Gezinsblad
Hendrik Hendriks, ovl. voor 03 jul 1717
Ondertrouwd te Deventer 23 mei 1716 met:
Trijntje Gerrits, geb. tussen 1689 en 1700, begr. te Deventer 29 dec 1761 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk
#Ondertrouwd Deventer 23-5-1716 Hendrik Hendriksz. J.M. met Trijntje Gerrits J.D. Beijde op Wansink in Epse. Konde beijde niet schrijven.

Ondertrouwd Deventer 3-7-1717 Hendrik Teunisz. weduwnaar met Trijntje Gerrits, weduwe. Beijde in Epse. Konde beijde niet schrijven.

Ondertrouwd Deventer 2-12-1730, getrouwd 31-12-1730 Arent Gerrits J.M. met Trijntje Gerrits wed. van Hendrik Teunisz. Beijde in Epsen, konde beijde niet schrijven.

Begraven Deventer (Bergkerk) 24-1-1761 Arent Beltman; echter, deze inschrijving is gedaan in het begraafboek voor inwoners van de stad Deventer, terwijl Arent Beltman te Epse op 22-7-1763 nog in leven is {RA Gld, RA Scholtambt Zutphen 253 (Epze fol. 3)}.

Begraven Deventer (Bergkerk) 29-12-1761 Trientjen Beltmans in Epse

Gedoopt Deventer 28-10-1731 Henrick, zoon van Arent Gerrits in Epse en Trientjen Gerrits

Gedoopt Deventer 12-9-1734 Gerrit, zoon van Arent Gerrits en Trientjen Gerrits

#{RA Scholtambt Zutphen} 1-12-1730. Trijntjen Gerritsen, weduwe van Hendrik Teunissen op den Stuivenbelt sluit een afkoop met Derk Jansen Bovendorp en Jan Jansen Voorneman, momberen over haar dochter Geertjen, oud 12 jaar. De weduwe zal de gehele boedel behouden, voornamelijk bestaande uit "een huisjen den Stuivenbelt gent. met zijn onderhorig lant, regt en geregtigkeit zo en als het zelve tegenswoordig door de moeder zelfs bewoont en bezeten wort, voorts een weide op de Epser gemeente en nog twee stukjes bouwlant", met alle lusten en lasten. De dochter krijgt op haar twintigste jaar f160, plus een bed met toebehoren of f40, en een "stuksken halfdoek van 40 ellen". Voorts belooft de moeder "haar voorn. dogtertjen ter scholen te zullen laten gaan om te leren lezen en schrijven, als mede het naijen te laten leren".

Hoofdindex A-Z