Gezinsblad
Steven Ariaan Willems Groot Rouwendal, geb. voor 1676, ovl. na 11 jan 1723, #ORA Wijhe deel 11, f.31, 11-1-1723: Steffen op Rouwendal als keurnoot.# met:
Mechtelt Tonissen, geb. voor 1678, ovl. na 1748, #Volgens het bevolkingsregister van Salland van 1748 woonde er op Groot Rouwendal een zekere Machteld in; die Machteld houd ik voor de onderhavige.#
RBSO 348a Raalte, lidmaten 1699: Rouwendaal onder Wijhe, Hendrikjen Jansen.

RA Wijhe deel 9 - f202 - 1 dec 1707 - Richter Johan Herm. van Hemert, keurnoten Gerrit Lucassen en Rijkelt van Ceulen: verschenen is Maria Kornelis, weduwe van Jan Willems op het (Klein ) Lamslo. Tot mombers over haar 2 onmondige kinderen (Willemina en Cornelis Jans) worden benoemd Steffen Willems op Rouwendal en Willem Kornelis. De moeder doet erfuiting en bewijst aan de kinderen voor het vaders goed (te genieten door hen als zij de mondige jaren hebben bereikt of las zij trouwen) aan de zoon een bedrag van 25 Caroli gulden en de kist van de vader, en aan de dochter in plaats daarvan een bed met toebehoren. De moeder zal de kinderen onderhouden en hen laten leren lezen en schrijven. De moeder behoudt de goederen van de boedel.

Ra Wijhe deel 11 - f31 - 11 jan (! ) 1723 - Richter Johan Hermen van Hemert, keurnoten Steffen op Rouwendal en Jan Berens Wijermars.

1) Teunis Stevens Groot Rouwendal, alias: Teunis Rouwendal, Teunis Steffens, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 06 jan 1695, #Raalte 6-1-1695: Tonis, soon, Steven Ariaan Willems, Mechtelt Tonissen op Grote Rouwendaal in Wijhe.#, ovl. na 27 mei 1764, #Begraven in Wijhe niet gevonden.#
Gehuwd voor 1719 met:
Hendriene Lamberts, ged. te Raalte 05 jun 1698, #Raalte 5-6-1698: Hendrine, dogter, Lambert Jansen, Hendrikjen Gerritz op de Bushorst op de Nieuwe Weteringe onder Wijhe.#, begr. te Raalte 17 mei 1766, #Raalte 1766: den 17 dito (mei) Rouwendals vrouwe 1-8-0.#, dochter van Lambert Jansen en Hendrikje Gerrits
Volkstelling Salland 1748, Schoutambt Wijhe, buurtschap Tongeren:

Jan Klein Rouwendal en Aaltijn zijn vrouw. Drie kinderen onder de 10 jaar: Jan, Marije en Gerrit.

Teunis Groot Rouwendal en Hendriene zijn vrouw. Eén kind boven de 10 jaar: Hendrikjen. Eén kind onder de 10 jaar: Lambertus. Dienstboden, kostgangers en inwoonders: Machtelt.

Vuursteden Register Salland 1751, deel 4, Schoutambt Wijhe, buurtschap Tongeren: nr. 68, Groot Rouwendal. Eigenaar Juffr. Keppel Fox, 1 vuurstede.

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 18 Januari 1759: Erschenen Hendrik Klemme weduwnaar van wijlen Willemina Hendriks sig willende verandersaaten heeft versogt en verkregen tot momberen over sijne beijde kinderen Catrina en Gerrit Hendriks, Teunis Rouwendal en Derk Teunis opt Pieters .... (... Jannes ... en Reewinkel momberen over Berend Hendrik soon van Gerrit Klemme en voormelte Willemina Hendriks ..)

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 248r, 27-9-1763: Peter Smit Arents Zoen verkoopt aan Teunis Steffens zijn beide "Catersteden Groot en Kleijn Rouwendal geheeten, gelegen inde boerscap Tongeren onder deese Gerigte, sijnde vrij en allodiaal." .. "en deerste thans bij kooperen worde bewoond".

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 248v, 27-9-1763:

Teunis Steffens en sijn vrouw Hendrina Lambers geven hypotheek aan Juffr. Cornelia Ribbius voor een kapitaal van f 800 à 4,5 %. (3,5 % als de rente binnen een kwartaal na vervaldatum betaald wordt.) " in specie haar onbeswaarde allodiale eijgendomelijke Catersteden Groot en Kleijn Rouwendal ...

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 250r, 29-9-1763: Teunis Steffens en Hendrina Lammerts geven Peter Smit Arentssoon hypotheek voor een kapitaal van f 2000 op " haare angecogte plaatsjes het Groote en Kleijne Rouwendal genaamd ... 12-5-1767 geroyeerd.

RA Wijhe deel 16, f.35, 10-5-1767 (Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verwalter Scholtus van Wijhe, keurnoten Lambert Bannier en Hendrik Alberts): gecertificeerd wordt hierbij, dat ter instantie van Vrouw E. van Blotenburg, getrouwd met de Heer J. de Gijselaar, als testamentaire erfgenamen van Peter Smit Arendszoon, ten overstaan van dit Gericht door executie is verkocht aan Garrit op den Lambertscamp op 4 dec (1766) het erve en goed Groot en Klein Rouwendal, gelegen in de buurtschap Tongeren; het heeft toebehoord aan Teunis Steffens en zijn vrouw Hendrina Lamberts. Nu wordt overdracht en cessie gedaan aan Gerrit Lambertscamp als koper, die nu op het genoemde Rouwendal woont.

2) Willemina Stevens, ged. te Raalte 16 nov 1710, #Raalte 16-11-1710: Willemina d. van Steven Willems en Machteltje Teunis op het Rouwendal.#
3) Willem Stevens, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 29 apr 1714, #Raalte 29-4-1714: Willem z.v. Steven Willems en Machtelt Teunis, op het Rouwendal.#
Hoofdindex A-Z