Gezinsblad
Wiggert van Welbergen, geb. te Terwolde (Gld) ± 1716, #Geen dopen in Terwolde tussen 15-9-1715 en 26-12-1716; 26-12-1716 en 9-5-1717.#, ovl. te Twello 18 dec 1792, begr. te Twello 24 dec 1792, #Twello 1792: den 18 december overleden Wicherd van Welbergen. 24 dito begraaven. Nagelaaten kinder. Aant. vrij.#, zoon van (?) Jan Jansen van Welbergen en (?) Hendrikje Willems met:
Berendina Alberts van der Saag, geb. tussen 1727 en 1732, ovl. te Twello 13 jul 1802, #Twello 13-7-1802: overleeden de wed. van Hendrk(?) van Welbergen in kost bij Hk. Goossens op Hummenste genaamt Berendina van de diaconij van Wilp. Nagelaten kinder. Den 16 dito begraven.#, begr. te Twello 16 jul 1802, dochter van Albert van der Saag en N.N.
Gebeurtenis: gebeurtenis Voorst 10 okt 1753 Wilp

#Wilp 23-5-1773: is overleden 't kind van Wiggert van Welbergen op de Papenmate en de 27 dito begraven.

Wilp 27-4-1788: is dood ter wereld gekomen 't onegte kind van de dogter van Wichgert van Welbergen op den Pikkert en den 30 dito begraven.

Wilp 25-2-1792: is overleden de wed. Jan van Welbergen in de kamer op den Pikkerd & de 2 maart begraven.

GA Twello, NH Wilp 1-22, Diaconieboek, lijst van bestedelingen: Wichert van Welbergen en desselvs vrouw zijn bestaad bij Hk. Goossens te Twello blijven bij dezelven van den 1 sept. 1792 tot den 1 sept 1793 voor f 70-0-0.

Wichert van Welbergen is overleden, en desselvs vrouw is bestaad bij de bovenstaande des jaars voor f 40-0-0. Blijft bij den zelven voor f 45.

Blijft bij denzelven voor f 50-0-0.

Besteed van 1 sept. 1801-1 sept. 1802 voor f 54; dood.

Diaconieboek, Uitgaven:

11-4-1782 aan Willem Gerrits een jaar pagt voor Wijchert van Welbergen op de Papenmorgen verschenen Petri 1782 L.q. 17-5-0

Wichert van Welbergen item 12 maanden en 's maands 1 1/2 gld is f 18-0-0.

Gekogt twee vimme riese van Wichert Welbergen voor Janna Welbergen voor 1 gld. de vim f 2-0-0.

Rekening 20-5-1782/8-6-1783: den Pikkerd word bewoond door Wiggert van Welbergen, welke van de diakonie gealimenteerd word.

Wichert van Welbergen item 12 maand f 18-0-0.

28-1-1783 Aan Wichert van Welbergen voor 't groeve bidden van Elizabeth Kruitbos f 0-8-0.

20-5-1783 Wichert van Welbergen voor groeve bidden van Hendk. Derks f 0-12-0.

Rekening 9-6-1783/30-5-1784: den Pikkerd word bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie gealimenteerd word.

25-6-1783 een ontset aan Wichert van Welbergen f 1-10-0.

Rekening 31-5-1784/15-5-1785: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie gealimenteerd word.

Rekening 16-5-1785/4-6-1786: den Pikkerd werd bewoond door Wichert van Welbergen welke door de diaconie werd onderhouden.

Rekening 5-6-1786/27-5-1787: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie werd onderhouden.

Rekening 28-5-1787/11-5-1788: den Pikkert werd bewoond door Wichert van Welbergen welke van de diaconie werd onderhouden.

Rekening 12-5-1788/31-5-1789: den Pikkert werd bewoont door Wichert van Welbergen, welke onderhouden werd van de diaconie.

1-3-1792 Van de Heer Scholtis Everts de Erfhuis penn. geprovenieert van de goederen van Wichert Welbergen f 71-5-0.

18-5-1792 aan Hk Goosens een half jaar kostgeld van Wichert Welbergen verschenen febr. 1792 f 35-0-0.

1/4 jaars kostgeld aan Hk Goosens van Wichert van Welbergen f 17-10-0.

10-9-1792 aan Hk Goosens 1/4 jaars kostgeld van Wichert van Welbergen f 17-10-0.

1-12-1792 Idem aan Hendk. Goosens 1/4 jaar van Wichert van Welbergen L.q. f 17-10-0.

1-3-1793 Aan Henrik Goosens, van Wichert van Welbergen lq. f 11-10-0.

31-5-1792 aan Hk. Goosens van Wichert van Welbergen f 10-0-0.

17-1-1793 Aan Berend ten Hove timmerman voor een doodkist en groeve bidden van W. van Welbergen f 5-0-0.

15-12-1793 aan Hendrik Goossens 1/4 jaars kostgeld voor B. Alberts wedw. Welbergen l.q. f 10-0-0.#

1) Hendrikus van Welbergen, alias: Hendrik Welbergen, ged. te Wilp 07 aug 1748, #Wilp 1748: Den 7 August is gedoopt het kind van Wiggert van Welbergen en Berendijna van der Saag Ehld. is een zoon gent. Hendrijk.#, ovl. te Apeldoorn 30 mrt 1828, #Apeldoorn 30-3-1828, 10.00 uur: Hendrik Welbergen, geboren te Nijebroek (sic) en wonende te Apeldoorn, dagloner, gehuwd met Willemina (sic) Arends, wonende te Apeldoorn, zijde de namen der ouders van de overledene aan getuigen niet bekend, in den ouderdom van zestig (sic!) jaren, ten zijnen huize.#
Ondertrouwd te Nijbroek 09 apr 1773, #Twello 1773: April 9 Nijebroek Hendricus van Welbergen J.M. en Willemina Arents J.D. beide tans te Nijebroek, dog den Bruidegom onlangs alhier gewoond hebbende. 11, 18 en 25 April. Den 30 April met attestatie na't Nijebroek.

Nijbroek: Den 9 April (1773) ingeschreven Hendrikus van Welbergen j.m. soone van Wyggert van Welbergen, geboren onder Wilpe, thans woonende alhier dog onlangs gewoont hebbende onder Twello met Hermina Arents, j.d. van Arent Arentsen. Getrouwt op den 2. meij na ingebrachte attestatie getekent door E. Braskamp {RBSG 1557-2}.#
Gehuwd te Nijbroek 02 mei 1773 met:
Hermina Arents, alias: Willemina Arents, geb. 29 sep 1754, ged. te Nijbroek, #Nijbroek september 1754: op den 29 dit. gedoopt Het kindt genaemt (doorgehaald: Will) Harmijne. Vader Arent Arents, moeder Maria Jacobs.#, ovl. te Apeldoorn 05 mrt 1829, #Apeloorn 5-3-1829, 3.00 uur: Willemina Arends, zonder beroep, geboren te Nijbroek en wonende te Apeldoorn, weduwe van Hendrik Welbergen aldaar overleden, "zijnde de namen van overledener ouderen aan aangeveren onbekend", oud 78 jaren.#, dochter van Arent Arents en Maria Catharina Jacobs
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Nijbroek 03 nov 1774 als Harmijna Aarends

2) Alberdina van Welbergen, ged. te Terwolde 09 jan 1750, #Twello 1750: den 9 januari Wichert (doorgehaald: Gerrit) van Welbergen, Berendina van der Zaag, Alberdina.#
3) (?) Engelbert van Welbergen, alias: Engelbertus van Welbergen, ged. te Wilp 07 nov 1751, #Voorst 1751: den 7 Novemb. te Wilp gedoopt Engelbert, Wichert Jansz en Berendina van der Zaag.#
Gehuwd te Utrecht 11 jun 1778 met:
Anna Catharina van Beijmen, alias: Catharina van Beynum, Kaatje van Beijmen
4) Jannes van Welbergen, alias: Johannes van Welbergen, geb. te Gietelo onder Voorst, ged. te Voorst 06 mrt 1754, #Voorst 6-3-1754: Jannes, Wichert van Welbergen en Berendina van der Saeg, in Gytel op Wijnbergs nieuw getimmer.#
5) Geeske van Welbergen, geb. te Gietelo onder Voorst, ged. te Voorst 19 okt 1755, #Voorst 19-10-1755: Geeske, Wichert van Welbergen en Berendina van der Saeg, in Gietel op Wijnbergs nieuw getimmer.#
6) Catharina Wicherts van Welbergen, alias: Caatje (van) Welbergen, geb. te Gietelo onder Voorst, ged. te Voorst 16 okt 1757, #Voorst 16-10-1757: Trijntje, Wichert van Welbergen en Berendina van der Saeg, in Gietel op Wijnbergs nieuw getimmer.#
Ondertrouwd te Wilp 28 jan 1791, #Wilp 1791: Den 28 Jan. zijn ingeschreven Jan Ellfrink J.M. en Catharina Wiggers van Welbergen J.D. beijde onder Wilp; deze zijn, nadat zij hier hunne drie sondagse Houwelijksproclamatiën onverhinderd gehadt hebben, den 13 febr. 1791 ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 13 feb 1791 met:
Jan Elfrink
7) Reijntje van Welbergen, ged. te Wilp 30 mei 1760, #Wilp 30-5-1760: is gedoopt het kind van Wichert van Welbergen en Berendina Albers Ehel. zijnde een dogter die genaamt is Reijntje.#
Ondertrouwd te Deventer 24 apr 1784, #Deventer 24-4-1784: op attestatie van Ooosterbeek, attestatie gegeven na Oosterbeek den 9 Maij 1784 Willem Hendrik Snijder j.m. te oosterbeek en Rhijntje van Welbergen j.d. te Oosterbeek, laast alhier.#
Gehuwd te Oosterbeek met:
Willem Hendrik Snijder, alias: Willem Hendrikzen
8) Willemina van Welbergen, ged. te Wilp 21 sep 1762, #Wilp 21-9-1762: is gedoopt het kind van Wichert van Welbergen en Barendina Albers Ehel. zijnde een dogter die genaamt is Willemina.#
9) Geertruij Wichers van Welbergen, alias: Geertjen Wichers, ged. te Wilp 10 feb 1765, #Wilp 10-2-1765: is gedoopt het kind van Wichert en Berendina Albers Ehel. zijnde een dogter die genaamt is Geertruij.#, ovl. te Deventer ± 22 mrt 1848, woonplaats(en): Twello (Gld), Terwolde (Gld)
Ondertrouwd te Twello 20 jul 1787
Gehuwd te Twello 05 aug 1787 met:
Hendricus Goossens
10) Hendrina van Welbergen, ged. te Wilp 02 feb 1767, #Wilp 2-2-1767: is gedoopt het kind van Wichert van Welbergen en Berendina Albers Ehel. zijnde een dogter die genaamt is Hendrina.#
11) Jenneken van Welbergen, geb. te Wilp 06 apr 1772, ged. te Wilp 26 apr 1772, #Wilp 1772: den 6 april is geboren het kind van Wiggert van Welbergen en Berendina van der Saag Ehel. zijnde een dogter dewelke den 26 dito bij 't bedienen van 't doopzegel ontfangen heeft den naam van Jenneken. Geen getuige.#
Hoofdindex A-Z