Gezinsblad
Marten Kuijk, geb. voor 1710, #Begraafregister Amsterdam (HLK) 14-9-1749: Marten Kuijk in de Vijselstraat tussen de Heere en Kijsersgragt.

Begraafregister Weeskamer 14-9-1749: Marten Kuyk Vyselstraat, 14 dito 1. Den 14 april 1750 heeft de wed. bewijsgedaan.

Stad 3277 Den 14 April 1750 heeft Geertruy van Staveren geassisteert met Cornelis Schouten Dirksz. als haren gekoren voogd in desen, bewesen aan haar zoon Jan oud 14 jaren, daar vader afwas Marten Kuijk, voor zijn vaders erf een somma van f 200,- die door haar hier ter kamer sijnde opgebragt, in meerder somma ten behoeve voorschr. zijn belegd aan dese stad ende zij sal etc. onder verband etc., des sal zij etc. en het behaagde Grietje Jans de nigt paternel. Praes. de Heeren Mr. F. de Witt en A. vander Waeijen weesmrn.

Den 5 september 1755 zijn de voorschr. f 200 afgeschreven ende met f 26-13 over te goed zijnde rente behandigt aan de voorschr. Jan Kuijk getrouwt zijnde volgens trouwcedulle hier ter kamer vertoont. Waarmeede hij bekende van deese erffenisse wel voldaan te zijn aanneemende de Weeskamer dien aangaande voor alle namaning te bevrijden onder verband als na regte in't bijzijn van de opgem. Geertruij van Staveren. Praes. de Heren Mr. F. de Witt en J. Testas weesm.#, begr. te Amsterdam 14 sep 1749
Ondertrouwd te Zwolle 19 jun 1728, #RBSO 00730, p. 304, Zwolle 19-6-1728: Martijn Kuijk J.M. op den Dijk met Geertruid van Staveren J.D. mede aldaar. S.G. de vader. H.G. de huijsvrouw van Michiel de Booij.#
Gehuwd te Zwolle 12 jul 1728 met:
(?) Geertruij van Staveren, ged. te Olst (Ov) 12 dec 1706, #Bij haar tweede huwelijk geeft Geertruij op "van Olst" te zijn. De leeftijd die men bij haar overlijden opgeeft, suggereert dat zij rond 1703 is geboren. In de gereformeerde doopboeken van Olst komen de namen Van der Kolk en Van Staveren niet voor. Wel werden er enkele meisjes met de naam Geertrui gedoopt. Een van die meisjes heeft tot ouders Philips Nymphyus en Fenneken Willems. Nymphaeum kan onder andere basin of bron betekenen. "Van der Kolk" zou bedoeld kunnen zijn als een vertaling van "Nymphyus"; als deze filiatie klopt, heeft Geertruij haar ouders niet vernoemd.#, begr. te Amsterdam 25 nov 1776, #Amsterdam DTB 1243, f. 87; Middel op het begraven, Inv. 5005 no. 147 d.d. 21-11-1776 (onvermogend).# 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Philips Nymphius en Fenneken Willems
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Zwolle 17 sep 1725 #GA Zwolle. NH-lidmatenboek 3, p. 62.#

1) N.N. Kuijk, geb. voor 01 mrt 1729, begr. te Zwolle 01 mrt 1729, #RBSO 740-223.#
2) Jan Kuijk, ged. te Zwolle 23 jul 1730, #RBSO 704-105 Zwolle 23-7-1730: Jan zoon van Marten Kuyper (sic) en van Geertruyd van Staveren.#, begr. te Zwolle 08 aug 1730, #RBSO 740-280 begraven als: kind van Marten Kuijk.#
3) N.N. Kuijk, geb. voor 21 jan 1732, begr. te Zwolle 21 jan 1732, #RBSO 740-339.#
4) Barendiena Kuijk, ged. te Amsterdam 04 dec 1733, #Amsterdam DTB 101, f. 118.#, begr. te Amsterdam 26 dec 1737, #Amsterdam DTB 1260, f. 195: "kint Marten Kuijk in de Vijzelstr. tussen de Heere en Keysersgracht.#
5) Jan Kuijk, ged. te Amsterdam 07 mrt 1736, #GA Amsterdam, DTB 101, f. 155, 29-2-1736: Jan, zoon van Marten Kuijk en Geertruij van der Kolk, get. Dirk Kip en Susanna Kappers.#, ovl. te Amsterdam 23 mei 1809, aan verval, begr. te Amsterdam in de Zuiderkerk 25 mei 1809, beroep(en): timmerman
#Ovl. Jan Kuijk: GA Amsterdam, DTB 1100, fol. 14v; Lijst der aangegeevene lijken .. nr. 3206.#

Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 04 sep 1755 als ingetrouwd poorter#Poorterboek 22-752 4-9-1755: Jan Kuijk van Amsterdam timmerman heeft etc als getrouwt hebbende Maria Schoute dogter van Jan Hendrik Schouten in leven timmerman en poorter deser stede.#

Ondertrouwd te Amsterdam 04 jul 1755, #Otr. Amsterdam 4-7-1755 DTB 599-62v: Jan Kuyk, van Am., gereformeert, oud 19 jaar, in de Vyselstraat, geassisteert met sijn moeder, Geertruy van Staveren, Maria Scholte, van Utrecht, gereformeert, oud 24 jaar, op de Vyselgragt, ouders doot, geassisteert met haar oud moy Jannetje Schoute. (wg) Jan Kuyk, x.# met:
Maria Schouten, geb. te Utrecht (Stad of Provincie ± 1731, ovl. te Amsterdam 15 nov 1808, begr. te Amsterdam in de Zuiderkerk 21 nov 1808, dochter van Jan Hendrikse Schouten en N.N.
Jan Kuijk ontving op 5 september 1755 ter weeskamer zijn vaderlijk erfdeel van f 200 met de rente à f 26,13. Jan Kuijk en Maria Schouten woonden aanvankelijk in de Vijselstraat. Zij kochten op 16 juli 1784 een huis en erve aan de Baangracht tussen de Leidsekruisstraat en het Leidseplein voor f 1000. Zij verkochten dit op 19 maart 1806 voor f 1350 aan hun schoonzoon Christiaan Fredrik Sterk.#Erfdeel: Inbrengregister van de Weeskamer, Inv. 5073, no. 823.

Aankoop huis Baangracht: Kwijtscheldingsregister E7, fol. 51.

Verkoop huis Baangracht: Kwijtscheldingsregister C8, fol. 31.#

Hoofdindex A-Z