Gezinsblad
Goossen Wanders, alias: Goossen Leussinck, Goossen Rensinck, Goossen Warners, geb. ± 1650, ovl. tussen 27 dec 1716 en 18 mrt 1721
Gehuwd ± 1675 met:
Fenneken Teunissen, geb. tussen 1647 en 1658, ovl. na 18 mrt 1721
#Gedoopt Bathmen 22-3-1676 Henrickjen, dochter van Goossen Leussinck.

Gedoopt Bathmen 9-11-1679 Lutcher, d. van Leussinck.

Gedoopt Bathmen 14-5-1682 Jan, zoon van Goossen Wanders op Leussinck.

Gedoopt Bathmen 30-8-1685 Geesken, dochter van de bouman op Leussinck over de Beeck.

Gedoopt Bathmen 1-4-1690 Jenneken, dochter van Leussinck over de beeck.

Gedoopt Diepenveen 4-9-1692 Warner, zoon van Goossen Warners op Rensink in Oxe en Fenneken Tonnisz.

#Goossen en Fenneken boerden van voor 1676 tot circa 1690 op Leussink onder Bathmen. Daarna pachtten zij Rensink in Oxe. Op 18-3-1721 dragen Fenneken Teunissen en haar andere kinderen het bedrijf over aan de jongste zoon Wander Goossens {GA Deventer, RA Colmschate 15-G, p. 166}.#

18-3-1721 Transport van de bouwerije op Rensinck. "Fenneken Teunissen wed. wijlen Gosen Rensink geadsisteert met Jan Gosens, voor haar selfs en Henrick Waenders als getrouwt geweest aan Hendersjen Gosens, Henrick Jansen getrouwt aan Lutgert Gosens, Jan Gosens, Jan Garrits en Jenneken Gosens marito tutore en Jan Enckberts getrouwt aan Geertjen Gosens alsmede Wander Gosens, alle kinderen en erffgenaemen van wijlen Gosen Rensinck". Zij verkopen aan Waender Gosens en Geesken Willems "de geheele bouwerije". In ruil daarvoor nemen Wander en Geesken alle lasten van de boedel over en zullen zij "de oude vrouw Fenneken Teunissen" haar verdere leven verzorgen. Bovendien moeten zij enkele anderen nog uitkopen: Willem Hendriks de zoon van Hendrik Waenders voor f 110; Hendrik Jansen voor f 100, waarvan f 75 reeds is voldaan; Jan Enckberts f 31-15- "sijnde voor het overige betaalt"; "wesende Jan Gosens en Jan Garritsen bij het leven van haar vader en schoonvader wijlen G. Rensink al affgegoet en voldaan". Indien Wander vroegtijdig mocht komen te overlijden en Fenneken Teunissen met "Geeske Willems niet koste ackorderen" dan kan de zorgplicht worden afgekocht voor f 300. Wanneer Fenneken Teunissen overlijdt, wordt zij op kosten van Wander begraven, die in ruil hiervoor haar verdere nalatenschap zal mogen behouden.#

1) Henrickjen Goossens, ged. te Bathmen 22 mrt 1676, ovl. voor 18 mrt 1721
Ondertrouwd te Diepenveen 03 apr 1697
Gehuwd te Bathmen na 24 apr 1697 met:
Hendrik Waanders, geb. te Gorssel
#Ondertrouwd Diepenveen 3-4-1697 Henrik Warners j.m. van Gorssele met Henrikjen Goossensz d. van Goossen Warners beijde op Rensink in Oxe onder Colm. Attest. gegeven na Bathmen den 24 dito.

Gedoopt Bathmen 23-7-1699 Willem, soon van Hendrik Waenders.#

2) Lutgert Goossens, ged. te Bathmen 09 nov 1679
Ondertrouwd te Diepenveen 27 apr 1709
Gehuwd te Bathmen na 12 mei 1709 met:
Henrik Jansz, geb. te Bathmen, zoon van Jan Wanders op Kerkemeijersplaats en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 27-4-1709 Henrik Jansz. J.M. soon van Joan Wanders op Kerkemeijersplaats onder Bathmen en Lutgert Goossens J.D. van Goossen Wanders op Rensinck in Oxe onder Colm. Attest. gegeven na Bathmen den 12 maij.#
3) Jan Goossens, ged. te Bathmen 14 mei 1682
Ondertrouwd te Diepenveen 09 nov 1709
Gehuwd te Bathmen na 27 nov 1709 met:
Janna Jans, geb. te Oxe onder Colmschate, dochter van Jan Jans op Schrijversplaatse in Oxe en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 9-11-1709 Joan Goossens j.m. s. van Goossen Wanders op Rensink met Joanna Jans d.v. w. Joan Jans j.d. op Schrijversplaatse beijde in Oxe onder Colm. Attest. gegeven den 27 dito na Bathmen.#
4) Geesken Goossens, ged. te Bathmen 30 aug 1685, ovl. voor 18 mrt 1721
Zij is vermoedelijk ongehuwd, in ieder geval kinderloos overleden.
5) Jenneken Goossens, ged. te Bathmen 01 apr 1690, ovl. voor 02 jul 1729
Ondertrouwd te Diepenveen 16 sep 1713
Gehuwd te Gorssel na 14 okt 1713 met:
Jan Gerritsz op Groot-Bentink, geb. te Gorssel voor 1690, zoon van Gerrit op Groot Bentink en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 16-9-1713 Jan Gerritsz s. van Gerrit op de Groote Bennink in Gorssele met Jenneken Goossens d. van Goossen Rensink in Oxe onder Colm. Att. gegeven den 14 Octob. na Gorssele.#

#Op 2-7-1729 vond er een magescheid plaats tussen Jan Bentink weduwenaar van wijlen Jenneken Gosens op Grote Bentink in Gorssel en hun beider kinderen Gerritjen (11), Gosen (6) en Geesken (4). Momberen waren Waender Gosens en Gerrit Roelofs.#
6) Wander Goossens Rensinck, ged. te Diepenveen 04 sep 1691, begr. te Deventer 10 dec 1757, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Oxe onder Colmschate (Ov)
Ondertrouwd te Diepenveen 28 nov 1716
Gehuwd te Weteringen 27 dec 1716 met:
Geesken Willems, dochter van Willem Stevens op de Achterkamp en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 28-11-1716 {DTB Overijssel 176} Wander Goossensz. s. van Goossen Wanders met Geesken Willemsz d. van w. Willem Stevensz op den Agterkamp in de Schoolte onder Bathmen tegenwoerdig beijde wonende op Rensink in Oxe onder Col. Getrouwt in Wet: den 27 dec.

Begraven Deventer (Bergkerk) 10-12-1757 Wander Rensink in Oxe

Gedoopt Bathmen 11-4-1717 Thonnis, soon van Waander Goossens.

Gedoopt Deventer 17-12-1719 Willem, zoon van Warner Goosens in Oxe en Geesken Willems.

Gedoopt Deventer 2-1-1724 Geuse, dochter van Warner Goosens in Oxe en Geesken Willems.

#Op 19-3-1729 worden Steven Haerbrink en Jan Hakeboom aangesteld tot momberen over de onmondige kinderen van Wander Rensink en wijlen zijn echtgenote Geesken Willemsen, met namen Teunis en Goossentjen {GA Deventer, RA Colmschate 15-G, p. 410}. De momberen maken met de vader een afkoop. De kinderen krijgen ieder op hun twintigste f 100, waarover de vader totdat ze mondig worden of trouwen jaarlijks 3% rente zal betalen. "Wijders zal de soon Teunis wanneer mondig geworden is genieten een koe of dertig guldens ter sijner keuse benevens een kiste en de dogter Gosentjen een Tweltogen bedde met sijn toebehoren en een kassien. Vorders sullen de klederen tot wijlen hun moeders lijf gehoort hebbende tussen de beijde kinderen int gemeen verblijven bestaende deselve in vier schorten, twee jakken een rock twee paren handschoenen drie rijglijven twee hembrocken een paer korissen vijf schorteldoeken negen hembden een stroohoed vijfendertig mutsen en neusdoeken en vier hooftdoeken.

In 1725 betaalde Warner Rensink f 25 verponding {Statenarchief 2499, p. 15}.

7) Geertjen Goossens, geb. 1691
#Doop niet gevonden.#
met:
Jan Engberts
Hoofdindex A-Z