Gezinsblad
Philips Nymphius met:
Fenneken Willems
1) (?) Geertruij van Staveren, ged. te Olst (Ov) 12 dec 1706, #Bij haar tweede huwelijk geeft Geertruij op "van Olst" te zijn. De leeftijd die men bij haar overlijden opgeeft, suggereert dat zij rond 1703 is geboren. In de gereformeerde doopboeken van Olst komen de namen Van der Kolk en Van Staveren niet voor. Wel werden er enkele meisjes met de naam Geertrui gedoopt. Een van die meisjes heeft tot ouders Philips Nymphyus en Fenneken Willems. Nymphaeum kan onder andere basin of bron betekenen. "Van der Kolk" zou bedoeld kunnen zijn als een vertaling van "Nymphyus"; als deze filiatie klopt, heeft Geertruij haar ouders niet vernoemd.#, begr. te Amsterdam 25 nov 1776, #Amsterdam DTB 1243, f. 87; Middel op het begraven, Inv. 5005 no. 147 d.d. 21-11-1776 (onvermogend).#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Zwolle 17 sep 1725 #GA Zwolle. NH-lidmatenboek 3, p. 62.#

Ondertrouwd te Zwolle 19 jun 1728, #RBSO 00730, p. 304, Zwolle 19-6-1728: Martijn Kuijk J.M. op den Dijk met Geertruid van Staveren J.D. mede aldaar. S.G. de vader. H.G. de huijsvrouw van Michiel de Booij.#
Gehuwd te Zwolle 12 jul 1728 met:
Marten Kuijk, geb. voor 1710, #Begraafregister Amsterdam (HLK) 14-9-1749: Marten Kuijk in de Vijselstraat tussen de Heere en Kijsersgragt.

Begraafregister Weeskamer 14-9-1749: Marten Kuyk Vyselstraat, 14 dito 1. Den 14 april 1750 heeft de wed. bewijsgedaan.

Stad 3277 Den 14 April 1750 heeft Geertruy van Staveren geassisteert met Cornelis Schouten Dirksz. als haren gekoren voogd in desen, bewesen aan haar zoon Jan oud 14 jaren, daar vader afwas Marten Kuijk, voor zijn vaders erf een somma van f 200,- die door haar hier ter kamer sijnde opgebragt, in meerder somma ten behoeve voorschr. zijn belegd aan dese stad ende zij sal etc. onder verband etc., des sal zij etc. en het behaagde Grietje Jans de nigt paternel. Praes. de Heeren Mr. F. de Witt en A. vander Waeijen weesmrn.

Den 5 september 1755 zijn de voorschr. f 200 afgeschreven ende met f 26-13 over te goed zijnde rente behandigt aan de voorschr. Jan Kuijk getrouwt zijnde volgens trouwcedulle hier ter kamer vertoont. Waarmeede hij bekende van deese erffenisse wel voldaan te zijn aanneemende de Weeskamer dien aangaande voor alle namaning te bevrijden onder verband als na regte in't bijzijn van de opgem. Geertruij van Staveren. Praes. de Heren Mr. F. de Witt en J. Testas weesm.#, begr. te Amsterdam 14 sep 1749

Hoofdindex A-Z