Gezinsblad
Albert Lammerts Pothoven, geb. te Twello 1752, zoon van Lambert Willems (Pothoven) en Aaltjen Arends met:
Janna Jansen, ovl. 20 apr 1812

Gezinsblad
Albert Lammerts Pothoven
Gehuwd te Twello 12 mrt 1814 met:
Stijntje Hendriks Vis, ged. te Epe 27 feb 1763, ovl. te Terwolde gem. Voorst 06 jun 1836, ten huize van haar schoonzoon Gerrit Kleiboer 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Hendrik Jans Vis en Gerritje Derks van Kleef
#

Bronnen:

doop: HB 12-3-1814

Ouders: HB 12-3-1814

Grootouders: HB 12-3-1814: ... zijn verschenen Jannes Mulder papiermaker oud vierenvijftig jaren wonende te Vaassen voords Gerrit ter Wel smit oud agt en dertig jaren wonende mede te Vaassen, dewelke verklaard hebben te hebben gekend Jan Jakken Vis dagloner en desselfs vrouw Janna Aalbers gewoond hebbende te Epe en mede te Nunspeet grootouders van vaderskant voords Derk van Kleef onderschout en Stijntje Gerrits Smit desselfs vrouw gewoond hebbende te Epe, grootouders van moederskant van Stijntje Vis weduwe van wijlen Hermen Willems van Niersen, grondeigenaresse wonende te Vaassen, en mede te weeten dat gemelde vier grootouders meer dan dertig jaren zijn overleden ... 8-9-1813..

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Stijntjen Hendriks Vis weduwe van Aart Florijn, overleden te Terwolde den 6 Junij 1836, in het huis Lett. E. no. 30 opgemaakt door Janna Aarts Florijn huisvrouw van Gerrit Kleiboer landbouwer te Terwolde, Gerritjen Florijn huisvrouw van Hendrik ter Haar schoenmaker te Oene en Hendersjen Florijn huisvrouw van Steven Kwappenberg daghuurder te Apeldoorn, in kwaliteit als meerderjarige kinderen van de overledene, kiezende domicilie ten sterfhuize voormeld Lett. E. no. 30.

En wordt bij deze aangegeven:

1. dat Stijntje Hendriks Vis is overleden te Terwolde den 6 Junij 1836.

2. dat in gemelde nalatenschap de volgende onroerende goederen gevonden worden:

een Boeren Erf, gelegen onder Vaassen, met veertien bunder zevenenveertig roeden zesenzestig ellen bouw en weiland, belend aan alle zijden de Heer van Isendoorn à Blois, waarvan de overledene slechts een vierde gedeelte toebehoord;

een katerstede gelegen onder Apeldoorn met ongeveer een bunder zeventig roeden eenendertig ellen bouw en weiland, belend ten oosten Mejuffrouw ten Hoven, west Evert Buitenhuis, zuid Mejuffrouw ten Hoven en noord het veld.

3. dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan is.

Twello den 20 Augustus 1836.

(wg) G. Kleiboer, Ja. Florijn, H. Terhees, G. Florijn, S. Kwappenberg, H. Florijn#

Hoofdindex A-Z