Gezinsblad
Gerrit de Waijer met:
N.N.
1) Harmina Gerrits
Ondertrouwd te Wijhe 17 jan 1751, #Wijhe 17-1-1751: Gerrit Teunissen, van Gr. Rouwendaal, j.m. en Harmina Gerrits, op de Wajer (Waijer), beijde onder Wijhe.# met:
Gerrit Teunissen, alias: Gerrit op de Waijer of Gerrit de Wind, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 18 mrt 1725, #Raalte 18-3-1725: Gerrit z. van Tonis Stevensz en Henrijna Lamberts op Rouwendal.#, zoon van Teunis Stevens Groot Rouwendal en Hendriene Lamberts
RA Schoutambt Wijhe, Reg. van Vrijwillige Rechtshandelingen, Inv. nr 14, 26-8-1756. Erschenen Gerrit Teunissen opt Waijer weduwenaar van wijlen Harmiene Gerrits, zig willende verandersaten, heeft versogt en verkregen tot momberen over sijne kinderen in voors. Egte verworven genaamt Miene en Gesiene sijn vader Teunis op Groot Rouwendal en sijn zwager Hendrik opt Tesmans die beide praesent dese momberschap hebben angenomen en bij handtastinge belooft hun pupillen personen en goederen te sullen voorstaan en bescermen onder verband als na regten.

Waarop Comparant an sijn beide kinderen voor moeders goed belooft te sullen laten genieten en geven alle de linnen en wollen kleeren en silver tot hait lijf behoirt hebbende en bovendien an jeder kind een bedde en peulwe, twee kussens, twee bedlakens, twee kussensloopen, een kiste, ses guldens an Geld en jeder een kerkboek, laten leeren leesen, scrijven en naeijen, waermede sij comparanten ter goeder trouw betuigden dat de kinderen in haar moeders goed niet opsettelijk waaren vercortet nog benadeelt.

Hoofdindex A-Z