Gezinsblad
(?) Gerrit Hendriks Wassing, ovl. te Wilp 06 dec 1789, #Wilp 6-12-1789: Gerrit Wassing in de Lazenaarshuikens .. #, woonplaats(en): Wilp (Gld), zoon van Hendrik Wassink en Maria Gerrits met:
Johanna Josephs, ged. te Duistervoorde 04 mei 1725, #Duistervoorde (rk) 4-5-1725: bapt. est Joanna. Parentes Joseph Scheer et Sophia Wilms. Suscepit Anneke Wilms.# (religie: rk), ovl. te Wilp 15 aug 1790, #Wilp 15-8-1790: de weduwe van Gerrit Wassink in de Lazereshuisjes.#, dochter van Josephus Scherte en Sophia Willems
1) Melchert Wassink, ged. te Wilp 1754, #Wilp 1754: geb. en gedoopt Melchert zoon van Gerrit Wassing en Janna Josephs Elieden twelk getuigt wordt door Teunis van den Beld.#, ovl. te Wilp 09 apr 1813, #Wilp 9-4-1813: Melgerd Wassink oud vijfensestig jaren (sic) landman woonende in deze gemeente in het huis Lett. E. no. 13 huisman van Gerritjen Teissen en zoon van Gerrit Wassink en Johanna Jansen overleden te Wilp.#, begr. te Wilp 13 apr 1813 met:
Willemina Bloemink, ovl. te Wilp 15 sep 1794, #Wilp 15-9-1794: is aan de loop overleden de huisvrouw van Melcherd Wassink in het Lazenaarshuisken en den 16 dito begraven.#, begr. te Wilp 16 sep 1794
#Wilp 23-11-1794: is overleden het kind van Melchert Wassink, in het Lazenaarshuiske en de 26 dito begraven.#
2) Hendrik Wassink, geb. te Wilp ± 1757, ovl. te Terwolde gem. Voorst 20 jan 1835, #Voorst akte dd 20-1-1835: ... dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden.#
#Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.

Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren:

dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig

deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen geërfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde,

verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.

Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.

Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door één kind uit het eerste huwelijk en één kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.#
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, #Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, #Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine.#, ovl. te Wilp 15 jan 1797, #Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren.#, begr. te Wilp 20 jan 1797, dochter van Hendrik Willems Lavarne en Teune Harms

3) (?) Maria Gerrits Wassink, geb. voor 1760
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Wilp 01 apr 1776 als Maria Gerrits Wassink op de Krib
4) (?) Gerrit Wassink, geb. te Wilp ± 1762
Hoofdindex A-Z