Eefke Jans Haken, te Farmsum, Lubbert Jans Nieland, te Nieuwe Schans, Albartus Tiddes Brederode, getrouwd met Elizabeth Jans Haken, te Nieuwe Schans, Harm Jans Haken, als pr.vmd, over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Lubberts Nieland en Heike Jans Haken (ehel.), tevens voor zijn mede-voogden Derk Garrelts en Geert de Craker, gezamenlijke erfgenamen van wijlen Heike Jans Haken, verkopen aan Haijo Christiaans en Elzijn Ommes (ehel.) in de Beerta, hun eigendomlijke behuizing met de beklemming van de grond en de tuin, nr.55. Aankomstbrief: 11 mei 1803 Beerta. Ten noorden mons. J. Oomkes, ten oosten Konraad Kaspers, ten zuiden de Hereweg, ten westen de mandelige laan. De eigendom behoort aan mons. J. Oomkes, huur, 8 gld. 6 st. Prijs: 1000 gld.(?) Borg: Hindrik Jans Mulder. Getuigen: Harm Kristiaans en Engelke Engelberts.#

2) Grietje Jans Hove, geb. te Vlagtwedde, ged. te Heede 22 jul 1787 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Beerta 05 aug 1833
Gehuwd te Beerta 21 dec 1811 met:
Jan Harms Lowes, ged. te Kleinemeer 08 okt 1782 (religie: rooms-katholiek), zoon van Harm H. Lowes en Sientje H. Bruining
3) Jan Jans Hoeve, ged. te Vlagtwedde 23 mei 1790
Gehuwd te Vlagtwedde 30 dec 1812 met:
Jantje Aeikes de Boer, geb. te Wedde, ged. 08 feb 1795, ovl. 08 feb 1848, dochter van Aike Berents de Boer en Geesje Tonnis
4) Trijntje Jans Hove, ged. te Vlagtwedde 01 apr 1793
Gehuwd 17 okt 1817 met:
Willem Hindriks Slosser, geb. te Gellebach onder Düsseldorf ± 1764, beroep(en): linnenwever
5) Stijntje Jans Hove, geb. te Vlagtwedde 07 aug 1795, ged. te Vlagtwedde 09 aug 1795
Hoofdindex A-Z