Gezinsblad
(?) Arend Nijman, ged. te Wijhe 10 jan 1734, #Wijhe 10-1-1734: Arent, v. Jannes Meijman, m. Merghijn J.# (religie: ndg), ovl. voor 1802, #In Olst begint de registratie van overlijdens in 1802.#, zoon van Jannes Jansen Nijman en Merghijn Janssen van der Kuil met:
Hendrika Kuipers, geb. voor 1738, begr. te Wijhe 26 okt 1779, #Wijhe 26-10-1779: Hendrika Kuipers begraven 14 voed vant bothuis zuidsiede. Pro Deo.# 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Janna Arends Nijman, ged. te Bathmen 05 apr 1761, #Bathmen 5-4-1761 Janna, d. van Arent Nieuwman, van Wijhe, en Henrika Kuipers, zijnde deze moeder, hier passerende, in de kraam gevallen ten huise van Henrik Meijer.#
2) Grietie Arents, begr. te Wijhe 15 mrt 1779, #Wijhe 15-3-1779: Grietie, dogter van Arent Kuilo bij avond begraven op de gemeene kerhof. Pro Deo.#

Gezinsblad
(?) Arend Nijman
Ondertrouwd te Olst 18 jun 1784, #Olst 18-6-1784: Arend Nijman wed.naar van Hendrika Kuipers onder Wijhe en Johanna Harms. J.D. onder Duur.

Wijhe: ... op attestatie van Olst driemael geproclameert Arendt Nijman wednr. van Hendrieka Kuipers onder Wijhe en Johanna Harms, J.D. onder Olst, zijnde den 11 julij met attestatie wederom derwaerts gegaan om te trouwen.#
Gehuwd te Olst 11 jul 1784 met:
Janna Harms Overweg, #De achternaam Overweg duikt op 15 maart 1815 in Gorssel op in de geboorteacte van een kleinzoon; we lezen daar: "Maria Nijman, dienstmeid, oud 24 jaren, dochter van Arend Nijman en Janna Overweg." In de ondertrouwacte van haar dochter Everdina (Olst 24-11-1808) heette ze Janna Overmars. Haar broer Teunis noemde zich echter consequent Overweg. Janna zelf vinden we steeds als Janna Harms of als Janna Nijman.#, ged. te Olst 05 nov 1747, #Olst 5-11-1747: Janna dochter van Harmen Dientjes en Everdine Berends.#, ovl. te Olst 17 mrt 1809, #Olst 17-3-1809: overleden Janna Nijman omstreek 60 jaaren oud gewoond hebbende in het gasthuis in dezen carspel en buurschap Olst, weduwe van Arent Nijman, nalatende 3 kinderen.#, dochter van Harmen Jansen (Overweg) en Everdina (Dientje) Berends (Sandbergen)

1) Hendrika Arends Nijman, ged. te Wijhe 22 mei 1785, #Wijhe 22-5-1785: Hendrieka, dochter van Arend Nijman en Janna Herms.#, ovl. 25 nov 1811, #Kring van Dorth gem. Gorssel 25-11-1811: overleden des namidags om drie uren ten haren huize onder Dorth Hendrika Nieman ehevrouw van Jan Preusterink schoolmeester te Dorth, hebbende gedaan huiswerk, oud 27 jaren.#
Gehuwd 22 jun 1808, #RBSG 790: huw. Kring van Dorth (civiel) 22-6-1808 Jan Proestrink, J.M. 32 jaeren oud geb. onder Lochem, wonende onder Dorth, niet verwand, ouders onbekend, geene andere engagementen, Hendrica Nijmans J.D. 24 jaeren oud geb. te Wijhe wonende onder Dorth niet verwand, het consent van de moeder schriftelijk volgens attest gebleeken, geene andere engagementen aangegaan.# met:
Jan Preusterink, geb. te Doetinchem ± 1768, ovl. 27 jun 1831, #Ovl. Kring van Dorth (gem. Kring van Dorth) 27-6-1831, huis nr. 38, 16.00 uur: Jan Preusterink, 54, schoolonderwijzer, geboren in de gemeente Lochem, weduwnaar van Hendrika Nijman. Op grond hiervan zou men ervan moeten uitgaan dat Jan geboren is in 1776 of 1777.#, beroep(en): schoolmeester, woonplaats(en): in de Kring van Dorth
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Lochem 28 mrt 1790 #RBSG 1075.3, lidmaten (NH) Lochem: 28-3-1790 op gedaane belijdenis Jan Pruisterink, met att. na Holten d. 28 dito. NB belijdenis 30-3-1804: Frederika Pruisterink, met att. naar Zutfen den 30. April 1805.#

#GA Gorssel, Archief voormalige gemeente Kring van Dorth, Ingekomen stukken d.d. 16-10-1820, no. 173. Op de Lijst van ambtenaren en bedienden: Jan Preusterink, schoolonderwijzer sinds 1 junij 1792, oud 45 jaren, weduwenaar.#
2) Everdine Arents Nijman, ged. te Olst 02 mrt 1787, #Olst 2-3-1787: Everdine dochter van Arent Nijman en Janna Harmz.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Olst 13 apr 1808
Gebeurtenis: vertrokken naar Bathmen 01 mei 1815 met attestatie

Ondertrouwd te Olst 18 nov 1808, #Olst 18-11-1808: op den Huijse Nijendal in ondertrouw opgenoomen Jan Harms J.M. zoon van Harmen Jansen en Cornelia van der Linden, in leven egtelieden, dog nu beijde overleden, gebooren te s'Graveland en woonagtig te Welsum, en Everdina Nijman, J.D., dogter van Arend Nijman, overleden, en Janna Overmars (sic), in leven echtelieden, gebooren en woonagtig onder Olst. Gehuwd te Olst (ned.herv. kerk) 4-12-1808.#
Gehuwd te Olst 04 dec 1808 met:
Jan Harmsen, geb. te 's-Gravenland, woonplaats(en): Welsum, zoon van Harmen Jansen en Cornelia van der Linden
3) Maria Arents Nijman, ged. te Olst 13 dec 1789
Ongehuwd
N.N.
Hoofdindex A-Z