Gezinsblad
Berend Jansen Haelboom, ovl. voor 17 nov 1628, zoon van Jan Haelboom en Wendela Daendels met:
Gerritjen Jansen van Heerde, geb. voor 1583 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Johan van Heerde en N.N.
ORA Hattem, inv. nr. 58.8, 1629: de mombers over de kinderen van Berent Janssen Haelboom contra Eva Warnersse, wed. van Berent Jansz. Haelboom, die is overleden voor 17-11-1628. De momberen zijn ontevreden met de inventaris, en vragen zich af waar het geld vandaan komt waarmee burgemeester greve is afgekocht. "De verweerdersche secht tot straffe van dien, dat sij de burgemr. Greve als erfuijtersche afgekocht hebbende, sa. Haelbooms kinderen naeste vrunden gevraecht heeft, off sij sodanige afkopinge mede voer die kinderen begeerden? Dewelcke daer Neen op geantwoort hebben." De momberen repliceren: aan "die naeste bloetverwanten" is niets gevraagd. De broer van de weduwe, Jan Warners, dupliceert met getuigenverhoren. Op 6-6-1629 worden ondervraagd de moeder van de overledene, "Wendele Daendels wed. van za. burgemr. Berent Feith, en oir soon Johan Feith." De weduwe Feit zegt ongeveer 80 jaren oud te zijn, en haar zoon ongeveer 35. Op de vraag "off sij niet gehoort hebbe, dat de wedwe. Haelbooms meernoempt, als tussen deselve en de Burgemr. Heerde gerekent was, aen hem als oom van za. burgemr. Haelbooms voerkinderen, hebben gepresentiert de kinderen in toe te laten in de afkopinge met de burgemr. Greve gedaen," antwoordt de weduwe Feith bevestigend.

Gezinsblad
Berend Jansen Haelboom met:
N.N.
Hoofdindex A-Z