Gezinsblad
Teunis Stevens Groot Rouwendal, alias: Teunis Rouwendal, Teunis Steffens, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 06 jan 1695, #Raalte 6-1-1695: Tonis, soon, Steven Ariaan Willems, Mechtelt Tonissen op Grote Rouwendaal in Wijhe.#, ovl. na 27 mei 1764, #Begraven in Wijhe niet gevonden.#, zoon van Steven Ariaan Willems Groot Rouwendal en Mechtelt Tonissen
Gehuwd voor 1719 met:
Hendriene Lamberts, ged. te Raalte 05 jun 1698, #Raalte 5-6-1698: Hendrine, dogter, Lambert Jansen, Hendrikjen Gerritz op de Bushorst op de Nieuwe Weteringe onder Wijhe.#, begr. te Raalte 17 mei 1766, #Raalte 1766: den 17 dito (mei) Rouwendals vrouwe 1-8-0.#, dochter van Lambert Jansen en Hendrikje Gerrits
Volkstelling Salland 1748, Schoutambt Wijhe, buurtschap Tongeren:

Jan Klein Rouwendal en Aaltijn zijn vrouw. Drie kinderen onder de 10 jaar: Jan, Marije en Gerrit.

Teunis Groot Rouwendal en Hendriene zijn vrouw. Eén kind boven de 10 jaar: Hendrikjen. Eén kind onder de 10 jaar: Lambertus. Dienstboden, kostgangers en inwoonders: Machtelt.

Vuursteden Register Salland 1751, deel 4, Schoutambt Wijhe, buurtschap Tongeren: nr. 68, Groot Rouwendal. Eigenaar Juffr. Keppel Fox, 1 vuurstede.

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 18 Januari 1759: Erschenen Hendrik Klemme weduwnaar van wijlen Willemina Hendriks sig willende verandersaaten heeft versogt en verkregen tot momberen over sijne beijde kinderen Catrina en Gerrit Hendriks, Teunis Rouwendal en Derk Teunis opt Pieters .... (... Jannes ... en Reewinkel momberen over Berend Hendrik soon van Gerrit Klemme en voormelte Willemina Hendriks ..)

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 248r, 27-9-1763: Peter Smit Arents Zoen verkoopt aan Teunis Steffens zijn beide "Catersteden Groot en Kleijn Rouwendal geheeten, gelegen inde boerscap Tongeren onder deese Gerigte, sijnde vrij en allodiaal." .. "en deerste thans bij kooperen worde bewoond".

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 248v, 27-9-1763:

Teunis Steffens en sijn vrouw Hendrina Lambers geven hypotheek aan Juffr. Cornelia Ribbius voor een kapitaal van f 800 à 4,5 %. (3,5 % als de rente binnen een kwartaal na vervaldatum betaald wordt.) " in specie haar onbeswaarde allodiale eijgendomelijke Catersteden Groot en Kleijn Rouwendal ...

RA Ov, Toegang 82.1 RA Schoutambt Wijhe, Inv. 15, 250r, 29-9-1763: Teunis Steffens en Hendrina Lammerts geven Peter Smit Arentssoon hypotheek voor een kapitaal van f 2000 op " haare angecogte plaatsjes het Groote en Kleijne Rouwendal genaamd ... 12-5-1767 geroyeerd.

RA Wijhe deel 16, f.35, 10-5-1767 (Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verwalter Scholtus van Wijhe, keurnoten Lambert Bannier en Hendrik Alberts): gecertificeerd wordt hierbij, dat ter instantie van Vrouw E. van Blotenburg, getrouwd met de Heer J. de Gijselaar, als testamentaire erfgenamen van Peter Smit Arendszoon, ten overstaan van dit Gericht door executie is verkocht aan Garrit op den Lambertscamp op 4 dec (1766) het erve en goed Groot en Klein Rouwendal, gelegen in de buurtschap Tongeren; het heeft toebehoord aan Teunis Steffens en zijn vrouw Hendrina Lamberts. Nu wordt overdracht en cessie gedaan aan Gerrit Lambertscamp als koper, die nu op het genoemde Rouwendal woont.

1) Willemina Teunissen, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 26 mrt 1719, #Raalte 26-3-1719: Willemina d.v. Teunis Stephensz. en Hendrijna Lamberts op het Rouwendal.# met:
Harmannus van Duur
2) Hendrikus Teunissen, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 13 sep 1722, #Raalte 13-9-1722: Henrijkus z. van Tonis Stevensz. en Henrijna Lamberts op het Rouwendal.#
3) Gerrit Teunissen, alias: Gerrit op de Waijer of Gerrit de Wind, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 18 mrt 1725, #Raalte 18-3-1725: Gerrit z. van Tonis Stevensz en Henrijna Lamberts op Rouwendal.#
Ondertrouwd te Wijhe 17 jan 1751, #Wijhe 17-1-1751: Gerrit Teunissen, van Gr. Rouwendaal, j.m. en Harmina Gerrits, op de Wajer (Waijer), beijde onder Wijhe.# met:
Harmina Gerrits, dochter van Gerrit de Waijer en N.N.
RA Schoutambt Wijhe, Reg. van Vrijwillige Rechtshandelingen, Inv. nr 14, 26-8-1756. Erschenen Gerrit Teunissen opt Waijer weduwenaar van wijlen Harmiene Gerrits, zig willende verandersaten, heeft versogt en verkregen tot momberen over sijne kinderen in voors. Egte verworven genaamt Miene en Gesiene sijn vader Teunis op Groot Rouwendal en sijn zwager Hendrik opt Tesmans die beide praesent dese momberschap hebben angenomen en bij handtastinge belooft hun pupillen personen en goederen te sullen voorstaan en bescermen onder verband als na regten.

Waarop Comparant an sijn beide kinderen voor moeders goed belooft te sullen laten genieten en geven alle de linnen en wollen kleeren en silver tot hait lijf behoirt hebbende en bovendien an jeder kind een bedde en peulwe, twee kussens, twee bedlakens, twee kussensloopen, een kiste, ses guldens an Geld en jeder een kerkboek, laten leeren leesen, scrijven en naeijen, waermede sij comparanten ter goeder trouw betuigden dat de kinderen in haar moeders goed niet opsettelijk waaren vercortet nog benadeelt.

4) Steven Teunissen, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 04 jan 1728, #Raalte 4-1-1728: Steventje (sic) d. (sic) van Teunis Stevensz en Henrijna Lamberts, op Rouwendal.#
Ondertrouwd te Wijhe
Gehuwd te Wijhe 27 nov 1752, #Wijhe 27-11-1752: Steven Teunissen j.m. van het Gr. Rouwendaal en Willempjen Harmsen j.d. beijde onder Wijhe.# met:
Willempje Harmsen
5) Hendrikje Teunissen, geb. voor 1737, #Doop in Wijhe niet gevonden.#
Gehuwd te Wijhe 28 jan 1753, #Wijhe 28-1-1753: Jan Lammerts j.m. & soon van Lammert Schiphorst op het Kleijne Regteschot onder Raalte en Hendrikjen Teunissen j.d. van het Gr. Rouwendaal onder Wijhe.# met:
Jan Lammerts Schiphorst, zoon van Lammert Schiphorst en N.N.
6) Lambertus Tonisse Rouwendal, alias: Bartus Goltvink, geb. te onder Wijhe op Groot Rouwendaal, ged. te Raalte 22 nov 1739, #Raalte 22-11-1739: Lambertus z. van Tonis Stevenz. en Henrina Lamberts, op Rouwendal.#, ovl. te Olst 27 sep 1818, #Olst september 1818: "dat Bartus Rouwendal wonende te Olst op den zevenentwintigsten dezer overleden is des middags ten één uren ten huize van Albert Rouwendal staande in de gemeente Olst no. 314.#
Ondertrouwd te Wijhe 27 aug 1758, #Wijhe 27-8-1758: Lambertus Teunis, jm, soon van Teunis Groot Rouwendaal onder Wijhe en Grietjen Jansen, j.d. van Jannes Regterschot onder Wesepe. Den 15 september met attestatie om te trouwen naar Wesepe gegaan.#
Gehuwd te Wesepe ± 17 sep 1758 met:
Grietjen Jannes, geb. voor 1742, ovl. voor 11 mei 1766, #Begraven in Wijhe niet gevonden.#, dochter van Jannes Regterschot en N.N.
Gebeurtenis: gebeurtenis Raalte 1760 Wesepe, als Grietje Jans van t Regterschot onder Wesepe

RA Wije deel 15 f. 373 29-4-1766 (Verw. Scholtus Bannier, keurnoten Assuerus en Lambert Bannier): gecompareerd is Lambartus Teunissen op Groot Rouwendal, weduwnaar van Magrita Jansen. Hij wil hertrouwen. Tot mombers over zijn 2 in het voornoemde huwelijk verworden kinderen (niet genoemd) worden benoemd Garrit op 't Waijer en Garrit Richterschot (Rechterschot). De comparant behoudt de gerede en ongerede boedel. Hij zal aan zijn kinderen voor hun moeders goed uitkeren al de linnen en wollen kleren van zijn vrouw, een gouden ring, een paar zilveren schoengespen, 2 twillen bedden, gevuld met veren, en aan ieder kind een kist en 6 gulden. Hij zal hen onderhouden en laten leren volgens staatsgelegenheid.
Hoofdindex A-Z