Gezinsblad
Gerrit Jan Colenbrander, ged. te Varsseveld 31 dec 1758, #Varsseveld 31-12-1758: van Jan Kolenbrander en Grietjen Kapelle genaamd Gerrit Jan.# (religie: gereformeerd), ovl. te Varsseveld 26 jan 1840, beroep(en): landbouwer, zoon van (?) Jan Colenbrander en Grietjen Capelle
Ondertrouwd te Varsseveld 16 feb 1781, #Varsseveld 16-2-1781: Gerrit Jan Kolenbrander, J.Z. van Hendrik Jan Kolenbrander, en Johanna Planten, J.D. van Jan Planten, beide alhier, zijn alhier den 16 febr. in wettige ondertrouw opgenomen en den 18, 25 dito en 4 maert onverhinderd geproclameerd, sed propter sonticus rationes den 25 maert alhier getrouwd.#
Gehuwd te Varsseveld 25 mrt 1781 met:
Johanna Planten, ged. te Varsseveld 15 jun 1755, #Varsseveld 15-6-1755: van Jan Planten en Jude Lumes gen. Johanna.#, ovl. te Varsseveld 18 feb 1836, dochter van Jan Planten en Judith Luymes
1) Bernardus Cornelis Colenbrander, geb. te Varsseveld 05 mrt 1781, ged. te Varsseveld 11 mrt 1781, #Varsseveld 11-3-1781, geb. 5-3-1781: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Bernardus Cornelis.#, ovl. voor 1836, woonplaats(en): Lochem (Gld)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Varsseveld 09 apr 1803

Ondertrouwd te Lochem 09 nov 1810, #Varsseveld (civiel) 1810: den 10 v. slagtmnd met attest. van Lochem dat aldaar den 9den dito in ondertrouw waren opgenomen: Bernardus Cornelis Colenbrander j.m. z. van Gart Jan Colenbrander, oud 30 jaren, geboren en wonende te Varsseveld met Geultjen Heukelman j.d. oud 32 jaaren, geboren en wonende te Lochem. 1e gebod: den 11 v. slagtmaand. 2e gebod: den 18 v. slagtmaand. 3e gebod: den 25 v. slagtmaand. Solemnisatie: den 30 v. slagtmaand.#
Gehuwd te Varsseveld 30 nov 1810 met:
Geultjen Heukelmans, geb. te Lochem ± 1778
2) Johanna Colenbrander, geb. te Varsseveld 09 apr 1783, ged. te Varsseveld 09 apr 1783, #Varsseveld 9-4-1783, geb. 9-4-1783: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Johanna.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Varsseveld 25 okt 1801 als Johanna Kolenbrander
Gebeurtenis: gebeurtenis naar Zutphen 16 jan 1802
Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 08 feb 1836 als huishoudster
met:
Jacobus Hendricus Wijnveld, ovl. voor 08 feb 1836
3) Antjen Colenbrander, geb. te Varsseveld 18 mrt 1785, ged. te Varsseveld 20 mrt 1785, #Varsseveld 20-3-1785, geb. 18-3-1785: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Antjen.#, ovl. te Varsseveld 16 apr 1785, #Varsseveld 16-4-1785, begr. 18-4-1785: een kind van Garrit Jan Kolenbrander.#, begr. te Varsseveld 16 apr 1785
4) Grada (Gerarda) Koolenbrander, geb. te Varsseveld 30 jun 1786, ged. te Varsseveld 12 jul 1786, #Varsseveld 2-7-1786, geb. 30-6-1786: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Grada.#, ovl. te Lichtenvoorde 25 sep 1860, beroep(en): pandjeshoudster, dagloonster
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Varsseveld 11 aug 1805
Gebeurtenis: gebeurtenis naar Amsterdam 11 aug 1805
Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 29 aug 1805 Varsseveld

Ondertrouwd te Amsterdam 20 apr 1810, #Amsterdam 20-4-1810: Jan Kuyk van Amst. geref. oud 23 Jaren in de Tuinstraat voorbij de 2e. Dwarsstr. ouders doot gead. met de doodced. van zijn ouders Marten Kuyk en Anna Maria Bewier en Gerarda Kolenbrander van Varseveld geref. oud 24 jaren op de Prinsengt. op't Turfdragenhofje gead. met consent van haar ouders Gerrit Jan Kolenbrander en Johanna Planten te Varseveld. (wg) Jan Kuyk, Grada Kolenbrander. In margine: Hij ouders Doodced., goed; Zij ouders consent, goed.#
Gehuwd te Amsterdam met:
Johannes (Jan) Kuijk, ged. te Amsterdam 12 mei 1786, #Amsterdam (Westerkerk) 12-5-1786: Johannes, z.v. Marten Kuijk en Johanna Jacoba Bewier. Get. Jan Kuijk en Maria Schouten.#, get. Maria Schouten, Jan Kuijk, ovl. 21 dec 1848, #Leeuwarden 21-12-1848, 10.00 uur: Johannes Kuijk, oud vier en zestig jaren, koetsier, geboren en wonende te Amsterdam, zijnde deszelfs Familie onbekend. Aangevers: Hendrik van Daalen, 29, bewaarder in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, en Rinnert Alberts Draaisma, 42, bediende bij den arbeid in evengemeld huis.#, beroep(en): koetsier, koopman, schoenmaker, zoon van Marten Kuijk en Johanna Jacoba Bewier
Johannes Kuijk deed belijdenis van zijn gereformeerde geloof op 13-12-1808 te Amsterdam. Hij legde de poortereed af op 20 lentemaand 1809. Naar eigen zeggen was hij huzaar in Franse dienst. Wij treffen hem aan als koetsier, koopman, en nogmaals als koetsier. Op 21-8-1817 werd hij door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld tot 5 jaar confinement in een tuchthuis wegens valsheid in onderhands geschrift. Na zijn vervroegde invrijheidsstelling werkte hij als livreiknecht. Daarna werd hij op 10-5-1822 door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld tot 5 jaar confinement in een tuchthuis wegens diefstal uit een tapperij in Haarlem in welke hij was ontvangen. Hij noemde zich toen Jan Bewier. Ook nu werd hij vervroegd vrijgelaten. Eenmaal vrij treffen we hem aan als schoenmaker in Zutphen. Op 14-12-1826 veroordeelde het Hof van Assises te Arnhem hem tot 10 jaar verbeterhuis wegens een in Zutfen gepleegde diefstal. Men vervoerde hem naar het tuchthuis in Gouda, waaruit hij vervroegd werd ontslagen. Hij zocht toen zijn heil in Rotterdam, waar hij, als bijzit ener bordeelhoudster, op 23-12-1835 beschuldigd werd van diefstal bij nacht in een bewoond huis; in maart 1836 werd hij hiervoor echter niet veroordeeld. (Het vermiste bestond voornamelijk uit babykleren en beddegoed.) Op diezelfde 23ste december verdween zijn "wederhelft" Kee van Ooijen-Schamp in de gracht. Johannes noemde zich weer schoenmakersknecht toen hij op 25-10-1836 door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld werd tot 8 jaar confinement wegens diefstal van vee uit een gesloten weide door middel van uitwendige braak, dat wil zeggen een in Maartensdijk bij Utrecht gepleegde paardediefstal; deze acht jaar zat hij uit in de gevangenis van Woerden. Tenslotte is hij op 26-11-1845 wegens diefstal van vee uit een gesloten weide en recidive veroordeeld tot 10 jaar tuchthuis, door het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland en Utrecht. Hij overleed in de gevangenis van Leeuwarden op 21-12-1848 tijdens het uitzitten van deze laatste straf.
5) Jan Colenbrander, geb. te Varsseveld 20 mrt 1789, ged. te Varsseveld 22 mrt 1789, #Varsseveld 22-3-1789, geb. 20-3-1789: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Jan.#, beroep(en): verver
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Lochem 26 mrt 1812
Gebeurtenis: gebeurtenis naar Varsseveld 05 jun 1813 uit Lochem
Gebeurtenis: gebeurtenis Varsseveld 1813 Lochem gedateerd den 5 junij 1813

Gehuwd te Wisch 03 feb 1820 met:
Everdina Huetink, geb. te Zutphen 05 feb 1791, dochter van Bernardus Huetink en Johanna Maria Heukelman
6) Hendricus Kolenbrander, alias: Hendrikus Kolenbrander, geb. te Varsseveld 17 mrt 1794, ged. te Varsseveld 23 mrt 1794, #Varsseveld 23-3-1794, geb. 17-3-1794: een kind van Garrit Jan Kolenbrander en Johanna Planten gen. Hendricus.#, ovl. voor 1849
Gehuwd te Vorden 02 dec 1831 met:
Johanna Egberdina Coops, geb. te Ruurlo 05 nov 1798 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Berent Jan Coops en Caatjen Naafs
7) Derk Adolph Colenbrander, geb. te Varsseveld 25 aug 1796, ged. te Varsseveld 28 aug 1796, #Varsseveld 28-8-1796, geb. 25-8-1796: een kind van Garrit Jan Kolenbrander en Johanna Planten gen. Derk Adolph.#, beroep(en): molenaar
Gehuwd te Wisch 17 mrt 1825 met:
Cornelia Aleida van Beulingen, geb. te Varsseveld 30 mrt 1801, dochter van Gerrit Jan van Beulingen en Jesperina Catharina Willemiena Ebbink
8) Jacob Colenbrander, ged. te Varsseveld 02 mrt 1800, #Varsseveld 2-3-1800: een kind van Garrit Jan Kolenbrander en Johanna Planten gen. Jacob.#, ovl. te Varsseveld 05 mrt 1800, #Varsseveld 5-3-1800, begr. 7-3-1800: een kind van Garrit Jan Kolenbrander.#, begr. te Varsseveld 07 mrt 1800
Hoofdindex A-Z