Gezinsblad
Teunis Jans van de Gronde met:
Janna Berents Greshof
1) Bartus van de Gronde, geb. te Vorgten gem. Heerde ± 1810, ovl. te Twello gem. Voorst 19 sep 1856, beroep(en): smid
Gehuwd te Voorst 11 jul 1840 met:
Aartje Nieuwdeken, alias: Aartje Nijdeken, geb. te Zevenhuizen gem. Apeldoorn 15 sep 1816, ovl. te Twello gem. Voorst 06 feb 1866 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem Nijdeken en Derksje Aalbertse Kroeze
#Successiekantoor Apeldoorn 1866, 2/2890. Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van Aartje Nijdeken, gewoond hebbende en overleden te Twello den 6den Februari 1866.

Opgemaakt door:

1. Teunis van de Gronde smidsknecht te Apeldoorn.

2. Teunis van de Gronde gemeld almede in hoedanigheid van voogd over de minderjarige kinderen der overledene en wijlen haren eersten echtgenoot Albertus van de Gronde in leven wonende te Twello, met namen Derk, Willem, Albertus, Hendrik en Alberdina, en met Teunis van de gronde eenige in leven zijnde kinderen van gemelde echtelieden.

3. Willem Johannes Smit, ijzersmid, wonende te Twello, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige zoon Willem Johannes, geboren uit het tweede huwelijk der overledene met laatstgenoemde aangever.

En wordt aangegeven:

dat ten dezen woonplaats wordt gekozen ten sterfhuize der overledene; dat zij ten tijde van haar overlijden in onverdeelde gemeenschap bezat met hare kinderen uit haar eerste huwelijk en haar tweede echtgenoot een plaatsje op den Teuge onder Twello, aldaar gekadastreerd in sectie C. Numeris 324 hakhout, 325 bouwland, 326 huis en erf en 398 weiland, te zamen groot een bunder 78 ellen; dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen. Twello den 27 mei 1866, (wg) T van de Gronde, WJ Smit.

Hierin een met potlood beschreven inlegvel:

De overledene heeft bij testament d.d. 22 september 1862 voor Notaris van Deelen het vruchtgebruik aan echtgenoot besproken. verzoek vermelding hiervan en tevens of dit legaat wordt nagekomen dan wel is veranderd in een 1//4 eigendom? Is het Notaris van der Feltz wel bekend dat volgens bestaande decisien al de memorien van aangifte waarvan niets betaald wordt vrij zijn van zegel?#

Hoofdindex A-Z