Gezinsblad
Albert van der Saag met:
N.N.
1) Berendina Alberts van der Saag, geb. tussen 1727 en 1732, ovl. te Twello 13 jul 1802, #Twello 13-7-1802: overleeden de wed. van Hendrk(?) van Welbergen in kost bij Hk. Goossens op Hummenste genaamt Berendina van de diaconij van Wilp. Nagelaten kinder. Den 16 dito begraven.#, begr. te Twello 16 jul 1802
Gebeurtenis: gebeurtenis Voorst 10 okt 1753 Wilp
met:
Wiggert van Welbergen, geb. te Terwolde (Gld) ± 1716, #Geen dopen in Terwolde tussen 15-9-1715 en 26-12-1716; 26-12-1716 en 9-5-1717.#, ovl. te Twello 18 dec 1792, begr. te Twello 24 dec 1792, #Twello 1792: den 18 december overleden Wicherd van Welbergen. 24 dito begraaven. Nagelaaten kinder. Aant. vrij.#, zoon van (?) Jan Jansen van Welbergen en (?) Hendrikje Willems
#Wilp 23-5-1773: is overleden 't kind van Wiggert van Welbergen op de Papenmate en de 27 dito begraven.

Wilp 27-4-1788: is dood ter wereld gekomen 't onegte kind van de dogter van Wichgert van Welbergen op den Pikkert en den 30 dito begraven.

Wilp 25-2-1792: is overleden de wed. Jan van Welbergen in de kamer op den Pikkerd & de 2 maart begraven.

GA Twello, NH Wilp 1-22, Diaconieboek, lijst van bestedelingen: Wichert van Welbergen en desselvs vrouw zijn bestaad bij Hk. Goossens te Twello blijven bij dezelven van den 1 sept. 1792 tot den 1 sept 1793 voor f 70-0-0.

Wichert van Welbergen is overleden, en desselvs vrouw is bestaad bij de bovenstaande des jaars voor f 40-0-0. Blijft bij den zelven voor f 45.

Blijft bij denzelven voor f 50-0-0.

Besteed van 1 sept. 1801-1 sept. 1802 voor f 54; dood.

Diaconieboek, Uitgaven:

11-4-1782 aan Willem Gerrits een jaar pagt voor Wijchert van Welbergen op de Papenmorgen verschenen Petri 1782 L.q. 17-5-0

Wichert van Welbergen item 12 maanden en 's maands 1 1/2 gld is f 18-0-0.

Gekogt twee vimme riese van Wichert Welbergen voor Janna Welbergen voor 1 gld. de vim f 2-0-0.

Rekening 20-5-1782/8-6-1783: den Pikkerd word bewoond door Wiggert van Welbergen, welke van de diakonie gealimenteerd word.

Wichert van Welbergen item 12 maand f 18-0-0.

28-1-1783 Aan Wichert van Welbergen voor 't groeve bidden van Elizabeth Kruitbos f 0-8-0.

20-5-1783 Wichert van Welbergen voor groeve bidden van Hendk. Derks f 0-12-0.

Rekening 9-6-1783/30-5-1784: den Pikkerd word bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie gealimenteerd word.

25-6-1783 een ontset aan Wichert van Welbergen f 1-10-0.

Rekening 31-5-1784/15-5-1785: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie gealimenteerd word.

Rekening 16-5-1785/4-6-1786: den Pikkerd werd bewoond door Wichert van Welbergen welke door de diaconie werd onderhouden.

Rekening 5-6-1786/27-5-1787: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie werd onderhouden.

Rekening 28-5-1787/11-5-1788: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie werd onderhouden.

Rekening 12-5-1788/31-5-1789: den Pikkert werd bewoont door Wichert van Welbergen, welke onderhouden werd van de diaconie.

1-3-1792 Van de Heer Scholtis Everts de Erfhuis penn. geprovenieert van de goederen van Wichert Welbergen f 71-5-0.

18-5-1792 aan Hk Goosens een half jaar kostgeld van Wichert Welbergen verschenen febr. 1792 f 35-0-0.

1/4 jaars kostgeld aan Hk Goosens van Wichert van Welbergen f 17-10-0.

10-9-1792 aan Hk Goosens 1/4 jaars kostgeld van Wichert van Welbergen f 17-10-0.

1-12-1792 Idem aan Hendk. Goosens 1/4 jaar van Wichert van Welbergen L.q. f 17-10-0.

1-3-1793 Aan Henrik Goosens, van Wichert van Welbergen lq. f 11-10-0.

31-5-1792 aan Hk. Goosens van Wichert van Welbergen f 10-0-0.

17-1-1793 Aan Berend ten Hove timmerman voor een doodkist en groeve bidden van W. van Welbergen f 5-0-0.

15-12-1793 aan Hendrik Goossens 1/4 jaars kostgeld voor B. Alberts wedw. Welbergen l.q. f 10-0-0.#

Hoofdindex A-Z