Gezinsblad
Antoni Hillebrandtz, geb. voor 1580, ovl. 25 feb 1611, beroep(en): verver met:
Geesien N.N., ovl. voor 09 mei 1602
1) Hillebrandt Antoni, geb. voor 1601, ovl. voor 25 jul 1629, beroep(en): schuitenschuiver
Ondertrouwd te Groningen 27 mei 1620, #Groningen 27-5-1620: Hillebrandt Antoni zal. Antoni Hillebrants verwer upt Schutendieps soene daervoer de stieffmoeder Swaentien respondeerde unde Geesien Jacobs sal Jacob Dercks snickevaerders dochter absent daervoer haer moeder Geertien upt dampsterdiep respondeerde; per Hillenium 2 Julij 1620.#
Gehuwd te Groningen 02 jul 1620 met:
Geesijn Jacobs 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Jacob Dercks en Geertien
2) Aeltien Antoni, geb. voor 1602, ovl. na 12 mei 1646
Ondertrouwd te Groningen 14 jul 1621, #Groningen 14-7-1621: Luitien Roeleffs van Nortlaren Roeleff Luitiens tho Nortlaren soene sijnde schutenschuver daervoer de moeije Geertien Jans caveerde unde Aeltijen Antonij zal. Antonij Hillebrants verwers dochter daervoer de stieffmoeder Swaentien Peters respondeerde is de proclamatien geconsenteert mit belastinge um de geboden toe Nortlaren mede gaen te laeten; Hillenius 18 August.#
Gehuwd te Groningen 18 aug 1621 met:
Luitjen Roeleffs, geb. voor 1603, ovl. na 24 jan 1668, beroep(en): schuitenschuiver, zoon van Roeleff Luitiens en N.N.
#Gildrecht Groningen 1620: Luetgin Roleffs scutenscuver.

Groningen 1659, vierde vendel, elfde straat, aan het Schuitendiep: Luitjen Roeloffs schuitenschuiver.#

Gezinsblad
Antoni Hillebrandtz
Ondertrouwd te Groningen 09 mei 1602, #Groningen 9-5-1602: Antonij Hijlbrants opt Schuitediep ende Swane Jansen absendt daervoer Johan Jacobs caverdt is den 9 Maij d publicatio geaccorderth.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 29 mei 1602 #Hc Antoni Hillebrandtz en Swaentien Jansen: Alleen datum bekend uit afkoop d.d. 1618.#
met:
Swaentien Jansen, geb. voor 1586, ovl. na 07 feb 1629 1e huwelijk 2e huwelijk
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Groningen jun 1630 #Groningen (lidmaten ndg) juni 1630: Peter Cornelijs met sin huisfrouwe Swaentien Peters Schutendiep.#

#Groningen, gildrecht 1620: Hillebrant Antoni scutenscuver, Johan Antoni scutenscuver.#
1) Jan Antoni, alias: Johan Antoni, geb. ± 1606, ovl. tussen 10 jan 1652 en 13 aug 1653, beroep(en): schuitenschuiver
Ondertrouwd te Groningen 07 feb 1629, #Groningen 7-2-1629, tr. 1-3-1629 (MK, ds. Cornelius Hillenius): Jan Antoni upt Schutendeep, daer sijn moder voer presenteerde en Gijsle Meijerincks to Exste daer haer nichte Aeltijn Luijns voor presenteerde, myt dat se to Exste oeck moten proclameert worden.#
Gehuwd te Groningen 01 mrt 1629 met:
Gisele Meijerinck, ovl. na 09 jul 1670 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van N.N. Meijerinck en N.N.
#Groningen (3x-133, 126r) 10-1-1652: Albert Abbringe voor de helft, en Roeleff Sickens en Jantje zijn huisvrouw, met Sicko Geerts en Hilletje Sickens (ehln) voor de andere helft, verkopen aan Jan Hovinge en Cornelisje (ehln) en ook aan Jan Antoni en Gijssele Meijerinck (ehln) een behuizing op pachtgrond en een camer op vrije grond en de eigendom van de eigen grond daarachter. Albert Abbringe kocht zijn helft, en de andere verkopers erfden hun helft van wijlen Carst Runsinge. Swetten: N. Luitjen Roelofs, O. Jan Hovinge "als coper met een mande muur", Z. Pluimersgang, W. Roelef Mensens.

Groningen (3hh) 1-12-1653: Jan Nijenhuis aengeswooren als voormunt ende Jan Meijeringe als voocht over Gijsele Jansens kinderen, bij Jan Anthoni geprocreert; Groningen (3hh) 13-12-1653: Luitjen Roeleffs als voogt aengeswooren over wilen Jan Antonij kinder bij Wijtze (sic) Jans geprocreert.

Groningen (3x-51, 145) 9-7-1670: Gisele Meijerinck wed. van wijlen Cornelis Egberts, "geadsisteert met haar kinderen" Albert Meijerinck en Trijntien Jansen (ehln), Wolter Luitiens en Teuntien Jansen (eheln) en Jan Fockens en Gesien Jansen (ehln), verkopen aan brouwer Bartelt Gansevoort en Derckien Jurriens haar 1/6 deel van een behuizing "sijnde een brouwerije, met een hoffien ende camer daer achter, eert ende nagelvast, bestaande in vijf wooningen, staende ende gelegen op 't Schuitendiep op eigen gront, edoch de twe laeste camers op pachtgront in voege sij vercoperse deselve met de erfg. van Peter Cornelis in de mande heeft, alwaer de brouwer Jacob Helmholt ten Noorden, brouwer Jacob Straetman ten Zuiden, de strate ten Westen ende de Nieuwe Poelestrate ten Oosten naest an geswettet sijn.#

2) Geesien Antoni, geb. ± 1609
Ondertrouwd te Groningen 31 jan 1629, #Groningen 31-1-1629, tr. 1-3-1629 (Ds. Cornelius Hillenius): Hindrick Harmens, smijt in de Steenstilstrate en Geesijn Antonij, daer haer vader Peter Kornellijs voer presenteerde.#
Gehuwd te Groningen 01 mrt 1629 met:
Hindrick Harmens, beroep(en): smid
Hoofdindex A-Z