Gezinsblad
Willem Willems, geb. voor 1666, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Hoogkerk (Gn)
Gebeurtenis: gebeurtenis tussen 1683 en 1701 op Hoitinge
met:
Aefke Fockes, geb. tussen 1656 en 1666
#DTB Hoogkerk 1683: Den 15 april is tot Leegekerck Willem Willems op Hoitinge kint gedoopt en Willem genoemt. DTB Hoogkerk 1684: Den 26 april is tot Hoogekerkck Willem Willems op Hoitinge kint gedoopt en Mente genaemt. DTB Hoogkerk 1686: Den 21 Martii tot Hoogkerk gedoopt 't kint van Willem Willems en Aechte Fockes tot Hoogkerk en't selve genoemt Focke. DTB Hoogkerk 1690: Den 7 april tot Hoogkerk gedoopt 't kindt van Willem Willems en Aefke Fockes op Hoijtinga tot Hoogkerk en 't selve genoemt Harmen. DTB Hoogkerk 1694: Den 25 Februarii is door Do. Isebrands pastor tot Wierum tot Leegkerk gedoopt 't kind van Willem Willems en Aefke Fockes op Hoitinge tot Hoogkerk en het selve genoemt Willem. DTB Hoogkerk 1701: Den 20 novembris gedoopt het kind van Willem Willems op Hoetinge en het selve genoempt Barber tot Hoogkerk.#
1) Willem Willems, ged. te Leegkerk 15 apr 1683, #Hoogkerk 1683: Den 15 april is tot Leegkerkck Willem Willems op Hoitinge kint gedoopt en Willem genoemt.#, ovl. voor 25 feb 1694
2) Mente Willems, ged. te Hoogkerk 26 apr 1684, #Hoogkerk 1684: Den 26 april is tot Hoogekerck Willem Willems op Hoitinge kint gedoopt en Mente genaemt.#, ovl. voor 23 jun 1729, zonder kinderen na te laten
Ondertrouwd te Leegkerk 14 jan 1714
Gehuwd te Leegkerk 04 feb 1714 met:
Aaltjen Jacobs, begr. te Hoogkerk 11 apr 1738 1e huwelijk 2e huwelijk
#RA LXXII-a-2, Hoogkerk 1722: Mente Willems in judicio comparende verclaarde een huis met de beklemminge van 70 grasen landt Pelsterstraten Gasthuis toebehorende gecoft van zijn broeder Willem Willems voor een summa van 155 gulden kragt verzegelde coopbrief en dat de penninge bij accoort in handen van 't gerigte zullen worden opgebragt bij manquement van versekeringe voor vrije leverantie waervan rede is opgebragt 55 gulden zullende allerhillige en maij anstaende telkens mede 50 gulden worden opgebragcht en zal over de selve de beschrijvinge worden uijtgebragt is alsoo in actis geteikent.

Hoogkerk 9-12-1722: Binnen gestaan Mente Willems en heeft in regtshande opgebragt t twiede termijn coopschat van zijn angecofte beklemde plaats van Willem Willems tot Hooghkerck ter summa 50 gulden verschenen allerhilligen 1722 om daarover in preferentie te verclaren soo en wanner 't derde en laaste termijn zal zijn opgebragt welke comt te verschijnen maij 1723.#

3) Focke Willems, ged. te Hoogkerk 21 mrt 1686, #Hoogkerk 1686: den 21 martii tot Hoogkerk gedoopt 't kint van Willem Willems en Aechte Fockes tot Hoogkerk en't selve genoemt Focke.#, ovl. tussen 16 feb 1727 en 08 aug 1727
Ondertrouwd te Hoogkerk 22 mei 1712, #Hoogkerk 1712: Den 22 maij en volgende sondagen sonder eenige inspiringe gekondiget het houwelijck tusken Focko Willems van Hoogkerkck en Anje Boeijs van Leeghkerk en de 10 junij sijnde proefpredikatie gecopuleert.#
Gehuwd te Hoogkerk 10 jun 1712 met:
Anje Boeijes, ovl. voor 20 mei 1723
#RA LXII-a-2:

20 maij 1723: Op versoeck van Focke Willems zijn in judicio gecompareert de E. Harmen Boelens en heeft angesworen als voormondt, de E. Mente Willems als sibbe en de E. Derck Willems als vreemde voogt tot en over wijlen Anje Bois minderjarige naegelatene dogtertje bij Focke Willems in Egte verwekt en hebben alsoo haer gewoonlijcke eedt als nae lantr. gepresteert is dit alsoo in actis geteickent.

8 augustus 1727: Harmen Boelens als voormondt, Mente Willems sibbe en Derck Willems vreemde voogt oever wilen Focke Willems en Anje Bois minderjarige naegelatene dogtertje tot Hoogkerk worden op haar versoek geauthoriseert om met des pupillen stiefmoeder Annigien Harms wed. Focke Willems een af uitcoop en scheidinge te moogen maken angaande vaderlijk goet is dit also in actis geteikent.

22 juni 1729: op het versoek van Harm Boelens als voormond over wilen Focke Willems en Anje Bois minderjarige naegelatene kindt is in judicio van Hoogkerk gecompareert Claas Peters Wedman en heeft angesworen over dito pupil als sibbevoogt hen ter tijd de afcoop en scheidinge met des pupillen stiefmoeder wert gedaen angaande vaderlijk goet en continueert als vreemde voogt Derk Willems, dit also in actis geteikent.

23 juni 1729: Harm Boelens en cons. in qlt. als voorstanderen over wilen Focke Willems en Anje Bois onmondige kindt worden op haar versoeck geaauthoriseert om neffens de meerdere erfgenamen van wilen Mente Willems een af uitkoop en scheidinge met derselver nagelatene weduwe Aeltien Roelfs (sic) te mogen maken is dit also in actis geteikent.#

4) Harmen Willems, ged. te Hoogkerk 07 apr 1690, #Hoogkerk 1690: Den 7 april tot Hoogkerk gedoopt 't kindt van Willem Willems en Aefke Fockes op Hoijtinga tot Hoogkerk en 't selve genoemt Harmen.#
5) (?) Willem Willems, ged. te Leegkerk 25 feb 1694, #Hoogkerk 1694: Den 25 Februarii is door Do. Idebrands pastor tot Wierum tot Leegkerk gedoopt 't kind van Willem Willems en Aefke Fockes op Hoitinge tot Hoogkerk en het selve genoemt Willem.#
#RA LXII a, deel 2, 9-12-1722. Binnen gestaan Willem Willems te kennen gevende als dat zijn beklemde plaatse tot Hoogkerk hadde vercoft an zijn broeder Mente Willems aldaar en dat zijn verdere vee en mobile goederen bij boelgoed waren vercoft verclaarde onmachtich te zijn om zijne creditoiren te betalen, versogte over deselve de geregtelijke beschrijvinge. Het E.E. gerigte heeft den petitionant zijn versoek ten fijne verhaalt geaccordeert en zal de beschrijvinge met den eersten worden uijtgebragt.#

Ondertrouwd te Hoogkerk 02 okt 1718, #Hoogkerk 1718: Den 2 Octob. en volgende sondagen gekundiget het houwelick tussen Willem Willms van Hoogkerck en Hinderickjen Bolens van Peijse en den 23 dato tot Hoogkerck gecopuliert.#
Gehuwd te Hoogkerk 23 okt 1718 met:
Hinderickjen Boelens
6) Barber Willems, ged. te Hoogkerk 20 nov 1701, #Hoogkerk 1701: Den 20 novembris gedoopt het kind van Willem Willems op Hoetinge en het selve genoempt Barber tot Hoogkerk.#
Hoofdindex A-Z