Gezinsblad
Memme Arents, geb. voor 1632
Gebeurtenis: gebeurtenis op Bellingwolsternijlant tussen 25 apr 1652 en 06 jan 1661

Gehuwd voor 1652 met:
(?) Rixte(?) Goring(?), dochter van Hans Goring en Hille N.N.
Memmes kleindochter Wupke Roelofs geeft één van haar zonen de dubbele doopnaam Memme Arents. Dit doet vermoeden dat haar grootvader zo heette. Memme Arents echtgenote moet een Rixte zijn geweest, aangezien alle drie zijn getrouwde kinderen een dochter Rixte noemden.#Een Memmo Arents wordt vermeld in het huwelijkscontract van Jan Geerts Kondeman en Barbara Uckes (Blijham 19-4-1661, RAG VIA-2 fol. 6) als "later vedder" van de bruid.

Uit Wegman (Stroeding, Ellersinghuizen 8) 14-09-1664 In saecken Geert Strodinck Impet. geciteert hebbende Hans Goringh als borge voor Memmo Arents gedaeghde ten eijnde gemelte Memmo sall moetten vervolgen sijn actie op seecker verongeluckt peerdt tegens Impet. ingestelt. Gedaeghde voor de welcke Memmo Arents als interveniendo acceptive versouckende, dat Impet. borge anneme domicilium citandi voor 't Bourschap Ellersinghuisen alwaer 't peerdt als Bourhinxt heeft gegaen.#

1) Hille Memmes, ged. te Blijham 25 apr 1652, #Blijham 1652: Den 25 april heeft Memme Arents ende .. op Bellingwolsternijlant een kint met namen Hille laten dopen. Aangezien Memmes dochter Hille Memmes nog in 1700 een dochter kreeg, heeft deze doopinschrijving waarschijnlijk betrekking op een jong overleden kind.#
2) Hille Memmes, geb. na 1655 met:
Harmen Doës
3) Alke Memmes, ged. te Blijham 06 jan 1661, #Blijham 6-1-1661: Alke, kint van Memme Arents op Bellingwolsternijlant.#
4) Hans Memmes, geb. voor 1674
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Bellingwolde 13 jun 1697 #RA VIzz 4 fol. 43r Bellingwolde 13-6-1697: tot het avondmaal toegelaten "102 Hans Memmes en 103 Talle Jans zijn huisvrouw."#

Gehuwd voor 1692 met:
Talle Jans, geb. voor 1676
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Bellingwolde 13 jun 1697 #RA VIzz 4 fol. 43r Bellingwolde 13-6-1697: tot het avondmaal toegelaten "102 Hans Memmes en 103 Talle Jans zijn huisvrouw."#
5) Roelf Memmes, geb. voor 1676
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Bellingwolde 07 mrt 1697 #RAG, RA VI-zz-4, f. 42v.: op 7-3-1797 werden toegelaten tot het avondmaal "97 Roelf Memmes en "98 Ettje Jacobs zijn huisvrouw."#

Gehuwd te Bellingwolde 14 jan 1694, #Bellingwolde 14-1-1694: Roelf Memmes en Stijntje Tooms, "beide van Bellingwolda".# met:
Stijntje Tooms
Hoofdindex A-Z