Gezinsblad
Anthony Hoffman, geb. voor 1733, begr. te Zutphen 15 dec 1798
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Diepenheim 08 apr 1751
Gebeurtenis: gebeurtenis naar Zutphen 27 sep 1753

Ondertrouwd te Zutphen 18 mei 1760
Gehuwd te Zutphen 08 jun 1760
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 12 mei 1760
met:
Maria Bosch, geb. tussen 1729 en 1738, begr. te Zutphen 30 jul 1793
Zij deed in december 1754 te Zutphen belijdenis des geloofs, verkreeg op 7 november 1757 attestatie naar Arnhem. In september 1760 werd Maria te Zutphen weer als lidmate ingeschreven. In het huwelijksregister was in mei al opgetekend "onlangs gew. h. te Arnheim".

#NH-lidmaten Zutphen: Hoffman, Antonij, A. 1755 P., Diepenheim.#
RAGld, 0216 RASchZut 240, 3-10-1760: Compareerden Anthonij Hoffman en sijn huijsvrouw Maria Bosch, en gaeven te kennen hoe dat sij Compten. bij haere hijlix voorwaarden in dato 12 Maij dese jaars 1760 opgerigt en gesloten expresselijk voorbehouden hebben: "Dat sij Ehell. na haeren wille en welgevallen ten allen tijden souden moogen testeren aan wien sij willen." Daarom vermaken zij elkaar in volle eigendom, en boven de lijftocht bij huwelijkse voorwaarden bepaald, 1000 Car.gldns.#
1) Johanna Hoffman, ged. te Zutphen 30 apr 1761 met:
Hendrik Saal
2) Martina Hoffman, ged. te Zutphen 13 okt 1765, ovl. 1835
Gehuwd 03 jul 1787 met:
Hendrik Schaap, geb. 08 dec 1752, ged. te Warnsveld, ovl. 1827, zoon van Jasper Ottho Schaap en Aaltje Hissink
#W. Enterman, De Deventer tak van het Overijssels-Gelderse Geslacht Schaap, GN XXXVI (1981), pp. 148-157: "Hieruit een uitgebreid Gelders nageslacht (Schaap) dat in 1945 is uitgestorven."
3) Lucretia Hofman, alias: Lucretia Hoffman, ged. te Zutphen 03 mei 1767, ovl. te Zutphen 29 jan 1839, #Zutphen 29-1-1839: Lucretia Hofman, geb. Zutphen, wonende aldaar, zonder beroep, eerst weduwe van Coenraad van Beinom daarna van Josephus Philippus Breuker en dochter van wijlen de ehelieden Antony Hofman en Maria Bosch. Aangevers haar neven Antony Hoffman (31) en Johannes Albertus Hoffman (24).#
Ondertrouwd te Zutphen 18 nov 1787, #Zutphen 18-11-1787: Coenraad van Beinom j.m. bombardier in de comp van den major Wildrik in g. a. en Lucretia Hoffman j.d. w.a. getr. in de N.K. 9 december 1787.#
Gehuwd te Zutphen 09 dec 1787 met:
Coenraad van Beinom, ovl. voor 22 dec 1797, beroep(en): bombardier
#Zutphen: "Vrijdag den 22 december 1797, 3e jaar der Bataafse vrijheid. Zijn tot bloedmomboir maternel en momboir over het minderjarige dochtertje van Lucretia Hofman bij wijlen haaren overleden eheman Coenraad van Beijnem in ehestand verwekt met naame Maria oud 9 jaaren aangesteld en geconfirmeerd Johannes Hoffman, en Heimerik Melchers. En worden dezelve gelast ten eersten staat en inventaris van dien boedel alhier ter weezkamer te exhiberen." Op 29-12-1797 verklaarden de voogden dat "de moeder niets in bonis had maar uit ouderlijke liefde en genegenheid aan haar kind voor 's vaders versterf kwam toe te leggen de som van vijfentwintig glns."#
4) Jenneken Hofman, ged. te Zutphen 16 jan 1770, ovl. 01 mei 1840
Ondertrouwd 05 apr 1799, #Otr. Keppel 5-4-1799, pr. 7,14 en 21-4-1799, huw. 28-4-1799 te Keppelbinnen: Gerrit Kets oud 29 jaar j.m. en zoon van Jan Kets geboren en woonachtig te Keppel met Jenneken Hoffman oud 29 jaar j.d. van wijlen Antony Hoffman geboren te Zutphen en woonachtig te Doesburg. Getuigen Jan Kets en Mijntjen Wassink vader en moeder des bruidegoms.#
Gehuwd 28 apr 1799
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt 05 apr 1799 (alleen datum bekend)
met:
Gerrit Kets, ged. 24 dec 1769, ovl. 26 okt 1840, beroep(en): herbergier, gemeenteontvanger, zoon van Jan Kets en Meintjen Wassink
#Blijkens de memorie van aangifte d.d. 25-9-1840 behoorden tot de nalatenschap van Jenneken Hofman de volgende onroerende goederen:

1. De halve weide de Malthorst, Hummelo & Keppel sectie A nr. 39 (3 bunder, 61 roeden 30 ellen) en nr. 40 (1 bunder, 38 roeden 40 ellen), en

2. Bouwland het Bielstuk te Drempt in het Zijderveld, sectie G. nr. 142 (57 roeden, 20 ellen).#

5) Johannes Hoffman, ged. te Zutphen 20 feb 1774, ovl. te Zutphen 07 dec 1853, beroep(en): boekhandelaar met:
Alberdina Altink
Gebeurtenis: gebeurtenis Zutphen jun 1804 Amsterdam
Hoofdindex A-Z