Gezinsblad
Wander Goossens Rensinck, ged. te Diepenveen 04 sep 1691, begr. te Deventer 10 dec 1757, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Oxe onder Colmschate (Ov), zoon van Goossen Wanders en Fenneken Teunissen
Ondertrouwd te Diepenveen 28 nov 1716
Gehuwd te Weteringen 27 dec 1716 met:
Geesken Willems, dochter van Willem Stevens op de Achterkamp en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 28-11-1716 {DTB Overijssel 176} Wander Goossensz. s. van Goossen Wanders met Geesken Willemsz d. van w. Willem Stevensz op den Agterkamp in de Schoolte onder Bathmen tegenwoerdig beijde wonende op Rensink in Oxe onder Col. Getrouwt in Wet: den 27 dec.

Begraven Deventer (Bergkerk) 10-12-1757 Wander Rensink in Oxe

Gedoopt Bathmen 11-4-1717 Thonnis, soon van Waander Goossens.

Gedoopt Deventer 17-12-1719 Willem, zoon van Warner Goosens in Oxe en Geesken Willems.

Gedoopt Deventer 2-1-1724 Geuse, dochter van Warner Goosens in Oxe en Geesken Willems.

#Op 19-3-1729 worden Steven Haerbrink en Jan Hakeboom aangesteld tot momberen over de onmondige kinderen van Wander Rensink en wijlen zijn echtgenote Geesken Willemsen, met namen Teunis en Goossentjen {GA Deventer, RA Colmschate 15-G, p. 410}. De momberen maken met de vader een afkoop. De kinderen krijgen ieder op hun twintigste f 100, waarover de vader totdat ze mondig worden of trouwen jaarlijks 3% rente zal betalen. "Wijders zal de soon Teunis wanneer mondig geworden is genieten een koe of dertig guldens ter sijner keuse benevens een kiste en de dogter Gosentjen een Tweltogen bedde met sijn toebehoren en een kassien. Vorders sullen de klederen tot wijlen hun moeders lijf gehoort hebbende tussen de beijde kinderen int gemeen verblijven bestaende deselve in vier schorten, twee jakken een rock twee paren handschoenen drie rijglijven twee hembrocken een paer korissen vijf schorteldoeken negen hembden een stroohoed vijfendertig mutsen en neusdoeken en vier hooftdoeken.

In 1725 betaalde Warner Rensink f 25 verponding {Statenarchief 2499, p. 15}.

1) Teunis Wanders Vrielink, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Bathmen 11 apr 1717
Ondertrouwd te Diepenveen 17 okt 1739
Gehuwd te Diepenveen 08 nov 1739 met:
Hermina Jansen Frielink, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 09 feb 1710, dochter van Jan Harms Frielinck en Aaltjen Gerrits
#Ondertrouwd Diepenveen 17-10-1739 Teunis Wanders j.m. zoon van Wander Goossens aen Rensinck met Harmina Jansen j.d. van wijlen Jan Harmsen aen Frielinck beide in Oxe O.C. Getrout den 8. nov.

Begraven Deventer (Bergkerk) 8-7-1751 Kind van Frilink in Oxe

Begraven Deventer (Bergkerk) 1-12-1760 Kind van Frilink in Weteringe

Begraven Deventer (Bergkerk) 30-9-1768 Aaltien Frielink in Oxe (13-8-1992 voorlopig hier geplaatst)

Begraven Deventer (Bergkerk) 15-2-1782 Harmina Vrijlink in Oxe (13-8-1992 voorlopig hier geplaatst)

Rep. II 78x, p. 480: Het erve Vrijlink in Oxe is voor een deel eigendom vanGraaf von Flodorff. In 1742, 1743 en 1745 wordt het bewoond door Teunis Vrijlink. Er is 1 vuurstede en er zijn geen dienstboden.

Lijst van huisgezinnen in Colmschate {p. 31-32} 1748: Teunis Vrijlink en vrouw en moeder op Vrijlink in Oxe, 2 kinderen, 2 dienstboden.

Op 20-9-1749 lost Graaf von Flodroff een hypotheek op Vrijlink ter waarde van f 4000 af {GA Deventer, RA Colmschate 15-H, p. 554}.

Op 5-5-1753 verkoopt de Heer Graaff Reusch heer van Dorth, Vrijlink voor f 2097 aan Teunis Vrijlink {GA Deventer, RA Colmschate 43x, Protocol 50e penning, p. 95}.

Op 11-12-1753 wordt door Henrdrik de IXe Reus v. Plauen gehuwd met de Gravinne von Flodorff-Wartensleben Vrijlink overgedragen aan Teunis Vrijlink x Harmina Jans {GA Deventer, RA Colmschate 15 deel I(ie), p. 1}.

Op 11-12-1753 nemen Teunis Vrijlink x Harmina Janz een hypotheek van f 900 {GA Deventer, RA Colmschate 15 deel I, p. 14}.

Op 11-12-1753 nemen Teunis Vrijlink x Harmina Janz een hypotheek van f1000 {GA Deventer, RA Colmschate 15 deel I p. 16}. Op 4-11-1756 nemen Teunis Vrijlink x Harmina Jantz een hypotheek van f 900 {GA Deventer, RA Colmschate 15 deel I, p. 202}.#

2) Willem Wanders, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 17 dec 1719, ovl. voor 19 mrt 1729
3) Geusse Wanders, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 02 jan 1724, ovl. voor 18 jun 1795
#Getrouwd te Diepenveen 25/8-23/9-1742: Wolter Jansen, j.m. soon van wijlen Jan Frielinck met Geusse Wanders, j.d. van Wander Rensinck, beide aan Renssinck in Oxe O.G.

Kinderen uit dit huwelijk:

Gedoopt te Diepenveen:

Gerrit 5-7-1744, op het Schol in Hengforden onder Olst, Gerrit 28-1-1748, op het Schol in Hengforden onder Olst, Gerrit Jan 25-1-1749, op het Schol in Hengforden onder Olst.

Gedoopt in Olst:

Teunis 22-7-1753 (Wolter Vijfroe), Albert 22-6-1755 (Wolter Sprokholt), Wander 25-1-1759 (Wolter Sprokholt), Aaltjen 17-8-1760 (Wolter Sprokholt), Gerritiene 22-5-1763 (Wolter Sprokholt). {Brief van A. Kamerman te Wijchen d.d. 17-4-1992.}

Colmschate 1-7-1759: een half uur geluid oover een kind van W. Sprokholt is f 0-15-0. Voldaen.

RA Olst: op 11-3-1773 treedt Wolter Jans op het Scham op als keurnoot.#
Ondertrouwd te Diepenveen 25 aug 1742
Gehuwd te Diepenveen 23 sep 1742 met:
Wolter Jansen Frielink, alias: Wolter Vijfroe, Wolter Sprockholt, Wolter Jansen op het Scham, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 08 nov 1716, ovl. voor 18 jun 1795, zoon van Jan Harms Frielinck en Aaltjen Gerrits

Gezinsblad
Wander Goossens Rensinck
Ondertrouwd te Diepenveen 19 mrt 1729
Gehuwd te Bathmen na 09 apr 1729 met:
Gerritje Hendriks, dochter van Hendrik Gerritsen en N.N.
#Ondertrouwd Diepenveen 19-3-1729. Wander Rensinck weduwenaar van Geesken Willems aen Rensink in Oxe met Gerritje Henricks j.d. van Henrik Gerritsen wonende tot Battem, dienende bij Wander Renssinck in Oxe onder Colmschate. Attest. gegeven nae Bathmen den 9. april.

Gedoopt Bathmen 11-4-1735 Frederik, zoon van Warner Rensink en Gerritje Hendriks op Rensink in Oxe.

Gedoopt Bathmen 12-5-1737 Aaltjen, dochter van Waender en Gerritjen op Rensink in Colmschate.

Begraven Deventer 5-2-1743 Kind van Rensink in Oxe.#

1) Gerrit Wanders Rensink, geb. 12 feb 1730, ged. 19 feb 1730 (religie: gereformeerd) met:
Henders Engberts
2) Hendrik Rensink, ged. 10 mei 1732
Gehuwd 03 apr 1757 met:
Arentje Peters
3) Frederik Meijer, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Bathmen 11 apr 1735, woonplaats(en): Bathmen (Ov)
4) Aaltjen Rensink, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Bathmen 12 mei 1737
5) Gerrit Jan Rensink, begr. te Deventer 13 jan 1775
#Begraven Deventer (Bergkerk) 13-1-1775 Garrit Jan Rensink in Oxe.

Begraven Deventer (Bergkerk) 8-2-1765 Kind van Rensen in Oxe.

Begraven Deventer (Bergkerk) 23-7-1777 Hendrikjen Rensen te Oxe.

Begraven Deventer (Bergkerk) 12-9-1780 Jan Rensink in Oxe.#

Hoofdindex A-Z