Gezinsblad
Gerrit Bastiaans Metman, geb. te Keulen ± 1625, ged. te Amsterdam 07 okt 1646, in de doopsgezinde kerk "het Lam" (religie: doopsgezind), ovl. ± dec 1691, beroep(en): koopman in laken, woonplaats(en): Rhenen (U), zoon van Bastiaan Metman en Agnietje N.N.
Gehuwd te Rhenen 20 apr 1649, #Huwelijksinschrijvingen in het Policieboek van Rhenen 1612-1665 (GN35, 1980): 20 april 1649 zijn in den echten staet bevesticht Gerrit Metman ende Elisabeth Jans. Coram Quint substituut schout, van Wijck ende Roest schepenen.# met:
Elisabeth Jansen Timmer
R.A. Veenendaal 4-11-1689: Comparante mej. Elisabeth de Boer, wonende te Veenendaal ten huize van Gerrit Metman, gezond, wijst aan als universeel erfgenaam Gerrit Metman voornoemd, haar neef.

R.A. Veenendaal 2-1-1692: notaris Christoffel Bouwmeister heeft zich op verzoek van mej. Elisabeth de Boer getransporteerd ten sterfhuize van Gerrit Metman en diens zoon Hendrick Metman afgevraagd of hij gezind was voor zijn portie aan de requirante te voldoen het legaat van 500 gld. dat zijn vader bij testament van 4-11-1689 heeft gemaakt. Hij gaf ten antwoord dat hij niet van meninge was sulcx voor als noch te voldoen; notaris heeft zich voorts begeven naar 't huis van Hendrick van Broeckhuijsen en hem en zijn huisvrouw Agnietje Metman ook een dochter van Gerrit afgevraagd etc. gaven beiden ten antwoord dat zij vooralsnoch niet gesind waren sulcx te doen. Dan naar Bastiaan Metman en Gerrit Jacobs van Essen als weduwnaar en boedelhouder van Petertje Metman etc. antwoord: dat zij daeromtrent niet conden antwoorden voor dat zij met de andere erfgenamen t'samen bij malcanderen waren. Tenslotte naar Jan Metman, zelfde antwoord.

RA Rhenen 27-11-1693: Comp. de heer Johan Vonck van Lienden, oud burgemeester van Rhenen en verklaarde per resto schuldig te zijn aan Bastiaen en Hendrick Metman, gebroeder als erfgenamen van hun vader Gerrit Metman de som van 276 gld 1 st. voor gelverde haerbrant en baggerturf en import en vracht van dien. Belooft binnen 2 maande te betalen.

R.A. Veenendaal 15-4-1696
Comp. Cornelis Groenevelt, Anthonij Stip, Hendrick Metman, Jan Metman, Gerrit Metman en Hendrick van Broeckhuijsen. Verklaren elk voor 1/8 te helpen dragen alle kosten als al gevallen zijn over 't proces dat hun zwagers Gerrit en Hendrick Jacobsz van Essen, als mombers over de onmondige kinderen van Bastiaan Metman ( hun broeder en zwager) ex matre Geertje Jacobsz van Essen, voor 't gerecht van Rhenen aangevangen hebben tot 't waarnemen enz. enz,

1) Bastiaan Gerritsen Metman, geb. te Amsterdam ± 1660 (religie: doopsgezind), ovl. voor 15 jun 1728, (datum boedelscheiding)
Ondertrouwd te Veenendaal 06 mrt 1681
Gehuwd te Renswoude 27 mrt 1681 met:
Geertje Jacobsen van Essen, geb. voor 1665, ovl. voor 15 apr 1696, dochter van Jacob Wouters van Essen en Marrichje Gerrits van Maaseijck
#RA Veenendaal 15-4-1696: comp. Cornelis Groenevelt, Anthonij Stip, Hendrick Metman, Jan Metman, Gerrit Metman en Hendrick van Broeckhuijsen. Verklaren elk voor 1/8 te helpen dragen alle onkosten als al gevallen zijn over 't proces dat hun zwagers Gerrit en Hendrick Jacobsz. van Essen, als mombers over de onmondige kinderen van Bastiaan Metman (hun broeder en zwager) ex matre Geertje Jacobsz van Essen, voor 't gerecht van Rhenen aangevangen hebben tot 't waarnemen enz. enz.#
2) Petertje Metman, ovl. voor 02 jan 1692 met:
Gerrit Jacobs van Essen, geb. voor 1654, zoon van Jacob Wouters van Essen en Marrichje Gerrits van Maaseijck
3) Agnietje Metman, geb. te Amsterdam met:
Hendrick van Broeckhuijsen, ovl. voor 22 jan 1709, zoon van Arent Peters van Broeckhuijsen en Gerrichje Wouters van Essen
4) Gerrit Metman
5) Hendrick Metman
6) Jan Metman
Hoofdindex A-Z