Gezinsblad
Johan van Heerde, ovl. voor jun 1599
#Otr. Hattem 8-1598: Johan Henricksen van Heerde boumeijster in Thonijsgasthuijs en Aleijet Garbrantsen weduw van salige Johan Fredericx.#
met:
N.N.
1) Griete van Heerde, geb. voor 1582 met:
Jan As(?)
ORA Hattem, inv. nr. 140, 15-8-1636. Testament van Griete (Dine) van Heerde, wed. van Jan As. Begunstigden: Haar zoon Abraham, die wegens het opzetten van een wijnkooopmanschap reeds diverse penningen genoten heeft en haar dochters Helena en Jenneken Pouels, die vooraf, vanwege het bovengestelde, uit haar erfenis ieder 100 daler ad. 30 stv. zullen genieten en alsdan met hun broeder gelijkelijk zullen opdelen. Momber Gosuinus Cruyner.
2) Gerritjen Jansen van Heerde, geb. voor 1583
Gehuwd te Hattem 15 jun 1599, #Hattem juni 1599: Peter Schrasser uns. Burgemrs. Evert Schrassers soon en Gerrijtgen Janssens dochter zaligen Johans van Heerden gecopuleert off getrouwt de xve Junij.# met:
Peter Schrassert, geb. voor 1581, zoon van Evert Schrassert en N.N.
Herengoederen 2, p. 231, nr. 185 een herengoed tot Uddel: 16-7-1612 Evert Schrassert x Elizabeth Broickmans, Peter Schrassert x Gerritgen van Heerde, Jacob Schrassert, Johan die Wael x Johanna Schrassert en Ott Schrassert x Elberta van Steenler, oprukking. Tevens consent voor hun magescheid d.d. 12-1-1602 tezamen erfgenamen van hun ouders Johan Schrassert en Geertruijt van Nijmegen, op verzoek van hun neef Dr. Reijner Schrassert, substituut momber van Gelderland.
3) Derk van Heerde, geb. voor 1585, ovl. tussen 18 mrt 1659 en 04 jun 1666, beroep(en): kerkmeester van Hattem (1605-1614), stadsrentmeester van Hattem (1618-1626), burgemeester van Hattem
Dit overzicht is uitsluitend gebaseerd op de "Herengoederen". Hieruit blijkt alleen het verband in de mannelijke lijn, en niets over het aantal huwelijken van een persoon. Dat was in dit geval kennelijk hoog, als het volgende juist is: H.R., in De Navorscher XVI, 1866: Van Heerde, geldersch geslacht. Hieromtrent komen deze aanwijzingen voor. Jan had één zoon en ééne dochter. De zoon Dirk was burgemeester van Hattem (Hattum) + 1682 tr. viermalen en liet na Gerrit, b. en scholtus van Hattem, Johan, ridmeester ook b. van Hattem, en drie dochters waarvan er twee trouwden met burgemeesters van Hattem. Er komen huwelijken voor met de familie Schrassert. Gemelde Gerrit had één zoon, Dirk Willem, ook b. van Hattem, die weder trouwde met ééne Schrassert., bleef kinderloos. Gemelde Johan had één zoon Herman met vier kinderen 1687/1693 en eene zuster Geertrui weder getrouwd met een S. Het wapen Van Heerde en Van Heerdt is nagenoeg gelijk (d'argent à la bande de sable); in de hoek van de bande is een klein verschil. Zie Ferwerda.
#Herengoederen Dl 3 p 421 nr 390 Een herengoed tot Heerde.
28-10-1607 Derck van Heerde oprukking. 11-12-1613 Derick (Diedrick) van Heerde oprukking. (11-12-1619, 12-10-1626, 22-09-1632, 18-5-1639, 7-11-1645, als burgemeester van Hattem: 5-3-1652, 28-6-1658). NB. Heeft ingelost van de 2,5 mld van Gerrit Gerrits 0,5 mld. Idem van Jacob Henricx 0,5 mld, van Hermen Gerris 0,5 mld, van Goossen Bosch 0,5 mld, van Arnt Schudder 0,5 mld, en van Gerritgen Jans 0,5 mld.
28-6-1658 Dirck van Heerde, burgemeester van Hattem, approbatie van een dispositie ten profijte van zijn zonen Gerhardt, Johan en Daniel van Herde en zijn dochters Gesina en Marrijken van Heerde. De oudste zoon - Gerhardt - krijgt de zaalweer.#

Ondertrouwd te Hattem 1603, #Hattem 1603, na juni: Theodorus van Heerdt en Gerge Mattisen.# met:
Gerrechien Matthijssen, geb. voor 1587, ovl. na 05 mrt 1621, dochter van (?) Johan Matthijssen en (?) Hendrickgen Greven
ORA Hattem, inv.nr. 26 (gerichtssignaat) 26-11-1604: Derrick van Heerde Jansen geeft den eersten morgens als hij van sijner getrouwen huisvr. Gerridtgen, sal Johan Mathissen's nagelaten dochter, bij Hendricksen Greeven ehligen geprocureerd, was opgestaan en heeft derzelven begiftig en haar tot een gerechte morgengave 1000 daler ad. 30 stuivers stuk van zijne goederen af te gaan, woeferne haar deselve naar morgengaafsrechten worden komen te verschijnen. Sonder argelist.#H.R., in De Navorscher XVI, 1866: Van Heerde, geldersch geslacht. Hieromtrent komen deze aanwijzingen voor. Jan had één zoon en ééne dochter. De zoon Dirk was burgemeester van Hattem (Hattum) + 1682 tr. viermalen en liet na Gerrit, b. en scholtus van Hattem, Johan, ridmeester ook b. van Hattem, en drie dochters waarvan er twee trouwden met burgemeesters van Hattem. Er komen huwelijken voor met de familie Schrassert. Gemelde Gerrit had één zoon, Dirk Willem, ook b. van Hattem, die weder trouwde met ééne Schrassert, bleef kinderloos. Gemelde Johan had één zoon Herman met vier kinderen 1687/1693 en eene zuster Geertrui weder getrouwd met een S. Het wapen Van Heerde en Van Heerdt is nagenoeg gelijk (d'argent à la bande de sable); in de hoek van de bande is een klein verschil. Zie Ferwerda.#
Hoofdindex A-Z