Gezinsblad
Marten Kuijk, ged. te Amsterdam in de Amstelkerk 25 dec 1759, #GA Amsterdam, DTB 125, fol. 206v.#, ovl. te Amsterdam, aan borstziekte, begr. te Amsterdam op het Westerkerkhof 10 jul 1805, #GA Amsterdam DTB 1127, 81; Begraafregister Weeskamer Inv. 5004, deel 102; Declaratie van het middel op het begraven Inv. 5005, deel 255 (onvermogende lijken van het tweede half jaar anno 1805).#, beroep(en): huistimmerman, zoon van Jan Kuijk en Maria Schouten
Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 20 aug 1783 #GA Amsterdam, Poorterboek 28#

Gehuwd te Amsterdam
Ondertrouwd (kerk) te Amsterdam 28 apr 1780, #GA Amsterdam DTB 625, fol. 41: Marten Kuijk, van Amst. gereformeert, oud 20 jaren in de Vijselstraat geadst. met sijn vader Jan Kuijk en Johanna Jacoba Bewier, van Amst. gereformeert, oud 20 jaren op de Lelijgragt geadst. met haar vader Jan Bewier. (wg) Marten Kuyk, x.# met:
Johanna Jacoba Bewier, ged. te Amsterdam 11 apr 1760, #GA Amsterdam, DTB 111, 244v.# (religie: ndg), get. Gerardus Weghlant, Johanna van School, ovl. tussen 18 sep 1807 en 20 apr 1810, #Bij de ondertrouw van haar dochter was Johanna Jacoba Bewier aanwezig; als haar zoon Johanne Kuijk ondertrouwt, toont hij de doodcedule van zijn moeder "Anna Maria Bewier". Johanna Jacoba is dus tussen 18-9-1807 en 20-4-1810 overleden. Ik vond echter noch van een Johanna Jacoba Bewier, noch van een Anna Maria een aangifte van overlijden. Vermoedelijk is zij buiten Amsterdam overleden. Zij zal wel ingewoond hebben bij haar dochter en schoonzoon Maria Catharina Kuijk en Johannes Helmer; dit echtpaar krijgt in januari 1809 het eerste kind, en het tweede in 1817. Vermoedelijk zijn er in de tussentijd buiten Amsterdam nog enkele geboren.#, dochter van Jan Bewier en Catharina de Waaij
Marten Kuijk was gereformeerd en Johanna Jacoba Bewier rooms-katholiek, hoewel zij gereformeerd gedoopt was. Zij lieten hun zoon gereformeerd dopen, en hun dochter rooms-katholiek.
1) Maria Catharina Kuijk, ged. te Amsterdam op het Begijnhof 13 apr 1784, #GA Amsterdam, DTB 342, f. 64 (RK Begijnhof): Maria Catharina, Parentes Maarte Kuijk, Joanna Jacoba Bewier, Susc. Jan Bewier, Catharina de Waaij.# (religie: rk), get. Jan Bewier, Catharina de Waaij, ovl. te Amsterdam 13 sep 1827, #BS Amsterdam 1827, deel 8 fol. 81.#, beroep(en): werkster
Ondertrouwd te Amsterdam 18 sep 1807, #GA Amsterdam, DTB 656, fol. 62.#
Gehuwd te Amsterdam met:
Johannes Helmer (religie: rk), zoon van Jacob Helmer en N.N.
2) Johannes (Jan) Kuijk, ged. te Amsterdam 12 mei 1786, #Amsterdam (Westerkerk) 12-5-1786: Johannes, z.v. Marten Kuijk en Johanna Jacoba Bewier. Get. Jan Kuijk en Maria Schouten.#, get. Maria Schouten, Jan Kuijk, ovl. 21 dec 1848, #Leeuwarden 21-12-1848, 10.00 uur: Johannes Kuijk, oud vier en zestig jaren, koetsier, geboren en wonende te Amsterdam, zijnde deszelfs Familie onbekend. Aangevers: Hendrik van Daalen, 29, bewaarder in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, en Rinnert Alberts Draaisma, 42, bediende bij den arbeid in evengemeld huis.#, beroep(en): koetsier, koopman, schoenmaker
Johannes Kuijk deed belijdenis van zijn gereformeerde geloof op 13-12-1808 te Amsterdam. Hij legde de poortereed af op 20 lentemaand 1809. Naar eigen zeggen was hij huzaar in Franse dienst. Wij treffen hem aan als koetsier, koopman, en nogmaals als koetsier. Op 21-8-1817 werd hij door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld tot 5 jaar confinement in een tuchthuis wegens valsheid in onderhands geschrift. Na zijn vervroegde invrijheidsstelling werkte hij als livreiknecht. Daarna werd hij op 10-5-1822 door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld tot 5 jaar confinement in een tuchthuis wegens diefstal uit een tapperij in Haarlem in welke hij was ontvangen. Hij noemde zich toen Jan Bewier. Ook nu werd hij vervroegd vrijgelaten. Eenmaal vrij treffen we hem aan als schoenmaker in Zutphen. Op 14-12-1826 veroordeelde het Hof van Assises te Arnhem hem tot 10 jaar verbeterhuis wegens een in Zutfen gepleegde diefstal. Men vervoerde hem naar het tuchthuis in Gouda, waaruit hij vervroegd werd ontslagen. Hij zocht toen zijn heil in Rotterdam, waar hij, als bijzit ener bordeelhoudster, op 23-12-1835 beschuldigd werd van diefstal bij nacht in een bewoond huis; in maart 1836 werd hij hiervoor echter niet veroordeeld. (Het vermiste bestond voornamelijk uit babykleren en beddegoed.) Op diezelfde 23ste december verdween zijn "wederhelft" Kee van Ooijen-Schamp in de gracht. Johannes noemde zich weer schoenmakersknecht toen hij op 25-10-1836 door het Hof van Assises van Noordholland veroordeeld werd tot 8 jaar confinement wegens diefstal van vee uit een gesloten weide door middel van uitwendige braak, dat wil zeggen een in Maartensdijk bij Utrecht gepleegde paardediefstal; deze acht jaar zat hij uit in de gevangenis van Woerden. Tenslotte is hij op 26-11-1845 wegens diefstal van vee uit een gesloten weide en recidive veroordeeld tot 10 jaar tuchthuis, door het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland en Utrecht. Hij overleed in de gevangenis van Leeuwarden op 21-12-1848 tijdens het uitzitten van deze laatste straf.

Ondertrouwd te Amsterdam 20 apr 1810, #Amsterdam 20-4-1810: Jan Kuyk van Amst. geref. oud 23 Jaren in de Tuinstraat voorbij de 2e. Dwarsstr. ouders doot gead. met de doodced. van zijn ouders Marten Kuyk en Anna Maria Bewier en Gerarda Kolenbrander van Varseveld geref. oud 24 jaren op de Prinsengt. op't Turfdragenhofje gead. met consent van haar ouders Gerrit Jan Kolenbrander en Johanna Planten te Varseveld. (wg) Jan Kuyk, Grada Kolenbrander. In margine: Hij ouders Doodced., goed; Zij ouders consent, goed.#
Gehuwd te Amsterdam met:
Grada (Gerarda) Koolenbrander, geb. te Varsseveld 30 jun 1786, ged. te Varsseveld 12 jul 1786, #Varsseveld 2-7-1786, geb. 30-6-1786: een kind van Garrit Jan Colenbrander en Johanna Planten gen. Grada.#, ovl. te Lichtenvoorde 25 sep 1860, beroep(en): pandjeshoudster, dagloonster, dochter van Gerrit Jan Colenbrander en Johanna Planten
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Varsseveld 11 aug 1805
Gebeurtenis: gebeurtenis naar Amsterdam 11 aug 1805
Gebeurtenis: gebeurtenis Amsterdam 29 aug 1805 Varsseveld
Hoofdindex A-Z