Gezinsblad
Wolter Jansen Frielink, alias: Wolter Vijfroe, Wolter Sprockholt, Wolter Jansen op het Scham, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 08 nov 1716, ovl. voor 18 jun 1795, zoon van Jan Harms Frielinck en Aaltjen Gerrits
Ondertrouwd te Diepenveen 25 aug 1742
Gehuwd te Diepenveen 23 sep 1742 met:
Geusse Wanders, geb. te Oxe onder Colmschate, ged. te Deventer 02 jan 1724, ovl. voor 18 jun 1795, dochter van Wander Goossens Rensinck en Geesken Willems
#Getrouwd te Diepenveen 25/8-23/9-1742: Wolter Jansen, j.m. soon van wijlen Jan Frielinck met Geusse Wanders, j.d. van Wander Rensinck, beide aan Renssinck in Oxe O.G.

Kinderen uit dit huwelijk:

Gedoopt te Diepenveen:

Gerrit 5-7-1744, op het Schol in Hengforden onder Olst, Gerrit 28-1-1748, op het Schol in Hengforden onder Olst, Gerrit Jan 25-1-1749, op het Schol in Hengforden onder Olst.

Gedoopt in Olst:

Teunis 22-7-1753 (Wolter Vijfroe), Albert 22-6-1755 (Wolter Sprokholt), Wander 25-1-1759 (Wolter Sprokholt), Aaltjen 17-8-1760 (Wolter Sprokholt), Gerritiene 22-5-1763 (Wolter Sprokholt). {Brief van A. Kamerman te Wijchen d.d. 17-4-1992.}

Colmschate 1-7-1759: een half uur geluid oover een kind van W. Sprokholt is f 0-15-0. Voldaen.

RA Olst: op 11-3-1773 treedt Wolter Jans op het Scham op als keurnoot.#

1) Gerrit Frielink, geb. te Hengforden onder Olst, ged. te Diepenveen 05 jul 1744
2) Gerrit Frielink, geb. te Hengforden onder Olst, ged. te Diepenveen 28 jan 1748
3) Gerrit Jan Frielink, alias: Gerrit Jan Schamboer, geb. te Hengforden onder Olst [op Het Schol], ged. te Diepenveen 25 jan 1749 met:
(?) Zwaantjen Gerrits Krommendijk, dochter van Gerrit Krommendijk en N.N.
#GA Deventer, RA Olst, Inv. 21 p. 294: Olst 17-6-1795. Op verzoek van Gerrit Jans Schamboer, weduwenaar van wijlen Zwaantje Gerrits worden Teunis Overdorp en Jan Hogeman voogden over zijn vier kinderen "Wolter, Gerrit, Hendrik en Gijsbert, respectivelijk oud twaalf, tien, zeven en vijv jaaren."#
4) Teunis Frielink, ged. te Olst 22 jul 1753
5) Albert Frielink, ged. te Olst 22 jun 1755
6) Wander Frielink, ged. te Colmschate 17 jun 1759, #Colmschate 17-6-1759: Wolter Jans op Sprokholt onder Olst, Geusien Wanders, Wander.#
7) Aaltjen Frielink, ged. te Colmschate 17 aug 1760, #Colmschate 17-8-1760: Wolter Jans op Sprokholt in Hengvorden, Gosentien Wanders, Aaltje.# met:
Jannes Graveman
#GA Deventer, RA Olst inv. 21, p. 232: Olst 16-5-1793. Op verzoek van "Aaltje Wolters Vrieling, weduw van wijlen Jannes Graveman", en haar aanstaande bruidegom Lambert Karrenbelt, worden er voogden gesteld over haar drie onmondige kinderen Henrika, Willemina en Gerrigje, en wel "Gerrit Jan Wolters op't Scham, der comparantes broeder en Harmen Zondorp." Er worden bijzonder afspraken gemaakt over "het jongste meisje Gerrigje, thans zwakkelijk zijnde.." Als dit kind later niet in staat blijkt te zijn om haar eigen kost te verdienen, zullen haar moeder en stiefvader, of de langstlevende van beiden, haar levenslang verzorgen.#
8) Gerdiena Vrielink, ged. te Olst 22 mei 1763, ovl. te Olst 29 nov 1826, #NB: Successiememorie zoeken (3-6-1999).#
#Gedoopt als Gerritiene dochter van Wolter Sprokholt.

Ondertrouwd Deventer 15-9-1792, gehuwd 7-10-1792: Berend Berends zoon van Jan Berent en Gerritdina Frielik dogter van Wolter Frielik beide van de gereformeerde godsdienst. (w.g Berend Berends, Gerretdijena frilk).#Berend Berends was militair en verliet zijn gezin rond 1800. #In de huwelijksacte van zijn dochter Wilhelmina Berends en Gradus Dommerholt d.d. 11-5-1821 staat weliswaar: "dochter van Berend Berends overleden ingevolge aan mij gedane getuigenissen door de onderstaande getuigen bij het voltrekkken van dit huwelijk tegenwoordig voor circa zeventien of achttien jaren." Die getuigen waren Jan Willem Dommerholt tapper oud drieendertig jaren, Willem Lijstert dagloner oud zesendertig jaren, Jannes Sandberg kledermaker oud drie en dertig jaren, alle drie woonachtig in Deventer, goede bekende der contrahanten, Jan Berends, dagloner oud zevenentwintig jaren, goede bekende der contrahanten, woonachtig in de gemeente van Olst. Daarentegen verklaarden Lammert Overdorp bouwman te Olst en Derk van Brink daghuurder te Olst op 20-10-1816 {Acte van bekendheid verleden voor Not. A.J. van Rhijn te Olst; in Huwelijksbijlagen van Jan Berends en Janna Zondorp (Olst 1816-14)}: "..zeer wel te weeten dat Berend Berends voor ongeveer vijftien jaar als militair van hier is vertrokken, zonder na dien tijd iets van zich te hebben laten horen." En in 1834 stelden Arend Eijsink, schoenmaker, Harmen Dengerink, daghuurder, beiden te Olst, Lambertus Hofstede en Hendrik Kruisweg, dagloners te Deventer dat zij Jan Berends goed kennen: "..en wel te weten dat gemelde zijn vader destijds militair was, omstreeks veertig jaren zijnen toenmalige garnisoensplaats Deventer heeft verlaten zonder dat men ooit wederom iets van hem gehoord heeft, zoodat het zeer waarschijnlijk is dat hij thans is overleden, vermits nu eenentachtigjarigen ouderdom zoude bereikt hebben {Acte van Bekendheid in Huwelijksbijlagen Jan Berends en Derkjen Berends Olst 1834-3}.#
Ondertrouwd te Deventer 15 sep 1792
Gehuwd te Deventer 07 okt 1792 met:
Berend Berends, geb. ± 1753, ged. te Wijhe 19 apr 1761, ovl. na 1800, beroep(en): militair

Hoofdindex A-Z