Gezinsblad
Jan Antoni, alias: Johan Antoni, geb. ± 1606, ovl. tussen 10 jan 1652 en 13 aug 1653, beroep(en): schuitenschuiver, zoon van Antoni Hillebrandtz en Swaentien Jansen
Ondertrouwd te Groningen 07 feb 1629, #Groningen 7-2-1629, tr. 1-3-1629 (MK, ds. Cornelius Hillenius): Jan Antoni upt Schutendeep, daer sijn moder voer presenteerde en Gijsle Meijerincks to Exste daer haer nichte Aeltijn Luijns voor presenteerde, myt dat se to Exste oeck moten proclameert worden.#
Gehuwd te Groningen 01 mrt 1629 met:
Gisele Meijerinck, ovl. na 09 jul 1670 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van N.N. Meijerinck en N.N.
#Groningen (3x-133, 126r) 10-1-1652: Albert Abbringe voor de helft, en Roeleff Sickens en Jantje zijn huisvrouw, met Sicko Geerts en Hilletje Sickens (ehln) voor de andere helft, verkopen aan Jan Hovinge en Cornelisje (ehln) en ook aan Jan Antoni en Gijssele Meijerinck (ehln) een behuizing op pachtgrond en een camer op vrije grond en de eigendom van de eigen grond daarachter. Albert Abbringe kocht zijn helft, en de andere verkopers erfden hun helft van wijlen Carst Runsinge. Swetten: N. Luitjen Roelofs, O. Jan Hovinge "als coper met een mande muur", Z. Pluimersgang, W. Roelef Mensens.

Groningen (3hh) 1-12-1653: Jan Nijenhuis aengeswooren als voormunt ende Jan Meijeringe als voocht over Gijsele Jansens kinderen, bij Jan Anthoni geprocreert; Groningen (3hh) 13-12-1653: Luitjen Roeleffs als voogt aengeswooren over wilen Jan Antonij kinder bij Wijtze (sic) Jans geprocreert.

Groningen (3x-51, 145) 9-7-1670: Gisele Meijerinck wed. van wijlen Cornelis Egberts, "geadsisteert met haar kinderen" Albert Meijerinck en Trijntien Jansen (ehln), Wolter Luitiens en Teuntien Jansen (eheln) en Jan Fockens en Gesien Jansen (ehln), verkopen aan brouwer Bartelt Gansevoort en Derckien Jurriens haar 1/6 deel van een behuizing "sijnde een brouwerije, met een hoffien ende camer daer achter, eert ende nagelvast, bestaande in vijf wooningen, staende ende gelegen op 't Schuitendiep op eigen gront, edoch de twe laeste camers op pachtgront in voege sij vercoperse deselve met de erfg. van Peter Cornelis in de mande heeft, alwaer de brouwer Jacob Helmholt ten Noorden, brouwer Jacob Straetman ten Zuiden, de strate ten Westen ende de Nieuwe Poelestrate ten Oosten naest an geswettet sijn.#

1) Geessijen Jansen, geb. ± 1630, ovl. na 27 apr 1678
Ondertrouwd te Groningen 30 mrt 1650, #Groningen 30-3-1650, tr. 17-4-1650 (Ds. Gualth. Piccardus): Jan Nijenhuis, en Geesijen Jansen, waervoor Jan Anthonij als vader caveerde.#
Gehuwd te Groningen 17 apr 1650 met:
Jan Nijenhuis, ovl. 1660, beroep(en): olderman
#Groningen (3hh) 18-11-1661: Egbert Heijnens als voormunt ende Albert Jan Meijering als voogt aengesworen over Geesien Jans kint bij olderman Jan Nijenhuis geprocreert. Groningen (3hh) 21-11-1661: Peter Peters als voogt angesworen over olderman Jan Nijenhuis kinder bij Geesien Jans geprocreert.

Groningen (Weeskamer 77) 20-12-1661: Den 20 December 1661 is ten overstaan van de E. Hopman Helprichs afkoop gemaakt tusschen Jan Fockens als stiefvader en Geesjen Jansen als moeder over wijlen Jan Nijenhuis 3 kindren, Jan Anthony, Jan en Swaentjen ter eene, en Egbert Heinens voormond, Peter Peters en Albert Jansen voogeden der voorn. kinderen ter andre sijde in voegen als volgt. De pupillen tot 18 jaren bij de olders opgebracht sullen ontfangen duisent gulden en jeder kint daer boven een ducatt en rijxdaler, ook voort genieten tgene tot des vaders lijf heeft behoort. Ondertusschen blijft het Drentsche lant gelegen onder de klocke slag van Anlo tusschen de olderen en kindren mande.#

2) Albert Jansen Meijerinck, geb. te Groningen tussen 1632 en 1642, ovl. na 04 jun 1716, beroep(en): schuitenschuiver, olderman
Ondertrouwd te Groningen 24 dec 1659, #Groningen 24-12-1659, tr. 11-1-1660 (MK, ds. Columbier): Albert Jans, waervoor Lutjen Roleffs oem, en Trientjen Janssen, waervoor Hindrik Janssen Neringe als broder.#
Gehuwd te Groningen 11 jan 1660 met:
Trijntje Jans, geb. voor 1644, ovl. ± sep 1675, dochter van Jan N.N. en N.N.
#Groningen (3hh) 30-12-1675: Abel Harmens heeft aengesworen als voormont over Albert Meijerincks kinderen bij Trijntjen geprocreert; Wolter Luijtjes ad idem als voogt. Groningen (3hh) 17-1-1676: Albert Ippinge heeft aengesworen als voogt over Albert Meijerincks kinderen bij Trijntjen geprocreert.#
3) Teuntje Janssen, ged. te Groningen 02 jan 1642, #Groningen (MK) 2-1-1642: Teuntien, Jan Anthonij, Gijssel, in Pluimers-gang.#, ovl. na 03 mrt 1677
Ondertrouwd te Groningen 27 okt 1660, #Groningen 27-10-1660, tr. 13-11-1660 (AK, ds. Colombier): Wolter Lutjens waervoor d'broeder Carst Lutjens, en Toentjen Janssen waervoor Gerh. Eilerts als oom.#
Gehuwd te Groningen 13 nov 1660 met:
(?) Wolter Luitjes, geb. voor 1642, ovl. na 10 mei 1690, zoon van Luitje Wolters en Swaentien Timens
#Groningen (3x-57, 225) 22-2-1679: Herman Jansen Middendorp voormond, Coop Hendrix en Wolter Luities voogden over de kinderen van Coop Roeleffs en Grietien Meertens, scheiden en delen op grond van een authorisatie van 6-2-1679 met hun voormalige pupil Aeltien Coops en Harmen Jansen Warff (eheln). De overgebleven minderjarige pupil is Roeleff Coops.#
4) Swaentjen Jansen, ged. te Groningen 23 mrt 1647, #Groningen (AK) 23-3-1647: Swaentjen, Jan Anthonij, Gijsele Meijering, in Pluimersgang.# (religie: ndg), ovl. voor 26 jan 1657
Hoofdindex A-Z