Gezinsblad
Gerrit Teunissen, alias: Gerrit op de Waijer of Gerrit de Wind, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 18 mrt 1725, #Raalte 18-3-1725: Gerrit z. van Tonis Stevensz en Henrijna Lamberts op Rouwendal.#, zoon van Teunis Stevens Groot Rouwendal en Hendriene Lamberts
Ondertrouwd te Wijhe 17 jan 1751, #Wijhe 17-1-1751: Gerrit Teunissen, van Gr. Rouwendaal, j.m. en Harmina Gerrits, op de Wajer (Waijer), beijde onder Wijhe.# met:
Harmina Gerrits, dochter van Gerrit de Waijer en N.N.
RA Schoutambt Wijhe, Reg. van Vrijwillige Rechtshandelingen, Inv. nr 14, 26-8-1756. Erschenen Gerrit Teunissen opt Waijer weduwenaar van wijlen Harmiene Gerrits, zig willende verandersaten, heeft versogt en verkregen tot momberen over sijne kinderen in voors. Egte verworven genaamt Miene en Gesiene sijn vader Teunis op Groot Rouwendal en sijn zwager Hendrik opt Tesmans die beide praesent dese momberschap hebben angenomen en bij handtastinge belooft hun pupillen personen en goederen te sullen voorstaan en bescermen onder verband als na regten.

Waarop Comparant an sijn beide kinderen voor moeders goed belooft te sullen laten genieten en geven alle de linnen en wollen kleeren en silver tot hait lijf behoirt hebbende en bovendien an jeder kind een bedde en peulwe, twee kussens, twee bedlakens, twee kussensloopen, een kiste, ses guldens an Geld en jeder een kerkboek, laten leeren leesen, scrijven en naeijen, waermede sij comparanten ter goeder trouw betuigden dat de kinderen in haar moeders goed niet opsettelijk waaren vercortet nog benadeelt.

Gezinsblad
Gerrit Teunissen, alias: Gerrit op de Waijer of Gerrit de Wind
Ondertrouwd te Wijhe 05 sep 1756, #Wijhe 5-9-1756: Gerrit Teunis, wednr. op de Wajer onder Wijhe en Hendrieka Evers, j.d. op de Lankhorst onder Wesepe. September 5 - uitgegaan.# met:
Hendrika Evers, begr. te Wijhe 12 aug 1763, #Wijhe 12-8-1763: Henderika Eversen, vrou van Gerrit de Wind. Het graf is tussen Dwarshuis en de kerk.#
RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 27-5-1764: Erschenen Gerrit Teunis opt Waijer sig weder zullende verandersaaten heeft versogt ende verkregen tot momberen over sijne twee onmondige kinderen bij sijn twede vrouw Hendrika Evers verworven sijn vader Teunis Groot Rouwendal en Hendrikus Everts .. .. de dogter Willemina en de soon Evert ...

Gezinsblad
Gerrit Teunissen, alias: Gerrit op de Waijer of Gerrit de Wind
Gehuwd te Wijhe 27 mei 1764, #Wijhe 27-5-1764: Gerrit Teunissen, wednr. van Hendrieka Evertsen op de Wajer en Teune Teunissen, j.d., op de Woert, beijde onder Wijhe.# met:
Teune Teunissen
Hoofdindex A-Z