Gezinsblad
Jacob Wouters van Essen, geb. , ovl. voor 26 jun 1681, beroep(en): veenraad, zoon van Wouter van Essen en N.N.
Gehuwd te Rhenen 21 jan 1639 met:
Marrichje Gerrits van Maaseijck, ovl. voor 26 jun 1681
R.A. Rhenen 6-8-1660: Comp. Maria Gerrits van Masijck huisvrouw van Jacob Wouters van Essen en Barbara Joosten Steck huisvrouw van Jan van Broeckhuijsen en approberen en ratificeren zodanige opdracht en transport als haar mannen voor 't gerecht van Wageningen hebben gedaan aan den Edele Harman Suermont, Cornelis van Segen en Hendrick Herberts wegens den Eekmolen buijten Wageningen en geven zij volkomen macht aan haar mannen om de eekmolen te transporteren. Actum Veenendaal 8-6-1660.

R.A. Veenendaal 26-6-1681: Comp. Reijnier van Huyssum en Jan Maessen. Hebben op 7 juni 1681 op verzoek van Gerrit, Hendrick en Teuntje Jacobs van Essen, mitsgaders Cornelis Groenevelt, Anthonij Stip, Bastiaan Metman en Theodorus Brughman, mede als vader van onmondige zoontje Johan Brughman, tezamen kinderen en erfgenamen van overleden Jacob Wouters van Essen en overleden Maria Gerrits getaxeerd hun nalatenschap, namelijk:

1. huis, schuur en erf, waar Jacob Wouters van Essen in gewoond en overleden is op 1100 gld, te Stichts Veenendaal, ten oosten Gerrit Metman, ten westen de weduwe en kinderen van overleden Mr. Jan Volwens, in leven chirurgijn;

2. een weitje, genaamd Claes Pouwels weijtge, groot ongeveer 1 1/4 morgen te Stichts Veenendaal aan het Benedeneind, ten noorden de gemene Grift, ten oosten de weduwe van Hendrick Peters Waecker tot Arnhem, ten zuiden de kinderen van de Heer Johan van Wijck overleden en ten westen Gerrit Metman, 300 gld;

3. een stuk goeds ongeveer 3 1/4 morgen te Stichts Veenendaal omtrent het Verlaat, genaamd het Goijers-goet, ten oosten de eerwaarde Ds. Johannes Brinckhuijsen en de weduwe van Cornelis Dircks, ten zuiden Jasper van Schadijck, ten westen Roeloff Lamberts van Hardevelt c.s., ten noorden de gemene Grift en daarachter 1 1/2 morgen bouwland, ten noorden Jasper van Schadijck, ten oosten Brinckhuijsen, ten zuiden Adam Gerrits van Weelderen en ten westen Roeloff Lamberts, dit op een jaarloon erfpacht van 13 gld. 19 st. 8 p. aan de Domeijen 's lands van Utrecht op 1400 gld.

4. een huis, schuren, berg met landerijen vanuit de Grift tot aan de Cunerawegh toe groot ongeveer 12 morgen, te Stichts Veenendaal, ten oosten de erven voornoemd, ten zuiden Cuneraweg, ten westen Brinckhuijsen en ten noorden de Grift, 2400 gld;

5 een stukland genaamd Geresteijn, gelegen naast de hofstede sub 4 vanaf de grift tot aan het bosch toe, groot ongeveer 8 morgen, ten oosten ook een stuk grond genaamd Geeresteijn, eigendom van de genoemde erven, 950 gld;

6. een stuk grond ook genaamd Geeresteijn ook ongeveer 8 morgen vanaf de Grift tot aan het bosch, naast de zijde van Hendrick Aertsgoed, 1200 gld.;

7. 2 storten, wei en veen genaamd Reijer Bunten-goet namelijk de voorste aan de zijde van 't Verlaat ten oosten en ten zuiden van Jan Cornelis van Veenendaal, ten westen Jan Maessen en ten noorden de Grift enz. 500 gld.;

8. een huijske met erf waar Dirck Willems van Wageningen in woont, ten noorden en ten oosten de weduwe en kinderen van Wouter Stevens, ten zuiden de Grift en ten westen Gerrit Willems Timmerman, te Stichts Veenendaal op 250 gld.;

9. een stuk grond genaamd Spaenjaersgoet, ongeveer 4 morgen aan 't Benedeneind, 900 gld.;

10. 2 storten, wei en veen enz. 300 gld.;

11. een stuk land genaamd de Schoutenweij 1600 gld.

In totaal 10.900 gld.

1) Gerrit Jacobs van Essen, geb. voor 1654 met:
Petertje Metman, ovl. voor 02 jan 1692, dochter van Gerrit Bastiaans Metman en Elisabeth Jansen Timmer
2) Hendrik Jacobsen van Essen, geb. ± 1654
Gebeurtenis: volwassen gedoopt Veenendaal 17 sep 1690 (ndg)

Ondertrouwd te Veenendaal 27 nov 1681
Gehuwd te Veenendaal 11 dec 1681 met:
Elisabeth Harms Turen, dochter van Harm Dirks Turen en Anneke Henricks Slotboom
3) Christina Jacobsen van Essen, geb. voor 1659 met:
Cornelis Groeneveld, geb. ± 1660, zoon van Reijnier Cornelissen Groeneveld en Sophia Hendriks ter Beeke
4) Hillegonda Jacobsen van Essen, geb. voor 1659, ovl. voor 26 jun 1681
Ondertrouwd te Veenendaal 28 mrt 1675
Gehuwd te Veenendaal 25 apr 1675 met:
Theodorus Brughman
5) Aaltien Jacobs van Essen, geb. voor 1663
Gehuwd te Veenendaal 02 feb 1679 met:
Anthonij Stip
6) Geertje Jacobsen van Essen, geb. voor 1665, ovl. voor 15 apr 1696
Ondertrouwd te Veenendaal 06 mrt 1681
Gehuwd te Renswoude 27 mrt 1681 met:
Bastiaan Gerritsen Metman, geb. te Amsterdam ± 1660 (religie: doopsgezind), ovl. voor 15 jun 1728, (datum boedelscheiding), zoon van Gerrit Bastiaans Metman en Elisabeth Jansen Timmer
#RA Veenendaal 15-4-1696: comp. Cornelis Groenevelt, Anthonij Stip, Hendrick Metman, Jan Metman, Gerrit Metman en Hendrick van Broeckhuijsen. Verklaren elk voor 1/8 te helpen dragen alle onkosten als al gevallen zijn over 't proces dat hun zwagers Gerrit en Hendrick Jacobsz. van Essen, als mombers over de onmondige kinderen van Bastiaan Metman (hun broeder en zwager) ex matre Geertje Jacobsz van Essen, voor 't gerecht van Rhenen aangevangen hebben tot 't waarnemen enz. enz.#
7) Teuntje Jacobsen van Essen
Hoofdindex A-Z