Gezinsblad
Freerk Roelfs Zijlman, alias: Freerk Themes, geb. tussen 1672 en 1683 (religie: rooms-katholiek), ovl. ± 05 sep 1772, #Groningen Breukdoden 5-9-1772: Freerk Sijlman, wedr. van J. Steenhuisen, aan NK Hof. Kv. oud gew: 104 jaar.#, zoon van Roelf Freerks en Neeske Temmes
Ondertrouwd te Groningen 05 feb 1701, #Groningen 5-2-1701, tr. 25-2-1701 (MK; ds Trommius): Frerick Roelefs van Onderdendam en Claertjen Hindrix, van s Hertogenbosch, p.q. Sargiant Cornellis Pieters, als oom.#
Gehuwd te Groningen 25 mei 1701 met:
Claertjen Hindrix

Gezinsblad
Freerk Roelfs Zijlman, alias: Freerk Themes
Ondertrouwd te Groningen 03 okt 1705, #Gronningen 3-10-1705, tr. 22-10-1705 (NK, Ds. Trommius) Frerick Roelefs, van Gron., en Jantjen Hindrix, van Gron., p.q. Jacob Steenhuijsen, als oom.#
Gehuwd te Groningen 22 okt 1705
Gehuwd (kerk) te Groningen 22 okt 1705 (religie: rooms-katholiek), #Groningen (rk Heerestraat) 22-10-1704: Fredericus Roelofs, et Janna Hendricx.# met:
Jantjen Hindriks Steenhuizen, geb. ± 1686 (religie: rooms-katholiek), ovl. te Groningen 16 okt 1758, #Groningen (rk-Ebbingestraat) 16-10-1758: obiit Joanna Zielman.#, dochter van Hindrik Roelfs Steenhuisen en Anna Margrieta Hindriks
1) Hindrik Freerks, ged. te Groningen 21 jul 1707, #Groningen (rk) Ebbingestraat 21-7-1707: Henricus Themes fil. Fredericus Thenes (sic) et Joannae Steenhuisen, suscep. Margarita Hendrix.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. voor 14 mrt 1713
2) Roelf Freerks, geb. 10 jan 1709, ged. te Groningen 11 jan 1709, #Groningen (rk) Ebbingestraat 11-1-1709: Rudolphus Roelofs fil. Frederici Roelofs et Joannae Steenshuise, susc. Gesina Cockx nomine Agnetis Teunis; 10 natus et 11 btus.# (religie: rooms-katholiek), get. Neeske Temmes, ovl. voor 07 mrt 1710
3) Roelf Freerks Zijlman, ged. te Groningen 07 mrt 1710, #Groningen (rk) Ebbingestraat 7-3-1710: Rudolphus Fredrickx fil. FredericiRoelofs et Joannae Steenhuise, susc. Margarita Steenhuisen.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. na 03 jan 1789
Gebeurtenis: gebeurtenis Groningen 1765 aan de Havenstraat Oostzijde

Ondertrouwd te Groningen 14 nov 1733, #Groningen 14-11-1733, tr. 3-12-1733 (NK, Ds. Muntinghe) Roelef Freeriks, van Groningen, en Nieske Goris, van Bedum, p.q. Pieter Pieters, als stiefvader.#
Gehuwd te Groningen 03 dec 1733
Gehuwd (kerk) te Groningen 02 nov 1733 (religie: rooms-katholiek), in de Ebbingestraat met:
Nieske Goris Camphuijs, alias: Agnes Goris, ged. te Bedum 17 jan 1708, #Bedum (rk) 17-1-1708: Baptiz. est Agnes, Neeske, fil. Goris Geerts et Bonje Willems Conj.# (religie: rooms-katholiek), dochter van Goris Geerts en Bonje Willems
#Groningen (3y) 16-2-1747: Testament van Roelef Sijlman en Nieske Goris, i.p.v. huwelijksvoorwaarden.

Groningen (3y) 5-8-1777: Testament van Rolef Sijlman en Niesjen Goris ehelieden, beiden gaande en staande. Alles gaat naar de langstlevende, "behalven dat de langstlevende verpligt sal sijn aan haare thans nog ongetroude dogter Margijn Sijlmans een gelijke uitboedelinge te geven als haar susters Boudina (sic) Sijlmans getrouwt aan Pieter Wijnkes Bijlholt, Johanna Sijlmans getrouwt aan Jan Woldring en haar overledene broeder Goris Sijlman in huwelijk geweest met wijlen Jantjen Michiels, reets hebben ontfangen." "Testament aan Roelef Sijlman in de Havenstraat 1777."

Testament van "Monsr. Roelf Zijlman gezond van lighaam en zijns verstands ten vollen magtig."Enige en universele erfgenamen zijn zijn kinderen en kindskinderen "Bondina Zijlman getrouwd aan Pieter Wijnkes Bijlholt, Johanna Zijlman getrouwd aan Jan Woldring, Margien Zijlman getrouwd aan Arent Alders Smit en Jantjen Goris Zijlman dogter van wijlen testators zoon Goris Zijlman en Jantje Michiels ehel.", allen voor gelijke delen. Aangezien wijlen zijn zoon Goris bij het overnemen van testators schip aanmerkelijk boven de andere kinderen is bevoordeeld (hij ontving ongeveer f2200 meer), prelegateert hij aan elk van zijn dochters f1200, om dit verschil enigszins te egaliseren. En om onenigheid tussen zijn erfgenamen te voorkomen benomt hij een executeur testamentair, en wel Monsr. Jacobus Steenhuisen.#

4) Hindrik Freerks Zijlman, geb. te Groningen 14 mrt 1713, ged. te Groningen 14 mrt 1713, #Groningen (rk) Ebbingestraat 14-3-1713: Henricus Fredrix fil. Frederici Roelofs et Joannae Steenhuijse, susc. Margarita Steenhuise; hora 1 nat.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. sep 1756, #Groningen (rk-Ebbingestraat, DTB 631), ingeschreven tussen 15 mei en 10 augustus 1757: mense septembri submersus est Henricus Zielman cum duobus filiis suis prope Norvegiam.# verdronken
Ondertrouwd te Groningen 02 aug 1738, #Groningen 2-8-1738, tr. 29-8-1738 (MK, Dom. Tjassens) Hindrick Frericks, van Groningen, en Trijntijn Goorijs, van Bedum, p.q. Geert Jans, als swager.#
Gehuwd te Groningen 29 aug 1738
Gehuwd (kerk) te Groningen 28 aug 1738 (religie: rooms-katholiek), in de Carolieweg
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Groningen 26 aug 1738 #Groningen 26-8-1738 (RA 3y), Hc Hindrik Freriks en Trijntje Gooris j.d.. Aan bruidegomszijde Jantjen Steenhuijsen huijsvrouw van Frerik Zijlman als moeder, Jacob Beerens en Catharina Freriks egtelieden als swager en suster, en Nieske Goris huijsvrouw van Roelef Freriks als suster, en an Bruidszijde Peter Peters en Bonje Willems Egtel. als stiefvader en volle moeder, Willem Goris en Swaantjen Goris als broeder en suster.#
met:
Trijntijn Goris Camphuijs, ged. te Bedum 02 jan 1716, #Bedum (rk) 2-1-1716: Baptiz. est Catharina fil. Goris Geerts et Bonje Willems. Conj.# (religie: rooms-katholiek), dochter van Goris Geerts en Bonje Willems
5) Temme Freerks Zijlman, alias: Timothius Freerks Zijlman, ged. te Groningen 30 okt 1714, #Groningen (rk) Ebbingestraat 30-10-1714: Thimotius Fredrix fil. FredriciRoelofs et Joannae Steenhuise, susc. Margarita Steenhuise.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. na 05 mei 1781
Gebeurtenis: gebeurtenis Groningen 1765 Agter de Muir Zuidzijde

Ondertrouwd te Groningen 11 feb 1741, #Groningen 11-2-1741, tr. 11-4-1741 (MK, Ds. R. Alberthoma) Temme Zijlman, van Groningen en Aeltjen Hillebrants, p.q. Hillebrant Wopkes, als vader.#
Gehuwd te Groningen 11 apr 1741
Gehuwd (kerk) te Groningen 11 apr 1741, in de Pausgang met:
Aaltje Hillebrants, alias: Aldegundis Hillebrants, ged. te Groningen 25 okt 1717, #Groningen RK-Pausgang 25-10-1717: Aeltien, Hillebrant Wopkes, Eiltien Gosses, suscepit Hendrichie Gosses.# (religie: rooms-katholiek), dochter van Hillebrant Wopkes en Jeltien Gosses
#Groningen (3y) 5-5-1781: Testament van Temme Zijlman en Aaltien Hillebrands ehelieden, beiden gaande en staande. Alles gaat naar de langstlevende. Zoons en dochters zullen gelijk behandeld worden.#
6) Catharina Freerks Zijlman, ged. te Groningen 25 okt 1716, #Groningen (rk) Ebbingestraat: 25-10-1716 Catharina Fredrix filia FredericiRoelofs et Joannae Steenhuise, susc. Margarita Steenhuise.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. ± 16 jan 1797, #Op 16-1-1797 ontving Cat. Frerix Zijlman te Sappemeer het laatste sacrament; er staat een kruisje bij haar naam dus ze is gestorven. Op 21-12-1798 werd in Lula-en-Windeweer "Jacob Beerents weeduwe begraven". Was dit een ander?#
Ondertrouwd te Groningen 28 dec 1737, #Groningen 28-12-1737, tr. 16-1-1738 (?) (NK, Dom. Muntinghe) Jacob Berends, van Sappemeer, en Catharina Frericks Zijlman, van Groningen, p.q. Frerick Zijlman, als vader, met bel. op 't Hogezandt.#
Gehuwd te Groningen 16 jan 1738
Gehuwd (kerk) te Groningen 15 jan 1738, in de Ebbingestraat met:
Jacob Berends Bontdrager, ged. te Hoogezand 29 jul 1714, begr. te Lula 12 jun 1790, beroep(en): schipper, zoon van Berent Jans en Hilligjen Jacobs
RAG, RA IV-w-3: JB en CF kopen een hof met heemstede daaraan verbonden, zijnde stadsgrond, met volle plantagiën en geboomte staande en gelegen in de Oude Vriese Compagnie te Lula (Hoogezand) voor f 325.

25-1-1757: JB en CF zijn schuldig aan Frerik Zijlman en Jantje Hindrix f 200 à 4%.

Groningen 24-5-1758 {RA LXI-d-3}. Willem Dieters scheepstimmerman 'op't Hogezandt' (x Geertje Willems Wuistman) verkoopt aan 'de E Jacob Berends Bontdrager en Catrina Freriks Egtelieden woonagtig in de Lula' een 'snabbeschuit nieuw van de bijl, het bloote hol, so reets door de coperen op de 18 april jongst is angevaart' voor f1800 en een zilveren ducaton. f1000 is reeds betaald, de ducaton is heden betaald en de rest zal worden betaald in jaarlijkse termijnen van f150.

RAG 730/1623, p.106: JBB en CF kopen het rondhout voor hun nieuwe schuit bij Abel Romkes en Harmke Adriaans voor f 128.

RAG 730/1623, p. 107: JBB en CF kopen het ijzerwerk voor hun nieuwe schuit van Willem Woestman en Christina Roskam voor f 450.

RAG 730/1625, p. 212, 6-2-1764: Jacob Berents verkoopt aan zijn zoon en schoondochter Frerik Jacobs en Anna Berends Cornelis, zijn halve tjalkschuite voor de somma van f 2200-0-0. (f 1000 bij handgifte, en vervolgens een aantal jaren op 2 februari f 200.

RAG 730/1626, p. 117: Jacob Berents cedeert f 1000 van zijn vordering op Frerik aan Anne Hoites.

RAG 730/1626, p. 119, 29-4-1765: JBB en CF kopen een tjalkschuite nieuw van de bijl (excempt het ijzerwerk) van Harmannes Harms (Nieman) en Wilm Lankhaar voor f 2131-6-0, met een oud vaartuig daaronder begrepen.

RAG 730/1626, 113: Het ijzerwerk voor de nieuwe schuit wordt gekocht bij Pieter Harms voor f 550-0-0 (f 150 wordt direct betaald; de rest zal volgen in twee termijnen).

7) Jan Freerks Zijlman, ged. te Groningen 27 nov 1717, #Groningen (rk) Ebbingestraat: 27-11-1717 Joannes Zielman fil. Frederici Zielman et Joannae Steenhuise, susc. Catharina Maria Kockx loco Joannae Jansens.# (religie: rooms-katholiek), get. Joanna Jansen
8) Jacob Freerks Zijlman, ged. te Groningen 22 sep 1719, #Groningen (rk) Ebbingestraat: 22-9-1719 Jacobus Zielman fil. Frederici Zielman et Joannae Steenhuijse, susc. Christina Arens.# (religie: rooms-katholiek), get. Christina Arens, ovl. voor 14 nov 1723
9) Anna Margareta Freerks Zijlman, ged. te Groningen 30 sep 1721, #Groningen (rk) Ebbingestraat 30-9-1721: Anna Margareta Sielmans filia Fredrici Sielman et Joannae Steenhuise, susc. Joanna Steenhuise, ejus cognata.# (religie: rooms-katholiek), get. Jantje Steenhuisen, ovl. voor 20 okt 1722
10) Anna Margareta Freerks Zijlman, ged. te Groningen 20 okt 1722, #Groningen (rk) Ebbingestraat 20-10-1722: Anna Margareta Roelofs filia Fredrici Roelofs et Joanna Hendrickx conj., susc. Joanna Steenhuisen.# (religie: rooms-katholiek), get. Jantje Steenhuisen, ovl. voor 02 feb 1725
11) Jacob Freerks Zijlman, ged. te Groningen 14 dec 1723, #Groningen (rk) Ebbingestraat 14-12-1723: Jacobus Sielman fil. Fredrici Sielmans et Joannae Steenhuisen conj., susc. Joanna Willems.# (religie: rooms-katholiek), get. Jantje Willems
12) Anna Margareta Freerks Zijlman, ged. te Groningen 02 feb 1725, #Groningen (rk) Ebbingestraat 2-2-1725: Anna Margareta Sielman filia Frederici Sielman et Joannae Steenhuijsen, susc. Joanna Willems.# (religie: rooms-katholiek), get. Jantje Willems, ovl. voor 30 apr 1727
13) Anna Margareta Freerks Zijlman, geb. te Groningen 30 apr 1727, ged. te Groningen 30 apr 1727, #Groningen (rk) Ebbingestraat 30-4-1727: immediate ante 6 tam matut. nata est Anna Margareta Sileman filia Fredrici Sileman et Joannae Steenhuijse, susc. Gertrudis van Farmsum.# (religie: rooms-katholiek), get. Geertruijt Jans, ovl. na 21 jan 1779
Ondertrouwd te Groningen 07 jun 1749, #Groningen 7-6-1749, tr. 10-7-1749 (NK, Ds. Rauwerts) Berent Piper, van de beneden Pekel A en Anna Freerks Zijlmans, p.q. Roelef Zijlma, als broer.#
Gehuwd te Groningen 10 jul 1749 met:
Berent Piper
14) Pieter Freerks Zijlman, ged. te Groningen 28 apr 1730, #Groningen (rk) Ebbingestraat 28-4-1730: Petrus filius Fredrici Silemans et Joannae Steenhuijse conj., susc. Gertrud. van Farmsum.# (religie: rooms-katholiek), get. Geertruijt Jans
Hoofdindex A-Z