Gezinsblad
(?) (?) Albert Hindriks, geb. voor 1635, zoon van Hindrik Roelfs en N.N.
Ondertrouwd te Groningen 16 apr 1653, #Groningen 16-4-1653, tr. 3-5-1653 (AK; ds. Hatzvelt): Albert Hindrix waervoor Berent Hindrix als stieffbestevader en Hindrickien (Harmens), wed. Goesen Keers.#
Gehuwd te Groningen 03 mei 1653 met:
Hindrickien Harmens
#Groningen (3hh) 9-12-1668: Roelff Henderix als voormundt ende Egbert Jans ende Abel Poelman als vooghden aengeswooren over Albert Henderix kinderen bij Hendericktien geprocreert.

Groningen (3x-50, fol. 43) 5-2-1669: Roelef Hendrix voormond, Egbert Jansen en Abel Poolman voorstanderen over "wijlen Hendrickien Harmens twee minderjarige soonties bij Albert Hendricx in echte verweckt", ter ener, en Albert Hendricx als vader der voors. pupillen ter andere zijde. Vader moet de kinderen groot brengen tot hun achttiende. De voorstanders krijgen f229 en een camer op't Schuitendiep in de Grote Ganck, en het lijfstoebehoren.

Groningen (3x-50, fol. 182v), 1669: Roelef Hendricx, Egbert Jansen en Abel Poelman als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Albert Hendricx, verkopen de behuizing van hun pupillen op't Schuitendiep in de Grote Ganck aan Jan Adams schuitenschipper.#

Gezinsblad
(?) (?) Albert Hindriks
Ondertrouwd te Groningen 27 mrt 1669, #Groningen 27-3-1669: Albert Hindricks, en Wobbigjen Jansen, van Westerbork, p.q. Willem Linde als oom.# met:
Wobbigien Jansen

Gezinsblad
(?) (?) Albert Hindriks
Ondertrouwd te Groningen 07 okt 1693, #Groningen 7-10-1693, tr. 12-11-1693 (AK, Ds. Trommius): Albert Hindricks Steenhuijs, van Gron. en Grietijn Schuirinck, van Peise, p.q. Roeleff Basuinck als bekende.#
Gehuwd te Groningen 12 nov 1693 met:
Grietje Schuiring, ovl. voor 19 mei 1698
#Groningen (weeskamer) 1698/26, productum 19-5-1698: Inventaris van de nagelaten goederen van "Grietien Schuiring gewesene huisvrou van Albert Stenhuis." Er zijn vaste goederen: "Een plaetse tot Peise gelegen soo tegenswoordigh bij Geert Rolefs mejerswijse wort gebruickt met de pupille gelijk alle andere goederen gemeen jeder voor de helfte met die belastinge nochtans dat des kints oom Roelf Hindriks sijn levent lang de opcomsten van de halve plaetse koomen te braken."#

Gezinsblad
(?) (?) Albert Hindriks
Ondertrouwd te Groningen 21 mei 1698, #Groningen 21-5-1698, tr. 7-6-1698 (MK, Ds. Selbach): Albert Stenhuis, van Grong. en Marrechien Amsings, van Grong, p.q. de olderman Henrick Ploegman als ohm.#
Gehuwd te Groningen 07 jun 1698 met:
Marrechien Amsings
Hoofdindex A-Z