Gezinsblad
Jan Lubberts met:
Gerritje(?) N.N. 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Anneke Jansen, geb. voor 1662
Ondertrouwd te Warnsveld 22 jun 1678, #Warnsveld 22-06-1678: den 22 jun. - Derck Jansen op Wassinck, ende Aeltien Jansen van 't Bleck, den 14 juli gecopuleert.#
Gehuwd te Warnsveld 14 jul 1678 met:
Derk Wassink
2) Philips Jansen Bleekman, geb. voor 1665
2-12-1686 {RA Scholtambt Zutphen, Breukenboek}. Doctor Henrick Welmers in qualitate als Advocaet Fiscael klaecht aen Berent Ebbinck en Philips Jansen Bleckman ter oirsaecke deselve op den 18. Octobris laestleden ten huize van Derck Bettinck tot Warnsfelt malkanderen hebben geslaegen en glten. Berent Ebbinck Philips Jansen voornt. met een glas in t gesichte gestoten en deerlik gequest heeft. Contendeert oversulx op huiden in terminis citationis dat deselve elck in t bijsonder sullen worden gecondemneert te betaelen de boetedaertoe nae landrechte staende cum expensis, ofte etc. Deese saecke is om redenen gecontinueert tot den naesten.

16-12-1686 {RA Scholtambt Zutphen, Breukenboek}. Op de verontschuldiginge van Philips Jansen Bleekman wegens de clachte door de fiscael op laestleden gerichtsdach tegens hem en Berent Ebbinck overgegeven is bij den gerichte nae dat de gedaechde Philips Jansen genoechsaem hadde beweesen dat sijn meede gedaechde Berent Ebbinck oirsaecke tot het gevecht en slaen hadde gegeven hij Philips Jansen voorn't kost- en schadeloos vand. clachte van de fiscael geabsolveert ende daeren tegens verstaen, dat Berent Ebbinck den Heere sij vervallen in een dubbelde breucke van ses dlr. denselven daertoe als meede inde kosten condemnerende.
Ondertrouwd te Warnsveld 31 mrt 1683, #RBSG 1693.1 Warnsveld, p. 31: 1683 den 31 martii Philips Jansen n.s. van wijlen Jan Lubbers op't Bleck ende Anneken Swiersen n.d. van Swier Ploechman beide in Leesten den 22 maij gecopuleert.#
Gehuwd te Warnsveld 22 mei 1683 met:
Anneke Swiersen, geb. voor 1665, dochter van Swier Ploegman en N.N.

Hoofdindex A-Z