Gezinsblad
Gerrit Jansz op Gelder, geb. ± 1556, ovl. ± apr 1641, beroep(en): stadsweidemeester, brouwer, woonplaats(en): Hattem (Gld), zoon van Jan Gerrits op Gelder en N.N. met:
Jacobjen Jans, geb. voor 1575, ovl. 20 jun 1639, woonplaats(en): Hattem (Gld), dochter van Jan Aeltsen en N.N.
Hattem Kerkrekening 1628/1629: Ontfangen den 31 october van Gerrit op Gelder de somma 20 guld. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 169).

Hattem Kerkrekening 1641/1642: Gert op Gelder yn sijn leste tot en testement geven 75 gld. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 170).

1) Jan Gerritsz op Gelder, alias: Jan Aeltsen op Gelder, geb. voor 1595, begr. te Hattem 11 nov 1617 met:
Aaltje Bitter, dochter van N.N. Bitter en N.N.
RAG, Hattem, Procesdossier 60.4 uit 1637. Gerrit Jansz op Gelder is grootvader van Nanne en Anneken op Gelder, kinderen van zijn overleden zoon, en dus "ongetwijfelde en eenighe universele erffgenaem ab intestato." Lambert Bitter is oom van die meisjes. Vrouw op Gelder is bestemoeder. Lambert Bitter heeft zijn momberschap 19 jaar volgehouden. "Verleden zomer" is Anneke, ouder dan 20, aan de pest gestorven.
2) Johan (Jan) op Gelder, geb. voor 1608, begr. te Hattem (Gld) 28 nov 1672, #Hattem 28-11-1672: Johan op Gelder.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Zwolle dec 1626

Gehuwd te Zwolle 10 dec 1626, #RBSO 721, p. 355, otr. Zwolle November 1626: Jan op Gelder Gerrit op Gelders sone tot Ittersum ende Hadewijchijn Busch j.d. van Gerrit Busch achter den Toorn.# met:
Hadewich Busch, geb. voor 1610, begr. te Hattem 11 aug 1656, #Hattem 11-8-1656: Jan op Gelders vroue.#, dochter van Gerrit Busch en N.N.
3) Derk op Gelder, alias: Diederik Opgelder, geb. voor 1610, begr. 22 aug 1656, #Burgemeester Op Gelder.#, beroep(en): soldaat, burgemeester van Hattem, woonplaats(en): Hattem
Derk was reeds in 1643 burgemeester van Hattem. Hij bleef dit tot zijn overlijden in 1656. Hij overleed vermoedelijk aan de pest.

Gehuwd voor 16 mei 1631 met:
Janneke van Heerde, alias: Johanna van Heerde, geb. tussen 1604 en 1615, en echt niet later, begr. te Hattem 21 mei 1673, #Hattem 21-5-1673: vrou Op Gelder.#, dochter van Derk van Heerde en Gerrechien Matthijssen
#Op 22 april 1664 is de wed. Op Gelder buur van een hof buiten de Dorpspoort.#

Herengoederen op de Veluwe, deel 3, p. 492, nr. 496 een herengoed tot Vorchten:

16-5-1631 Steven Henricks Brouwer x Henrickgen Thijs voor de helft, en Jan op Gelder x Haedewich Bus en Derck op Gelder x Janneken van Heerde, ieder voor een vierde, bekomen transport na overdracht door Jan Stevensen Brouwer en huisvrouw van ongeveer 3 morgen land gespleten uit het herengoed.

NB: Hieruit blijkt dat Derck op Gelder en Janneken van Heerde dus op 16-5-1631 al getrouwd waren, en dat Janneken dus echt niet na 1615 geboren zal zijn. Vermoedelijk (veel) eerder.

RAGld, Hattem, procesdossier 66.4: Attestieren ende verclaeren Wij onders. in ende vermidts desen ter instantie van Rudolph van Wilsem, dat omtrent 3 maenden geleden men alhier ten huise van de wed. van za. Burgemr. Dirck Opgelder seecker houwelick heeft willen sluijten tusschen Mechteld Jans wed. van za. Henrick Jans. Muller en Henrick Opgelder, ende dat ten overstaen van desselfs ooms Jan Opgelder, Burgemr. Gerrit van Heerde ende secr. Avercamp alsmede vand. predicant Altetus sijne aengehijlickte Neve, onaengesien dat die voors. Mechtelt Jans soo door de gansche stadt ruchtbaer was mit Rudolph van Wilsem in ondertrouw stonde en dat sij Mechtelt Jans trouwe van hem hadde. Ten ware oirconde hebben wij onders. persoons dese mit eigenhandt onder teikent ende belooven des noots sijnde, sulcx in forma juris mit meerder seeckerheidt te becrachtigen. Actum Hattem de 6de Augusti xvi c achtenvijfftich. (wg) Franciscus Eijbergen attestor ut supra. Willem Janse proovijsoor van de gemeen Armen der stad Hattem. Hendrick Berens bekenne als boven.

Elders in dit dossier vinden we: "de predicant Altetus Gosuini, oud veertich jaeren, sijn schoonvader den Olden Joan Opgelder, sijnde volle oom van ges. Henrick Opgelder."

Uit F.A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de Kerk van Hattem, p. 310 noot 2: ... Anno 42 den 29 Janeworrij tot Derck op Gelder met las van de herren en predyckant ut het Drent van Waysteren gekomen, om te predycken, vertyer 7 gulden 4 st.

Den 6 Ffeberwarii tot Dirck op Gelder uut laes van de herren den predyckant van Eepe hyer gekomen, om te predycken, met en ffoerman, vertyer 9 gulden 7 st. (Kerckrekening 1641/1642)

Den 13 Feberuwaerii de predykant van Oune hyer gewijst, om te predyken, heff vertyer an Derck op Gelders hoes 10 gulden 14 st. (Kerkrekening 1642/43).

Vermeldingen in Hoeffer van Derk op Gelder als kerkmeester: 28-8-1638, 28-11-1639. Kerkrekening 1643/1644: An Hans van Noerenberch betaelt 49 gld. 14 st. dewelcke hem noch tokwamen van de yaeren, dat boergemijster Derck op Gelder noch kerkmijster was.

Kerkrekening 1641/1642: Derck op Gelder ano 41 den 12 Aepryl, meyster Hans Noerenberch hyer gewijs met sin knecht sueven daegen, dat hey met aerbeyden doende was, om it anbestede uuijerck in afftyecke te bringen, met de herren tot Derck de dender bedongen, dat hey de tyet, de hey her wesen moesten, gen etten medebringen konde, op kosten van de kerke pertyen ... 13 guld. 14 st. (Hoeffer II, bijlage LXIV, p. 164).

Hoofdindex A-Z