Gezinsblad
Wouter van Essen met:
N.N.
1) Gerrichje Wouters van Essen, geb. voor 1621
Gehuwd te Rhenen 05 mei 1637 met:
Arent Peters van Broeckhuijsen, zoon van Peter van Broeckhuijsen en Hillichien N.N.
2) Jacob Wouters van Essen, geb. , ovl. voor 26 jun 1681, beroep(en): veenraad
Gehuwd te Rhenen 21 jan 1639 met:
Marrichje Gerrits van Maaseijck, ovl. voor 26 jun 1681
R.A. Rhenen 6-8-1660: Comp. Maria Gerrits van Masijck huisvrouw van Jacob Wouters van Essen en Barbara Joosten Steck huisvrouw van Jan van Broeckhuijsen en approberen en ratificeren zodanige opdracht en transport als haar mannen voor 't gerecht van Wageningen hebben gedaan aan den Edele Harman Suermont, Cornelis van Segen en Hendrick Herberts wegens den Eekmolen buijten Wageningen en geven zij volkomen macht aan haar mannen om de eekmolen te transporteren. Actum Veenendaal 8-6-1660.

R.A. Veenendaal 26-6-1681: Comp. Reijnier van Huyssum en Jan Maessen. Hebben op 7 juni 1681 op verzoek van Gerrit, Hendrick en Teuntje Jacobs van Essen, mitsgaders Cornelis Groenevelt, Anthonij Stip, Bastiaan Metman en Theodorus Brughman, mede als vader van onmondige zoontje Johan Brughman, tezamen kinderen en erfgenamen van overleden Jacob Wouters van Essen en overleden Maria Gerrits getaxeerd hun nalatenschap, namelijk:

1. huis, schuur en erf, waar Jacob Wouters van Essen in gewoond en overleden is op 1100 gld, te Stichts Veenendaal, ten oosten Gerrit Metman, ten westen de weduwe en kinderen van overleden Mr. Jan Volwens, in leven chirurgijn;

2. een weitje, genaamd Claes Pouwels weijtge, groot ongeveer 1 1/4 morgen te Stichts Veenendaal aan het Benedeneind, ten noorden de gemene Grift, ten oosten de weduwe van Hendrick Peters Waecker tot Arnhem, ten zuiden de kinderen van de Heer Johan van Wijck overleden en ten westen Gerrit Metman, 300 gld;

3. een stuk goeds ongeveer 3 1/4 morgen te Stichts Veenendaal omtrent het Verlaat, genaamd het Goijers-goet, ten oosten de eerwaarde Ds. Johannes Brinckhuijsen en de weduwe van Cornelis Dircks, ten zuiden Jasper van Schadijck, ten westen Roeloff Lamberts van Hardevelt c.s., ten noorden de gemene Grift en daarachter 1 1/2 morgen bouwland, ten noorden Jasper van Schadijck, ten oosten Brinckhuijsen, ten zuiden Adam Gerrits van Weelderen en ten westen Roeloff Lamberts, dit op een jaarloon erfpacht van 13 gld. 19 st. 8 p. aan de Domeijen 's lands van Utrecht op 1400 gld.

4. een huis, schuren, berg met landerijen vanuit de Grift tot aan de Cunerawegh toe groot ongeveer 12 morgen, te Stichts Veenendaal, ten oosten de erven voornoemd, ten zuiden Cuneraweg, ten westen Brinckhuijsen en ten noorden de Grift, 2400 gld;

5 een stukland genaamd Geresteijn, gelegen naast de hofstede sub 4 vanaf de grift tot aan het bosch toe, groot ongeveer 8 morgen, ten oosten ook een stuk grond genaamd Geeresteijn, eigendom van de genoemde erven, 950 gld;

6. een stuk grond ook genaamd Geeresteijn ook ongeveer 8 morgen vanaf de Grift tot aan het bosch, naast de zijde van Hendrick Aertsgoed, 1200 gld.;

7. 2 storten, wei en veen genaamd Reijer Bunten-goet namelijk de voorste aan de zijde van 't Verlaat ten oosten en ten zuiden van Jan Cornelis van Veenendaal, ten westen Jan Maessen en ten noorden de Grift enz. 500 gld.;

8. een huijske met erf waar Dirck Willems van Wageningen in woont, ten noorden en ten oosten de weduwe en kinderen van Wouter Stevens, ten zuiden de Grift en ten westen Gerrit Willems Timmerman, te Stichts Veenendaal op 250 gld.;

9. een stuk grond genaamd Spaenjaersgoet, ongeveer 4 morgen aan 't Benedeneind, 900 gld.;

10. 2 storten, wei en veen enz. 300 gld.;

11. een stuk land genaamd de Schoutenweij 1600 gld.

In totaal 10.900 gld.

Hoofdindex A-Z