Gezinsblad
N.N. Meijerinck met:
N.N.
1) Gisele Meijerinck, ovl. na 09 jul 1670
Ondertrouwd te Groningen 07 feb 1629, #Groningen 7-2-1629, tr. 1-3-1629 (MK, ds. Cornelius Hillenius): Jan Antoni upt Schutendeep, daer sijn moder voer presenteerde en Gijsle Meijerincks to Exste daer haer nichte Aeltijn Luijns voor presenteerde, myt dat se to Exste oeck moten proclameert worden.#
Gehuwd te Groningen 01 mrt 1629 met:
Jan Antoni, alias: Johan Antoni, geb. ± 1606, ovl. tussen 10 jan 1652 en 13 aug 1653, beroep(en): schuitenschuiver, zoon van Antoni Hillebrandtz en Swaentien Jansen
#Groningen (3x-133, 126r) 10-1-1652: Albert Abbringe voor de helft, en Roeleff Sickens en Jantje zijn huisvrouw, met Sicko Geerts en Hilletje Sickens (ehln) voor de andere helft, verkopen aan Jan Hovinge en Cornelisje (ehln) en ook aan Jan Antoni en Gijssele Meijerinck (ehln) een behuizing op pachtgrond en een camer op vrije grond en de eigendom van de eigen grond daarachter. Albert Abbringe kocht zijn helft, en de andere verkopers erfden hun helft van wijlen Carst Runsinge. Swetten: N. Luitjen Roelofs, O. Jan Hovinge "als coper met een mande muur", Z. Pluimersgang, W. Roelef Mensens.

Groningen (3hh) 1-12-1653: Jan Nijenhuis aengeswooren als voormunt ende Jan Meijeringe als voocht over Gijsele Jansens kinderen, bij Jan Anthoni geprocreert; Groningen (3hh) 13-12-1653: Luitjen Roeleffs als voogt aengeswooren over wilen Jan Antonij kinder bij Wijtze (sic) Jans geprocreert.

Groningen (3x-51, 145) 9-7-1670: Gisele Meijerinck wed. van wijlen Cornelis Egberts, "geadsisteert met haar kinderen" Albert Meijerinck en Trijntien Jansen (ehln), Wolter Luitiens en Teuntien Jansen (eheln) en Jan Fockens en Gesien Jansen (ehln), verkopen aan brouwer Bartelt Gansevoort en Derckien Jurriens haar 1/6 deel van een behuizing "sijnde een brouwerije, met een hoffien ende camer daer achter, eert ende nagelvast, bestaande in vijf wooningen, staende ende gelegen op 't Schuitendiep op eigen gront, edoch de twe laeste camers op pachtgront in voege sij vercoperse deselve met de erfg. van Peter Cornelis in de mande heeft, alwaer de brouwer Jacob Helmholt ten Noorden, brouwer Jacob Straetman ten Zuiden, de strate ten Westen ende de Nieuwe Poelestrate ten Oosten naest an geswettet sijn.#

2) Jan Meijerinck, ovl. na 26 jan 1657
Hoofdindex A-Z