Gezinsblad
Weyert Hemmes, geb. voor 1698, ovl. na 27 apr 1759, zoon van Hemme Jans en Antje Jans
Gehuwd te Wymeer 16 apr 1716, #DTB Wymeer (microfiches CBG): 1716 den 27 meert de Eerste Proclamatie Weierd Hems ehelicke soon van sal: Hemme Jansens van het Cloosterland als bruijdegom en Gepke Harms, ehelijcke dogter van salige Harm Jans uijt Wymeer, als bruijd. Den 16 april gecopuleerd.# met:
Gepke Harms, geb. voor 1700, ovl. na 27 apr 1759, dochter van Harm Jans en N.N.
Er zijn geen DTB van Vriescheloo bewaard gebleven.
1) Hemme Weyerts, geb. te Wymeer 26 feb 1717, ged. te Wymeer 17 mrt 1717, #

DTB Wymeer (microfiches CBG): "Anno 1717 den 26 februari is Wyert Hemmes en Gepke Harms een soon gebooren en den 17 gedoopt en genoemd Hemme."#, ovl. na 11 dec 1789
Gehuwd 01 jun 1760 met:
Trijntje Geerts, geb. , ovl. na 11 dec 1789
#Huwden te Wildervank op 1-6-1760: Hemmo Wiards van Vriescheloo en Trijntje Geerts van de Scheemda.

HC Wildervank 30-5-1760 (RA V-mm-8) Hemme Wyerts en Trijntje Geerts. Aan bruidegomszijde: zijn broers Harm Wyerts en Derck Wyerts. Aan bruidszijde: haar zwager en zuster Gerrit Thomas Lommerts en Lukjen Geerts.

Het doopboek van Wildervank is nogal beschadigd. Van de éne bladzijde waarop dit echtpaar voorkomt is alleen de rechterhelft, waarop de namen van de ouders staan, bewaard gebleven. Het jaar is 1765; waarschijnlijk heeft dit betrekking op de éne bekende zoon Weyert Hemmes Kuiperus.#

2) Harm Weyerts, geb. ± 1720, ovl. na 24 sep 1778
Gehuwd te Veendam 01 feb 1761 met:
Jantje Jans
#Trouwboek Veendam: geproclameert op 11, 18 en 25 januari 1761, gehuwd op 1 februari 1761 Harm Wieyerts van Vriescheloo, en Jantje Jans, weduwe van Casper van Greve, van Veendam.

hc Veendam 26-1-1761 (R.A. V-ll-16) Harm Wieyerts (tekende Harm Weierts) en Jantje Jans, weduwe van Casper van Greven. Belangrijkste bepalingen: de goederen zullen ongemeen zijn, en versterven naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn, winst en verlies zullen halfhalf gedeeld worden, zoons en dochters zullen gelijk berechtigd worden, lijftocht van de bruid 250 gld, lijftocht van de bruidegom 200 gld (geen cautie nodig, mag verteerd worden), eventuele kinderen mogen hun erfdeel pas opeisen na het hertrouwen van de langstlevende in geval van diens overlijden als het jongste kind 18 jaar oud zal zijn. Aan bruidegomszijde in absentie van vrienden Harm Schippers en Roelf Scherius, aan bruidszijde Rientye Jans en Harm Jans Drok.

RA VI-D-2, p.478: hc Oude Pekela 24-9-1778 Jannes van Greven x Zijtske Jans, weduwe van Pieter Pieters. Aan bruidegomszijde: Harm Weierts stedevader, de moeder Jantje Jans wegens onpasselijkheid afwezig, Lubbartus van Greven broeder, Felten van Greven broeder, gehuwd met Jantje Roelofs.#

3) Derk Weyerts, geb. ± 1723, ovl. voor 1784, beroep(en): landbouwer
Gehuwd 27 apr 1759 met:
Geertien Reinders, jongere tweeling van Ozebrand Pieters, ged. te Bellingwolde 20 dec 1733, ovl. te Bellingwolde 03 sep 1816, dochter van Reinder Lammerts en Wupke Roelfs
#Overlijdensdatum van Derk uit huwelijksacte van zijn kleinzoon Hendrik Wierts ten Have d.d. Bellingwolde 5-6-1834.

hc Vriescheloo 27-4-1759 {RA VIzz-1, fol. 119 Derck Weyers en Geertien Reinders. Aan bruidegomszijde: Wyert Hemmes en Gepke Harms vader en moeder, Hemme Wyerts broeder, Harm Wyerts broeder. Aan bruidszijde: Wupke Roelfs moeder, Roelf Reinders broeder, Memme Reinders broeder, Ette Reinders zuster, Foekel Reinders zuster, Wirtje Alberts, zwager. `Derck Weijers neemt sijn beminde bruidt Geertien Reinders in de behuisinge welcke van sijn vader en moeder meijerswijse wort gebruickt, en stelt ook sijn bruit in het besit vande goederen die van bruidegoms vader en moeder tot nog toe beseten sijn, welcke goederen dbruidegom nade doot van sijn vader en moeder alleen sal behouden sonder dat sijn broeders eet vande vaderlijcke of moederlijcke goederen sullen connen erven, edog dit hebben bruidegoms vader en moeder Wyert Hemmes en Gepke Harms voor sig behouden om gedurende hun leeftijd heer en meester van haer goederen sullen blijven om daerover te bestyren nae goetvinden, scoon bruidegom en bruidt in het besit vand. goederen gestelt worden.' De bruid bracht honderd daalders in, haar lijftocht werd vastgesteld op 300 gulden, die van de bruidegom op 100 daalders. Winst en verlies zou half om half verdeeld worden.

De laatste vermelding van de aanwezigheid van Geertje in een huwelijkscontract had plaats in 1785; zij wordt dus niet vermeld als aanwezig bij de huwelijken van haar kinderen. Haar zoon Lammert verklaarde in 1811 `dat echter zijne moeder Geertje Reinders weduwe wijlen Derk Wierts wegens hoge ouderdom en volslagen blindheid niet in staat (was) om bij de voltrekking van het huwelijk tegenswoordig te zijn.' {BS Bellingwolde, HB Lammert Derks Wiertsema x Wendelina Harms Having, 20-12-1811}.#

Hoofdindex A-Z