Gezinsblad
Hendrik Willems Lavarne, ged. te Holten 13 aug 1724, #Holten 13-8-1724: Hendrik soon van Willem Hendriks Lavarne in de Beusebergh.#, zoon van Willem Hendriks Lavarne en Aaltjen Derks
Ondertrouwd te Colmschate 15 dec 1753, #Colmschate 15-12-1753, tr. 3-2-1754: op attest. van Olst en Wesep Hendrik Willems Lavarne j.m. voor eenigen tijd gewoont hebbent onder Wesepe met Teune Harms j.d. voor eenigen tijd gewoont hebbende onder Olst, thans beide aan het Nagel in den Vuilinck O.C.#
Gehuwd te Colmschate 03 feb 1754 met:
Teune Harms
1) Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, #Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine.#, ovl. te Wilp 15 jan 1797, #Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren.#, begr. te Wilp 20 jan 1797
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, #Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Hendrik Wassink, geb. te Wilp ± 1757, ovl. te Terwolde gem. Voorst 20 jan 1835, #Voorst akte dd 20-1-1835: ... dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden.#, zoon van (?) Gerrit Hendriks Wassing en Johanna Josephs
#Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.

Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren:

dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig

deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen geërfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde,

verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.

Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.

Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door één kind uit het eerste huwelijk en één kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.#

2) Harmen Hendriks, ged. te Colmschate 11 jan 1756, #Colmschate 11-1-1756: Hendrik Willems in't Veld in den Vuilink, Teuntjen Harms, Harmen.#
Hoofdindex A-Z