Gezinsblad
Harmen Willems Bruggenbos, ovl. te Wilp 19 nov 1777, #Wilp 19-11-1777: is overluijd Harmen Willems op den Bruggenbos en is voldaan.#, begr. te Wilp 25 nov 1777, #Wilp november 1777: den 19 dito is overleden Harmen Willems op den Bruggenbos en de 25 dito begraven. Bet.#
Ondertrouwd te Voorst 15 jan 1741, #Voorst 15-1-1741: Hermen Willems j.m. onder Voorst met Aardjen Lubberts j.d. onder Appeldoorn, met attestatie van Appeldoorn. Cop. tot Appeldoorn.#
Gehuwd te Apeldoorn met:
Aartjen Lubberts, alias: Aaltjen Lubberts, ovl. te Wilp 23 okt 1789, #Wilp 23-10-1789: is overleden de weduwe van Harmen Willems op den Bruggenbos en de 30 dito begraven.#, begr. te Wilp 30 okt 1789
#De boerderij "Bruggenbos" ligt nu (30 juli 1997) aan de Zwartekolkstraat 4 te Wilp;

Wilp 1766: den 24 Junij is overleden het kind van Harmen Willems op den Bruggenbos en den 28 dito begraven.

Wilp 1766: den 24 Junij is overluijt de zoon van Harmen Willems Bruggenbos f 2-8-0.....#

1) Willem Harms, ged. te Wilp 31 dec 1741, #Wilp 31-12-1741: het kind van Harmen Willems en Aaltjen Lubbers ehld is een zoon gent. Willem.#, ovl. te Wilp 18 apr 1790, #Wilp 18-4-1790: is overleden Wilm Harms op den Bruggenbos en den 22 dito begraven.#, begr. te Wilp 22 apr 1790
Ondertrouwd te Wilp 13 jun 1789, #Wilp 1789: den 13 Junij zijn ingeschreven Willem Harms j.m. zoon van wijlen Harmen Willems en Aartje Lubberts, en Janna Gerrits j.d. van Gerrit Jansen en Hendrikje Wolters, beijde onder Wilp; deze zijn nadat zij hier hunne drie sondagse proclamatiën onverhindert gehadt hebben, hier de 28 junii in de echt ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 28 jun 1789 met:
Janna Gerrits, ged. te Twello 11 jul 1756 (religie: ndg), ovl. te Wilp 26 dec 1797, #Wilp 26-12-1797: is overleden de wedw. van Willem Harms op de Bruggenbos en de 2 Januaris 1798 begraven.#, begr. te Wilp 02 jan 1798, dochter van Gerrit Jansen en Hendrickje Wolters (Roskam)
2) Geertjen Harms, ged. te Wilp 05 apr 1744, #Wilp 5-4-1744: is gedoopt het kind van Harmen Willems en Aaltje Lubberts ehld is een dogter gent. Geertjen.#
3) Jenneken Harms, geb. te Wilp, ged. te Wilp 01 jan 1747, #Wilp 1-1-1747: is gedoopt het kind van Harmen Willems en Aartjen Lubberts ehld. een dogter gen. Jenneken.#, ovl. te Apeldoorn 30 apr 1827, #Apeldoorn 30-4-1827: Jenneken Harms, geb. Wilp, woonde zonder beroep te Apeldoorn, oud 82, weduwe van Willem Hendriks Kwabbenberg, namen der ouders aan declaranten onbekend.#, begr. te Apeldoorn 04 mei 1827
Gehuwd voor 23 dec 1771, #Op 23-12-1771 werden Willem Hendricks en Jenneken Harms, echtelieden, met attestatie van Wilp lidmaten te Terwolde.# met:
Willem Hendriks op de Kwappenberg, ged. te Terwolde 24 jan 1740, #Terwolde 24-1-1740:: Hendrik Berents en Aeltjen Winkels echteluiden haar kind gedoopt Willem.#, ovl. te Terwolde 07 jan 1806, #Terwolde 1806: Den 7 januarij overleden Willem Hendriks (op den Quappenberg) aan een afgaande ziekte. Begraven den 13 dito. Nagelaaten vrouw en kinders. Oud circa 65 jaaren. 1810 den 25 januarij extract gegeven. 1810 den 27 december weer een extract.#, begr. te Terwolde 13 jan 1806, zoon van Hendrik Berents en Aaltjen Winkels
#22-7-1827 Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Jenneken harms weduwe van wijlen Willem Hendriks Kwabbenberg gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den dertigsten April 1800zevenentwintig opgemaakt door Berend, Steven, Hendrik, Willem en Hermanna Kwabbenberg landlieden te Apeldoorn, Hermen Kwabbenberg boerenknecht en Aaltje Kwabbenberg zonder beroep beide te terwolde, Aartje Kwabbenberg arbeidster te Nijbroek en Hendrika Kwabbenberg zonder beroep te Deventer, te zamen kinderen der overledene. ... Samengevat: er waren geen onroerende goederen. Allen ondertekenen Kwappenberg en geen Kwabbenberg.#
4) Steven Harms, ged. te Wilp 17 aug 1749, #Wilp 17-8-1749: is gedoopt het kind van Harmen Willems en Aartjen Lubberts eheld. op den Bruggenbos zijnde een zoon gen. Steven.#
5) Derkje Harms, geb. te Wilp (Gld) na 1752
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Wilp 15 apr 1772 als Derkje Harms op de Bruggenbos

Ondertrouwd te Wilp 30 jan 1784, #Wilp 1784: den 30 jan. zijn hier ingeschreven Evert Jansen j.m. zoon van Jan Willems en wijlen Johanna van Duren onder Voorst en Derkje Harms j.d. van wijlen Harmen Willems en Aartjen Lubbers onder Wilp; zijn na hier en te Voorst hunne drie zondagse proclamatien onverhindert gehad te hebben de 22 febr. alhier in de Echt ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 22 feb 1784 met:
Evert Jansen, zoon van Jan Willems en Johanna van Duren
Hoofdindex A-Z