Gezinsblad
Arent Arents, geb. voor 1736, zoon van Arent Arents en N.N.
Ondertrouwd te Terwolde 16 mrt 1754, #Terwolde maart 1754: Den 16 dito. Arent Arents j.m. soon van Arent Arents en Maria Cathrina Jacobs j.d. van wijlen Jacob Hendriks beijde in Terwolde.# met:
Maria Catharina Jacobs, ged. te Terwolde 03 okt 1728, #Terwolde 1728: Den 3 Oct. Jacob Henriks Soeren en Hermina Janssen haer kind gedoopt Maria Catharina.#, ovl. te Nijbroek 23 mei 1760, begr. te Nijbroek 27 mei 1760, #Nijbroek 1760: Maij Den 23 dito Arend Arends vrouw overleden, den 27 begraven, nalatende kinder.#, dochter van Jacob Hendriks Soeren en Hermine Janssen
1) Hermina Arents, alias: Willemina Arents, geb. 29 sep 1754, ged. te Nijbroek, #Nijbroek september 1754: op den 29 dit. gedoopt Het kindt genaemt (doorgehaald: Will) Harmijne. Vader Arent Arents, moeder Maria Jacobs.#, ovl. te Apeldoorn 05 mrt 1829, #Apeloorn 5-3-1829, 3.00 uur: Willemina Arends, zonder beroep, geboren te Nijbroek en wonende te Apeldoorn, weduwe van Hendrik Welbergen aldaar overleden, "zijnde de namen van overledener ouderen aan aangeveren onbekend", oud 78 jaren.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Nijbroek 03 nov 1774 als Harmijna Aarends

Ondertrouwd te Nijbroek 09 apr 1773, #Twello 1773: April 9 Nijebroek Hendricus van Welbergen J.M. en Willemina Arents J.D. beide tans te Nijebroek, dog den Bruidegom onlangs alhier gewoond hebbende. 11, 18 en 25 April. Den 30 April met attestatie na't Nijebroek.

Nijbroek: Den 9 April (1773) ingeschreven Hendrikus van Welbergen j.m. soone van Wyggert van Welbergen, geboren onder Wilpe, thans woonende alhier dog onlangs gewoont hebbende onder Twello met Hermina Arents, j.d. van Arent Arentsen. Getrouwt op den 2. meij na ingebrachte attestatie getekent door E. Braskamp {RBSG 1557-2}.#
Gehuwd te Nijbroek 02 mei 1773 met:
Hendrikus van Welbergen, alias: Hendrik Welbergen, ged. te Wilp 07 aug 1748, #Wilp 1748: Den 7 August is gedoopt het kind van Wiggert van Welbergen en Berendijna van der Saag Ehld. is een zoon gent. Hendrijk.#, ovl. te Apeldoorn 30 mrt 1828, #Apeldoorn 30-3-1828, 10.00 uur: Hendrik Welbergen, geboren te Nijebroek (sic) en wonende te Apeldoorn, dagloner, gehuwd met Willemina (sic) Arends, wonende te Apeldoorn, zijde de namen der ouders van de overledene aan getuigen niet bekend, in den ouderdom van zestig (sic!) jaren, ten zijnen huize.#, zoon van Wiggert van Welbergen en Berendina Alberts van der Saag

2) Arent Arents, ged. te Terwolde 07 mrt 1756, #Terwolde 1756: Den 7 Maart Arent Arents en Maria Jacobs Echteluiden haar kint gedoopt Arent.#
3) Jacob Arents, ged. te Nijbroek 18 mrt 1759, #Nijbroek 1759: Den 18 Meert gedoopt Het kint genaemt Jacob Vaeder Arent Arents Moeder Maria Jacobs.#

Gezinsblad
Arent Arents
Gehuwd te Nijbroek 21 dec 1760, #Nijbroek 1760: Den 31 nov. afgeroepen, de tot Eepe ingeschrevene Arent Arents wednr. van Maria Jacobs wonagtig alhier met Luitjen Hendriks onlangs gewoont hebbende onder Apeldoorn dog thans onder Eepe. Getrouwt op den 21 Dec. nae ingebragte attestatiën soo van Eepe als Appeldoorn de eerste getekent op den 19 dito door Z.I. Zegerius V.D.M. De tweede op den 20 dito door G.W. Schimmelpennink V.D.M.# met:
Luitjen Hendriks
1) Derk Arents, ged. te Nijbroek 28 feb 1762, #Nijbroek 1762: Den 28 Feb. gedoopt Het kint genaemt Derk Vader Arent Arents Moeder Luitjen Hendriks.#
2) Aaltjen Arents, ged. te Nijbroek 08 jan 1764, #Nijbroek 8-1-1764: nog denselfden dito gedoopt Het kint genaamt Aaltjen Vader Arent Arents Moeder Luijtjen Hendriks.#
Hoofdindex A-Z