Gezinsblad
Bartus van de Gronde, geb. te Vorgten gem. Heerde ± 1810, ovl. te Twello gem. Voorst 19 sep 1856, beroep(en): smid, zoon van Teunis Jans van de Gronde en Janna Berents Greshof
Gehuwd te Voorst 11 jul 1840 met:
Aartje Nieuwdeken, alias: Aartje Nijdeken, geb. te Zevenhuizen gem. Apeldoorn 15 sep 1816, ovl. te Twello gem. Voorst 06 feb 1866 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem Nijdeken en Derksje Aalbertse Kroeze
#Successiekantoor Apeldoorn 1866, 2/2890. Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van Aartje Nijdeken, gewoond hebbende en overleden te Twello den 6den Februari 1866.

Opgemaakt door:

1. Teunis van de Gronde smidsknecht te Apeldoorn.

2. Teunis van de Gronde gemeld almede in hoedanigheid van voogd over de minderjarige kinderen der overledene en wijlen haren eersten echtgenoot Albertus van de Gronde in leven wonende te Twello, met namen Derk, Willem, Albertus, Hendrik en Alberdina, en met Teunis van de gronde eenige in leven zijnde kinderen van gemelde echtelieden.

3. Willem Johannes Smit, ijzersmid, wonende te Twello, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige zoon Willem Johannes, geboren uit het tweede huwelijk der overledene met laatstgenoemde aangever.

En wordt aangegeven:

dat ten dezen woonplaats wordt gekozen ten sterfhuize der overledene; dat zij ten tijde van haar overlijden in onverdeelde gemeenschap bezat met hare kinderen uit haar eerste huwelijk en haar tweede echtgenoot een plaatsje op den Teuge onder Twello, aldaar gekadastreerd in sectie C. Numeris 324 hakhout, 325 bouwland, 326 huis en erf en 398 weiland, te zamen groot een bunder 78 ellen; dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen. Twello den 27 mei 1866, (wg) T van de Gronde, WJ Smit.

Hierin een met potlood beschreven inlegvel:

De overledene heeft bij testament d.d. 22 september 1862 voor Notaris van Deelen het vruchtgebruik aan echtgenoot besproken. verzoek vermelding hiervan en tevens of dit legaat wordt nagekomen dan wel is veranderd in een 1//4 eigendom? Is het Notaris van der Feltz wel bekend dat volgens bestaande decisien al de memorien van aangifte waarvan niets betaald wordt vrij zijn van zegel?#

1) Teunis van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 02 mei 1841, beroep(en): smid
Gebeurtenis: gebeurtenis Twello 18 aug 1872 als smid
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 09 mrt 1876 uit de gemeente Voorst

Gehuwd te Apeldoorn 19 nov 1864 met:
Hendrika Wassink, geb. te Apeldoorn ± 1837, dochter van Marten Wassink en Johanna Herberts van Berghuis
2) Janna van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 19 jan 1843, ovl. te Twello gem. Voorst 04 dec 1865
3) Derk van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 17 aug 1844, ovl. te Rotterdam 22 aug 1910, beroep(en): smid, brandkastenmakersknecht
Gehuwd te Rotterdam 01 mrt 1876 met:
Renske Onnekink, geb. 20 jan 1851 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Johannes Bernardus Onnekink en Antje van der Mark
4) Willem van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 09 mrt 1846, ovl. te Twello gem. Voorst 07 feb 1871, beroep(en): smid
5) Aartje van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 05 nov 1847, ovl. te Twello gem. Voorst 06 jan 1866
6) Jannetje van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 11 jul 1849, ovl. te Twello gem. Voorst 14 dec 1865
7) Bartus van de Gronde, alias: Lambertus van de Gronde, Albertus van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 21 jan 1851, beroep(en): smid
8) Hendrik van der Gronden, geb. te Twello gem. Voorst 09 apr 1853, ovl. te Zutphen 24 jan 1875, beroep(en): milicien bij het vierde regiment Huzaren
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 03 mei 1870 uit de gemeente Voorst
9) Alberdina van de Gronde, geb. te Twello gem. Voorst 05 mei 1855, ovl. te Twello gem. Voorst 18 aug 1873, ten huize van haar broeder Teunis van de Gronde
Hoofdindex A-Z